Ian Hancock hoț/THIEF al limbii Romani

Yaron Matras spune că Ian Hancock nu știe limba romani de acasă, ci a învățat-o târziu, pe când a fost inițiat în lingvistică (A Conflict of Pradigms):

…the Romani language, which Hancock calls ”our language” , although is not a native sepaker of Romani, but learned it as an adult, after being trained in linguistics.

Dă clic pentru a accesa Matras_review%20of%20Hancock.pdf

De ce Hancock  declară că Romani este limba lui? Ne spune studentul lui, Dillep Karanth care a scris prefața cărții lui Hancock, Danger! Educated Gypsies (2009):

Chiar în domeniul academic al studiilor limbii romani, romii nu sunt stăpânii propriilor destine. Lingviști ne-romi au descoperit limba romani și li se dau fonduri uriașe pentru a o studia, fonduri care depășesc 500 de mii de lire sterline sau mai mult. Între timp, familiile romilor se luptă cu rasismul, sărăcia, etc…Este cu siguranță o insultă adusă celor 12 milioane de romi, faptul că până azi nici o universitate în America de Nord nu sponsorizează o Catedră de studii rome…

Acest Hancock, și alții ca el, FURĂ FONDURI DESTINATE STUDIERII LIMBII ROMANI.

 

Dr. Lilyana Kovacheva- deportarea romilor în India

lilyana_kovacheva

Dr. Lilyana Kovacheva is an eminent Roma poet and scholar from Bulgaria. She graduated University Degree in Pedagogy and accomplished Ph.D on Ethnology. She was the main organizer of International Roma Conference “Coming back to the roots”, held at Delhi and Chandigarh in April, 2001, which was organized by Hindu Heritage Prathisthan, Delhi, Research Foundation, Delhi and India Inter-Continental Cultural Association, Chandigarh. Over 35 persons of Roma origin from various European countries participated in this conference. She is author of several books and publications on Roma including “Rom knows the way” published in India. She was the initiator of Indian Music and Dance groups of India Inter-Continental Cultural Association to take participation in the International Festival of Roma Music and Dance in the Bulgarian city of Stara Zagora.

http://www.kaflaintercontinental.com/writings/articles/lilyana.kovacheva.htm
email: lilyana_kovatcheva@abv.bg

 

Gheorghe Sarău a făcut GRUP SECRET de cercetări a culturii rome

Gheorghe Sarău complotează împotriva romilor/țiganilor înființând un grup de cercetări fără site public de internet, rezultatele cercetărilor, sau lista publica a membrilor.

Da, este adevărat, Gheorghe Sarău a înființat un grup SECRET de cercetări a culturii și limbii romilor. În CV-ul său chiar el recunoaște acest lucru: 2016sepCV_Gheorghe_Sarau_europ._2016

Grupul este definit astfel https://www.mail-archive.com/romania_eu_list@yahoogroups.com/msg16349.html

Grupul Roman de Cercetări si Actiuni în Lingvistica Romani si Indianistica (GRCALRI), în parteneriat cu Directia Învatamant în Limbile Minoritatilor- Ministerul Educatiei si Cercetării

Grupul de cercetători este PLĂTIT nu se știe de cine. Are legătură cu INALCO Paris. Știm sigur că Julieta Rotaru, fostă Moleanu, face parte din grup. Acest GRUP SECRET este trecut în declarația de avere a lui Gheorghe Sarău pe 2017 publicată pe siteul Ministerului Educației. Grupul se numește GRUPUL ROMÂN DE CERCETĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN LINGVISTICA RROMANI ȘI INDIANISTICĂ (GRCALRI).

Cine dictează în  Ministerul Învățământului din România, politicile pentru limba rromani comună?

 Conform Programa de limba și literatura rromani pt susținerea de acordare a definitivării în învățământ, semnată și aprobată de ministrul Ecaterina Andronescu, se face în funcție de „principiile moderne de lexicalizare a limbii rromani în viziunea școlii Grupul de Cercetări și Acțiuni în Lingvistica Romani al Uniunii Romani (IRU) și al Centrului de Studii Rome din cadrul Universității Sorbona Paris. Tehnica de redactare lexicografică utilizată în elaborarea glosarelor, lexicoanelor, vocabularelor și  a dicționarelor rrome.”

Programa semnată de ministrul Ecaterina Andronescu poate fi citită aici:

http://www.edums.ro/129921022013defrromi.pdf

https://rom4india.wordpress.com/2018/09/02/cine-dicteaza-in-ministerul-invatamantului-din-romania-politicile-pentru-limba-rromani-comuna/

Observați că examenul pentru absolvirea definitivatului în învățământ, la limba și istoria romilor, este format doar din cărți scrise de Gheorghe Sarău și asociații lui. O veritabilă MAFIE.

Grupul se numește așa cum am zis GRUPUL ROMÂN DE CERCETĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN LINGVISTICA RROMANI ȘI INDIANISTICĂ (GRCALRI), și poate fi văzut ca sponsor al lui Gheorghe Sarău, pe declarația lui de avere, anexată mai jos, penultima pagină a pdfului.

Dovada că Gheorghe Sarău este salariat al Grupul de Cercetări și Acțiuni în Lingvistica Romani al Uniunii Romani, este aici, în acest pdf oficial al Ministerului Învățământului: Sarau Gheorghe

Eu cred că lista cu numele membrilor acestui grup de cercetări trebuie făcută publică. Grupul nu are site internet, nu știm care sunt scopurile acestui grup. Ce zici, Gheorghe Sarău, mergem în sala de judecată pentru conspirație împotriva culturii rome?

Parlamentul Diasporei Romilor- parlamentari inventați cu țigani celebri și necunoscuți

După ce India i-a recunoscut pe romi drept diaspora indiană, prin eforturile conjugate ale lui Ian Hancock, Marcel Courthiade și Gheorghe Sarău,  prin ONGul World Roma Organization, condus de serbii Damian Jovanovic  și Bajram Haliti, și ale ongului indian Research Foundation, condus de Shyam Singh Shashi prin  Richa Singh, iată că apare și PARLAMENTUL ROMILOR, aleși de CEI 36 DE NECUNOSCUȚI. Dacă asta nu sună a teoria conspirației demonstrată, atunci ce poate fi mai conspirativ decât acești PARLAMENTARI?

Aici aveți PDF Gypsy Diaspora Parliament  făcut de mine al site-ului lor oficial  http://www.worldromaorganization.org/

 

Yaron Matras tells us Ian Hancock is not a native Romani language speaker

 

Importanța cunoașterii limbii Romani de acasă, a cercetătorului ca vorbitor nativ este evidențiată și de lingvistul englez Yaron Matras (Manchester University), care-l critica pe Ian Hancock (Texas University) în articolul[1] A conflict of paradigms:

 acest lucru se aplică și în ceea ce privește limba romani, pe care Hancock o numește limba noastră ..., deși nu este un vorbitor nativ de romani, ci a învățat-o ca pe un adult, după ce a fost instruită în lingvistică. Cu toate acestea, expresia NOI, este acolo pentru a accentua autenticitatea și autoritatea, atât factuale cât și morale.

 Articolul A conflict of paradigms a fost scris de Yaron Matras contra teoriei lui Ian Hancock conform căreia romii au fost luptători Rajput în India, Hancock bazându-se pe interpetarea defectuoasă a unor cuvinte rome de împrumut, dar și indiene originale.

The importance of knowing Romani at home, the researcher as a native speaker is also evidenced by English linguist Yaron Matras (Manchester University), who criticized Ian Hancock (Texas University) in 
A conflict of paradigms: this is applied even in relation to the romani language, which Hancock called our language ..., although he is not a native speaker of Romani, but learned it as an adult, after being trained in linguistics. Nonetheless, the we-narrative is there to emphasise authencity and authority, both factual and moral.
 
The article A conflict of paradigms was written by Yaron Matras against Ian Hancock's theory that the Roma were Rajput fighters in India, Hancock relying on the faulty interpellation of some borrowing Roma words but also original Indian ones.

[1] https://romani.humanities.manchester.ac.uk/downloads/2/Matras_review%20of%20Hancock.pdf

PDF Matras_review of Hancock  PAGE 199

 

Yaron Matras speaking about Ian Hancock

The linguist Yaron Matras, specialized in Romani linguistic is telling us some interesting things about Ian Hancock: the term Porrajmos was invented by Ian Hancock, it is used only by NGO activists, and it is unknown to most Roma. We dont know to what Roma is referring mr Yaron Matras, but in Romani Kalderash from Romania, the word Porrajmos means RAPE.

Lingvistul Yaron Matras, specializat în lingvistică romani, ne spune niște vesti interesante despre Ian Hancock: termenul Porrajmos a fost inventat de Ian Hancock, este folosit de activiștii ONGiști, și nu este cunsocut de majoritatea romilor. Nu știm la care majoritate se referă Yaron Matras, dar noi, romii căldărari știm că poraimos înseamnă VIOL

Dă clic pentru a accesa Matras_review%20of%20Hancock.pdf

PDF

Matras_review of Hancock

 

O Poraimos- violul, traducerea lui Ian Hancok pt Holocaustul Romilor

Pt. că Ian Hancock  nu este vorbitor nativ, a inventat un termen rușinos pentru memoria victimelor rome jertfite de Hitler în Holocaust. Cuvântul este Poraimos-viol. Acest lucru dovedește incompetența sa în domeniul lingvisticii rome.

Because Ian Hancock is not a native speaker, he invented a shameful term for the memory of Hitler’s Hitler victims in the Holocaust. The word is Poraimos-rape. This proves its incompetence in the field of Roma linguistics.

Aici puteți vedea în PDF articolul său denumit Poraimos:

PDF Ian Hancock OPRORRAJMOS-ian-hancock

Dă clic pentru a accesa OPRORRAJMOS-ian-hancock.pdf