Diplomele de limba rromani acordate cu expertiza românilor sunt ilegale

Ministerul Educației din România comite abuz și fals în acte atunci când eliberează diplome de ”doctor în limba rromani”, sau chiar de ”profesor”. De ce?

1.Pentru că Ministerul Educației nu are tradiție, expertiză și competențe în cercetarea dialectelor rome, dialecte pe care le știu DOAR vorbitorii nativi.

2.Pentru că nu există o limbă ”rromani comună” vorbită de toți romii.

3.Pentru că se încalcă principiul auto-definirii culturale cuprins în Drepturile Omului la care România este parte. 

Francezul Marcel Courthiade, ne-rom, ”profesor doctor” de la INALCO Paris, impune abuziv dialectul rromani inventat de el prin românul Gheorghe Sarău, care, nu știe limba de acasă. Pentru că există foarte multe dialecte rome, foarte diferite, și romii se înțeleg greu între ei dacă aparțin altor familii dialectale, mafia Courthaide I.R.U a inventat un alfabet și o limbă care nu este vorbită de nici un grup tradițional rom.

Conducătorul de doctorat a lui Courthaide este francezul René Gsell. Acesta a dirjat 21 de teze de doctorat, majoritatea în arabă, berberă și…thailandeză. Nu scrie nicăieri că acest profesor ar fi rom. Deci, teza de doctorat a lui Marcel Courthiade este nulă.

Conducătoarea de doctorat a lui Gheorghe Sarău este românca Lucia Wald, nici despre ea nu scrie că ar fi Romni. Deci, și diploma lui Gheorghe Sarău este nulă, pentru că profesoara nu știa ce scrie Sarău în lucrarea sa de doctorat, Dialectul Romilor Spoitori din România.

Cine acordă diplomele de doctor în România?

Centrul Național de recunoaștere și echivalare a diplomelor  https://cnred.edu.ro/ . Gheorghe Sarău l-a delegat pe profesorul  român GHEORGHE BÂRLEA, prof. de limba română, să fie conducător de doctorate pentru inventata ”limba rromani”. Am vorbit cu Bârlea la telefon, omul a spus sincer că nu știe limba romani. De aici rezultă clar că doctoratele conduse de Bârlea sunt NULE și ILEGALE, pentru că Gheorghe Bârlea nu cunoaște subiectul cercetării.

Români Referenți pentru limba ”rromani”

Gheorghe Sarău și-a luat referenți români pentru cărțile sale de ”rromani”. Iată dovezile:

Cartea Rromani leksigologia, referenți dr. Lumința Bălan, profesoară universitară de limba chineză, și Delia Grigore, auto-declarată ”rromă”, noi știm că este româncă, nu de etnie. Delia Grigore a învățat inexistenta ”rromani” după  anii 1998, nu putea să fie referentă, căci nu este de tradiție romă. Profesoara de limba chineză Luminița Bălan știe vreun dialect rom? Nu! Dar este referentă, căci se dă putere cărții lui Sarău. O carte scrisă DOAR în alfabetul abuziv internațional Courthiade, și în dialectul inexistent inventat de cuplul Courthiade/Sarău.

 

 

Cartea Strukture Rromane chibiake/ Structuri ale limbii rromani, îl are ca referent pe Mircea Itu, român, îl cunosc personal. Mircea Itu nu știe vreun dialect rom. Și, din nou, Delia Grigore.

 

 

Iată ce înseamnă REFERENT- specialist:

http://www.dex.ro/referent

REFERÉNT, -Ă, referenți, -te, s. m. și f. Specialist în cadrul unei instituții, a cărui atribuție este de a da îndrumări și informații în domeniul specialității sale; consilier. ♦ Persoană care face un referat. – Din germ. Referent, lat. referens, -ntis.

Sursa: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a | Permalink

Referenții și conducătorii de doctorat români fără să fie romi.

Ce este conducătorul de doctorat? Un cercetător mai mare decât referentul, conform informației dată de Babes-Bolyai: Toţi conducătorii de doctorat s-au distins prin originalitatea şi relevanţa contribuţiilor lor academice, ştiinţifice şi profesionale. 

Romii tradiționali din RROMÂNIA ar fi curioși să cunoască contribuțiile academice ale doamnei Lucia Wald în cercetarea dialectelor rome, ca să poată fi conducătoare de doctorat pe dialectul spoitorilor. 

Întrebări finale

De unde are tradiție învățământul românesc în cercetarea dialectelor rome, ca să aibe autoritate să dea grade de doctori?

Ce lucrări de specialitate pe cercetare dialectală romă au scris referenții Luminița Bălan, Mircea Itu, Delia Grigore, Gheorghe Bârlea, încât să le fie date grade de doctor și referenți în ”rromani” de către Centrul Național de recunoaștere și echivalare a diplomelor  https://cnred.edu.ro/ ?

Oare romii din România au auzit de acești referenți pionieri în cercetare romă? Oare munca de pionierat în domeniul culturii țigănești nu trebuia făcută de specialiști vorbitori nativi romi?

Oare nu doar Romani Kris- judecata țigănească, are putere de a da doctorate în dialecte rome, nu https://cnred.edu.ro/ ?

Ce expertiză are https://cnred.edu.ro/ , să acorde diplome și certificate? Unica expertiză este a lui Gheorghe Sarău, care nu știe dialectele rome. Dovada este aici https://rom4india.wordpress.com/2018/02/06/critica-la-culegere-de-texte-biblice-in-limba-romani-de-gheorghe-sarau/

 

Bibliografie

https://cnred.edu.ro/ro/recunoasterea-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional

https://cnred.edu.ro/ro/echipa

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/conducatori-de-doctorat/

Mihai Neacșu, Nicolae Gheorghe a zis că romii și țiganii sunt două popoare diferite!

Vasile Ionescu, în cartea sa, Pakiv&Solah, redă cuvintele lui Nicolae Gheorghe care spune că: țiganii și romii sunt două popoare diferite, că el, Nicolae Gheorghe nu este rom, ci român, etc. Iată paragrafele, dar și capturi de  ecran cu acestea:

NICOLAE GHEORGHE SPUNE CĂ EL ERA ROMÂN CA IDENTITATE ETNICĂ

Pagina 434: ”Eu am ales la un moment dat să mă prezint ca rom. Altminteri la un moment dat eram liber să continui evoluția mea ca român (în sens de identitate etnică) hai să zicem un român mascat…deci a fost o alegere să mă prezint ca țigan sau rom într-un moment al vieții mele…eu nu pot să spun că viața mea a fost influențată de viața romilor așa cum a fost influențată, să zicem, prin comparație, viața lui Cioabă Ion.”

NICOLAE GHEORGHE SPUNE CĂ EL NU ERA ROM CĂ NU ȘTIA LIMBA ROMILOR

Pagina 439: ”Din punctul acesta de vedere, am zis, tot atunci, eu nu pot să reprezint minoritatea națională a romilor atâta vreme cât nu trăiesc cultura romilor. Nu vorbesc limba romani ca limbă maternă și nu trăiesc după legile romilor. Mă refer la legea de clan, în sensul dat de antropologii culturali, de familie lărgită, de formă socială, bazată pe rudenie.”

Nicolae Gheorghe, p. 429:”…întrebarea care ne chinuie: aceste categorizări social-istorice, culturale, ca țigani ne face ca în mod automat să fim romi? Eu zic că NU! 431: Identitatea, etnos-ul, comuniunea/comunitatea cu alții…toate astea au de-a face cu nașterea, etnos-ul are la bază o categorisire naturală, prin naștere, e o legătură de sânge.”

Pag 445: ”Noi încercăm să abilităm, să reconstruim o astfel de identitate publică, instituționalizată, prin practica asociată politicii pentru minorități naționale, PRIN PREDAREA LIMBII ROMANI în unele clase/școli, prin cotele rezervate pentru romi în învățământul liceal sau unele colegii etc; procesul ăsta poate va dura încă 10 ani, sau 20 de ani…, poate va reuși, poate nu va reuși; ceea ce este clar pentru înțelegerea mea este că IDENTITATEA DE ROM A FOST PĂSTRATĂ DE CLAN, după un anumit tip de mariaj, după anumite reguli, care pot fi de rudenie, de schimburi între familii, etc. DECI NU POȚI SĂ FII ROM ORICUM, NUMAI PENTRU CĂ VREI.”

NICOALE GHEORGHE CREDEA CĂ ROMII SUNT DIFERIȚI DE ȚIGANI

Pagina 376: ”Să fie mahalaua sau șatra un model comunitar, fie el și primitiv, specific rromilor, fixat între viața fără stat, cum exemplifica Lapierre, ȘI SOCIETATE CONTRA STATULUI, cum propune Clastres, menit să elimine agresivitatea și dominația celuilalt, ca societate orizontală, ȘI ATUNCI RROMII…ȘI ȚIGANII…AR FI DOUĂ POPOARE DISTINCTE, -cum spune oarecum serios, Nicolae Gheorghe?”

Întrebările care se ridică după lecturarea acestor cuvinte ale lui Nicoale Gheorghe, sunt:

Dacă se RECONSTRUIEȘTE IDENTITATEA țiganilor ca RROMI, de ce se apelează la limba Romani? Căci știm că Nicolae Gheorghe  a semnat cartea De la Victimizare la Conștiința Cetățenească: Calea Pentru Integrarea Romilor, carte în care se neagă de către Martin Kovats că limba Romani este a romilor, pagina 129:

Unul din acești markeri culturali cel mai adesea amintiți ca bază pentru identitate este limba. În ceea ce privește discursul romilor, referirea frecventă este la limba romani. Cu toate acestea, limba romani NU este limba „romilor”.

Motivația lui Martin Kovats este aceea că în Europa trăiesc sub un milion de romi vorbitori, restul de ”rromi”, până la 8-10 milioane nu vorbesc. Și atunci, principiul identității prin limbă invocat de romi este nul.

NU EXISTĂ LIMBA RROMANI

Există doar nenumărate dialecte rome, foarte diferite între ele. Identitatea de RROM nu există  reconstruită prin limba  ”Rromani” inventată de Gheorghe Sarău și Marcel Courthaide, și predată cu forța în școlile românești. De ce? Pentru că nu există vreun grup tradițional rom din lume ca să vorbească limba țigănească  inventată Gheorghe Sarău, românul. Noi, romii, avem identități diferite bazate tocmai pe diferențele dintre dialecte. Nu există RROM simplu, reconstruit prin Hotărârea Guvernamentală, ci există romi vorbitori de dialect căldărăresc (cu subdialecte), romi vorbitori de dialect, etc. Romii chiar așa se auto-identifică: rom căldărar, spoitor, ursar, etc.

Faptul că Nicolae Gheorghe  credea că romii și țiganii sunt două popoare diferite trebuie să dea serios de gândit lui Mihai Neacșu, conducătorul NE-ROM al Consiliului Național de Cultuă a Romilor Romano Kher, instituție a Guvernului României. Să-i dea de gândit lui Mihai Necșu, pentru că el se declară rom și nu este, și impune CULTUL PERSOANALITĂȚII lui Nicoale Gheorghe, al cărui testament este clar: ”eu nu sunt rom, că nu știu limba Romani de acasă.”

 

 

Ce este IDENTITATEA etnică de ROM?

RROM-ASUMAREA ETNIEI, O INFRACȚIUNE ACCEPTATĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

De 28 de ani, Statul Român acceptă practica ilegală de declarație pe propria răspundere a etniei rome, pe baza unei simple declarații individuale, fără demonstrarea apartenenței culturale la etnia romilor, pe baza cunoașterii unui dialect rom de acasă. Această practică se datorează necunoașterii istoriei sclaviei țiganilor. Până acum 2 ani, (când eu am re-descoperit că în Țările Române au fost sclavi/țigani nu doar romii, ci și alte etnii, adică africani, gavaoni, sirieni, rusneci, etc) s-a crezut că oricare țigan care nu știe limba romani de acasă este un rom care a uitat-o de mult timp. În acest caz, era LEGALĂ și SUFICIENTĂ doar o declarație pe propria răspundere, sau recunoaștere oficială, ștampilată de un ONG „rrom”, numită recomandare. În lumina noilor descoperiri despre istoria României, presupunerea că oricare țigan este rom devine o INFRACȚIUNE. De ce? Pentru că este foarte probabil că țiganii care nu știu vreun dialect rom de acasă, să fie urmașii celor 10 etnii diferite aflate în sclavie sute de ani, etnii care nu au nici o practică culturală specifică, și și-au pierdut și limbile strămoșești, care puteau fi limba gavaon, venedica, rusneaca, africana, siriana, etc. În prezent, în Guvernul României, SECRETARII DE STAT, nu sunt romi, ci aproape toți ROMÂNI, căci cuvântul țigan NU reprezintă o etnie, ci un STRAT SOCIAL, acela de urmași ai foștilor SCLAVI, (sau țigani), acesta fiind sensul medieval românesc al cuvântului țigan.
Cum a procedat Statul Român?
Guvernul României a preluat incomplet și PREFERENȚIAL (obligat de ONG-urile „rrome”) legislațiile din Dreptul Internațional referitoare la identitatea persoanelor care fac parte din minorități, și anume, declarația pe propria răspundere, nedând importanță elementelor culturale tradiționale:
„Obligația statelor este de a recunoaște și a proteja atât identitatea individuală a persoanei – decurgând din exprimarea liberă a acesteia de a aparține minorității, DESIGUR PE BAZA ELEMENTELOR OBIECTIVE cât și IDENTITATEA grupului minoritar.” (Ion Diacon, Protecția dreepturilor omului în dreptul internațional contemporan, ed. a II-a, 2010)
Ce este IDENTITATEA etnică de ROM?
Raportul explicativ la Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale din 1995, specifica faptul că:
Nu se poate admite că alegerea unei persoane de a face parte dintr-o minoritate poate fi arbitrară…, căci „alegerea individuală subiectivă este inseparabil legată de criterii obiective relevante pentru identitatea persoanei.” (op. cit, p. 168)
Autorul, Ion Diacon, explică ce este identitatea:
Identitatea este în cele mai multe cazuri, un fenomen complex, cuprinzând LIMBA, religia și cultura specifice, ele însele strâns legate între ele…în unele cazuri însă, persoane sau minorități, pot avea numai o identitate lingvistică sau religioasă distinctă; identitatea culturală, de regulă, nu poate fi separată de cea lingvistică sau de cea religioasă…identitatea persoanei – cultura, limba maternă, practicarea religiei – se construiește în cadrul grupului minoritar, se păstrează și se dezvoltă în ambianța comunității. De altfel, cultura, limba maternă, religia proprie sunt trăsături care se manifestă nu atât de persoane izolate, cât mai ales în comunicarea și împreună cu alte peroane care împărtășesc aceeași limbă, religie, cultură…Dreptul internațional, documentele menționate se referă însă la identitatea persoanelor care fac parte din minorități și a minorităților ca atare deoarece PROTECȚIA ACESTEI IDENTITĂȚI face necesară acordarea unor drepturi specifice și luarea măsurilor corespunzătoare.
Asumarea identității de ROM este o infracțiune
În concluzie, dacă un membru al comunitatății/strat social de ȚIGANI RUDARI sau ȚIGANI simpli, care nu vorbește unul din dialectele limbii romani, ar dori să ocupe locurile rezervate romilor în școli, licee sau facultăți, ar solicita o recomandare de la un ONG rrom (de regulă format din țigani, nu romi), sau ar semna o declarație pe propria răspundere că este rom, pentru a obține avantaje necuvenite, săvârșește o infracțiune contra DREPTURILOR OMULUI. Declararea de identitate falsă se pedepsește cu închisoarea în România. Identitatea de rom se dovedește prin cunoașterea unui dialect rom de acasă, așa cum glăsuiește și legea.
Bibliografie
Ion Diacon, Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan, ed. a II-a, 2010
Referinţă Bibliografică: 
Rrom-asumarea etniei, o infracțiune acceptată de Guvernul României / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2707, Anul VIII, 30 mai 2018.Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

O enigmă, nu se cunosc membrii Comisiei Ministeriale pentru Romi, deși este constituită de 3 ani

Comisia Ministerială pentru Romi este în subordinea M.A.I. A fost creată în 2015, dar nici până acum nu este publică lista cu mebrii acestei comisii.

ORDIN nr. 68 din 7 iulie 2015 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015

Hotărârea Guvernului României- strategia pentru romi

Există în această HG unele organizații rome de care nimeni nu a știut: Comisia Ministerială pentru Romi

STRATEGIA_2015-2020_r

Dă clic pentru a accesa STRATEGIA_2015-2020_r.pdf

Hotărârea Guvernului României nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015-2020