IRU- stat paralel în Ministerul Învățământului din România, impune o limbă țigănească și un alfabet unic. Cu ce scop?

Limba rromani comună, o utopie preliminară deportării în India

Nici un grup rom din lume nu a cerut vreodată lingviștilor Marcel Courthiade sau Gheorghe Sarău, să creeze o limbă comună rromani. Ideea unei limbi comune vine din partea ne-romilor, a gajeilor. Din moment ce limba rromani comună nu este vorbită de nici un grup tradițional rom, care este scopul promovării forțate a limbii comune utopice în școlile românești de Ministerul Învățământului? De ce Gheorghe Sarău nu renunță la alfabetul special impus de Marcel Courthiade în 1990 la Varșovia? Știm că Gheorghe Sarău a spus  că alfabetul oficial al limbii utopice comune rrome este CONSFINȚIT de IRU-Internațional Romani Union, o organizație de tip MAFIOT. Adică în Ministerul Învățământului din România funcționează un STAT PARALEL condus de IRU! Statul paralel IRU și-a creat deci o limbă, un alfabet, și declară guvernelor lumii că IRU reprezintă romii. În realitate, membrii acestei  IRU- MAFIA TRANSNAȚIONALĂ LEGALIZATĂ, nu sunt cunoscuți și nici aleși de romi.

Ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că membrii IRU au mers în India în 2016 și au spus Guvernului Indian că romii din toată lumea vor înapoi în India. Acești membrii IRU delegați în India au fost majoritatea lingviști ne-romi, care și-au prezentat cercetările Guvernului Indiei. Aici puteți citi actul oficial al Guvernului Indiei cu prilejul recunoașterii romilor ca diaspora ARSP Brochure Final

La pagina 63 a broșurii emise de Indian Council for Cultural Relations (ICCR) și ARSP-Antar Rashtriya Sahayog Parishad, vedem alfabetul impus prin forța de Gheorghe Sarău și Marcel Courthiade, cu sprijinul Ministerul Învățământului.

Altă revistă indiană despre recunoașterea romilor de către Guvernul Indian, recunoaștere al cărei artizan principal a fost Nicolae Gheorghe ȚIGANUL, nu romul Spring_2016

Conferința din 2016 a fost precedată de deplasarea lui Nicolae Gheorghe, tatăl mișcării civice rome, un ȚIGAN, nu rom, după spusele sale. Iată ce a făcut acolo în 2001, iată și poze cu SECURISTUL Nicolae Gheorghe în India hotărând destinul romilor:

 

NICOLAE GHEORGHE ÎN INDIA, ANUL 2001, 8 APRILIE. CE A FĂCUT ȘI HOTĂRÂRILE LUI PENTRU ROMI.

Puțini știu despre faptul că Nicolae Gheorghe A FOST ÎN India în anul 2001, 8 Aprilie. Hotărârile pe care el le-a luat ATUNCI în numele a 20 de milioane de țigani din lumea întreagă, sunt ACELEAȘI pe care India le-a acceptat în 2016 cu privire la romi.

Nicolae Gheorghe, omul care a spus că el vrea să moară țigan nu rom (1), omul care nu știa cele mai elementare noțiuni despre termenii de înrudire ai romilor referitori la ne-romi, s-a dus în India chiar în 2001, data când dădea interviul aflat pe youtube, interviu în care demonstrează o necunoaștere TOTALĂ a culturii romilor referitoare la interacțiunea cu lumea ne-romă. El spunea în interviu https://www.youtube.com/watch?v=zyjRVTllUdc , că romii prima dată înșeală zdravăn orice ne-rom, apoi devin prieteni. Vă închipuiți ce a spus indienilor de la Roma Research Foundation, ONGul Indian la care a fost invitat.

Despre faptul că el a fost în India mărturisesc surse indiene credibile: cartea indianului Shyam Singh Shashi, șeful ONGului Roma Research Foundation, din Delhi, și un articol online(2).

Vom traduce pentru cititorii romi din România extrasele din cartea lui Shyam Singh Shashi (3) referitoare la prezența lui Nicolae Gheorghe în India. În cartea lui Shyam Singh Shashi, numele lui Nicoale Gheorghe este din nou scris greșit, Nikole Gherorghe, dar este sigur că Nicolae Gheorghe a fost în India pentru că pe pagina de facebook a ONGului indian Roma Research Foundation (4) apare poza lui Nicolae Gheorghe cu Shyam Singh Shashi, poza este si icoana principală a articolului meu:

Iată ce a hotărât Nicolae Gheorghe în numele a peste 20 de milioane de țigani:

„Conferința de două zile privind cultura și patrimoniul romilor a fost organizată de H.H.P. În colaborare cu Ministerul Turismului și Culturii, Govt. Din India. Fundația Modi și sprijin activ din partea Centrului de Cercetare pentru Romi, a Fundației de Cercetare Internațional Delhi, a Centrului Cultural Intercontinental, a Chandigarh și a altor organizații. Locul de desfășurare a fost Muzeul Național în perioada 8-9 aprilie 2001, la New Delhi. Eminentul lider cultural hinduist, dl. Ashok Singhal, a inaugurat conferința din 8 aprilie, care este Ziua de steag al romilor și a sărbătorit în întreaga lume. El a fost de părere că țiganii romi ar trebui să fie tratați ca emigranți străini indieni. El și-a împărtășit opinia cu liderii de etnie romă că ei vor fi recunoscuți ca națiuni și că vor fi reprezentați în U.N.O. Secretarul general al Dr. I. Hristo Kyuchukov, domnul Nikile Gherorghe, dr. Vaia Kochanawaski, doamna Anisa Agnes și alții au participat la discuții. Dr. Lokesh Chandra a prezentat lucrarea despre cultura și patrimoniul romilor, Prof. Som Dixit a vorbit despre Hinduism și cultura romilor. Dl. J. S. Pathania și Lilyana au interpretat discursurile în limba romani. Dr. B. K. Modi, președintele H.H.P. Era de părere că există multe tribale ….”

„Rezoluții – Rezoluția a fost elaborată de Nikole Gheroghe în consultare cu Președintele și Secretarul General al Internaționalei Uniunii Romilor. 1. Romii au pastrat cultura indiana antica. Ei au rădăcini hinduse și afiliație puternică cu India. Ei au contribuit cu prețioase elemente indiene la lume, dar au suferit multe în diferite țări, Ar trebui să fie recunoscute de Govt. din India ca emigranți indieni vechi din Mauritius, Surinam și Fiji etc. 2. Romilor ar trebui să li se permită să se asocieze cu GOPIO și să fie considerați ca PIO să participe la proiectele finanțate de indieni adresate diasporei indiene.3. Guv. India ar trebui să ajute la traducerea, predarea și propagarea limbii romani, și anume Hindi, Punjabi, Rajahstani, Gujarati și Marathi. Cunoștințele despre rădăcinile romilor din India și despre patrimoniul cultural bogat al romilor trebuie incluse în cărțile de carte din India și din țările în care locuiesc romii. Ministerul Educației poate dori să utilizeze sistemul de învățământ la distanță în acest sens și alte tehnici de educație prin metoda corespondenței. 4.Trebuie să existe și cărți și literatură despre cultura indiană și în limba romani. Ministrul Dezvoltării Resurselor Umane poate lua această problemă cu Guvernul. Dintre țările în care romii locuiesc în număr mare. 5. Casa din India pot fi înființate în țările respective bine echipate cu documentație și facilități culturale pentru a face oamenii să se familiarizeze cu cultura indiană. Ulterior, aceste case din India pot fi înființate în fiecare district. 6. Pentru a pune în aplicare rezoluția adoptată, trebuie să fie constituită o echipă operativă imediată pentru care cercetătorii consacrați trebuie să fie nominalizați de către IRU. În legătură cu acesta, ministrul dezvoltării resurselor umane, Dr. Murali Manohar Joshi, a cerut cercetătorilor indieni și romanologului Dr. Shyam Singh Shashi și lui Shri BU Naik să pregătească proiectul de propunere și linia de acțiune pentru a pregăti proiectul de propunere și linia de acțiune a HHP În consultare cu Ministerul Turismului și cu Ministerul Turismului. Oficiul Biroului poate fi convocat în timpul OSCE 7. Conferința internațională privind romii, care va fi organizată de Ministeria Afacerilor Externe a Romani în perioada 10-13 septembrie 2001 8. ONG-urile internaționale și reprezentanții romi, în colaborare cu delegații indieni (guvern și ONG-uri) ar trebui să coordoneze lupta împotriva rasismului și a discriminării în cadrul conferinței mondiale a ONU, care va avea loc la Durban, Africa de Sud, la 28 august 2001. 9. Va fi creat un fond public internațional pentru dezvoltarea și promovarea drepturilor universale ale romilor din lume. Fondul ar trebui să fie folosit de temele romilor 10. Guvernul Indian trebuie să contribuie la protejarea interesului romilor în cadrul ONU.”

Pentru comparație, iată ce s-a discutat anul trecut, 2016, la conferința ținută în India.

1.Ar trebui să fie încurajate persoanele de contact între India și romi.

  1. Recunoașterea culturală a persoanelor de etnie romă este de cea mai mare importanță pentru consolidarea legăturilor cu romii.
  2. Este necesar să se instituie o celulă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a studia și cerceta originea persoanelor de etnie romă și să examineze ce statut poate fi acordat persoanelor de etnie romă de către India.
  3. Romii din întreaga lume ar trebui să fie încurajați să îşi crească reprezentarea în organele parlamentare și legislative ale țărilor respective.
  4. Limba persoanelor de etnie romă ar trebui să fie cercetată în scopul de a găsi rădăcinile și moștenirea lor în India și studenților indieni în școli trebuie să le fie predată istoria romilor și migrația lor.
  5. Limba romani va fi predată în școlile indiene și universități ca o limbă străină recunoscută. Un dicționar Romani-Hindi va fi elaborat de Ministerul HRD a Guvernului din India. 
  6. Un festival cultural internațional al romilor va avea loc în India, la fiecare doi ani după modelul Pravasi Bharatiya Divas. Primul eveniment poate avea loc la Chittor Fort în Rajasthan.
  7. Un centru de cercetare a romilor ar trebui să fie înființat în India, de preferință la nivel de ONG și o astfel de ONG ar trebui să obțină un statut de observator la ROMNIPEN și să lucreze pentru calificarea și dezvoltarea educațională a comunității rome.
  8. Pentru evoluţia economică a persoanelor de etnie romă, agențiile naționale și internaționale corespunzătoare ar trebui să se ia măsuri pentru asigurarea facilitatea microfinanțelor tinerilor antreprenori romi.
  9. Vor fi încurajate relațiile economice dintre India și romi. Romii ar trebui să fie invitaţi să contribuie și să fie o parte a procesului de dezvoltare a Indiei într-un mod reciproc avantajos.
  10. Organizațiile pentru drepturile omului din India ar trebui să preia problemele de încălcare a drepturilor omului ale persoanelor rome împreună cu toate agențiile naționale și internaționale.

The Indian Diaspora ( feedback: info@theindiandiaspora.com)

Sursa: http://theindiandiaspora.com/news-details/Spotlight/primary-news/roma-are-of-hindustani-origin-would-like-to-be-treated-as-indian-diaspora.htm

1-ROM SAU ŢIGAN  Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc,  Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2012.

http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_124_Rom%20sau%20tigan.pdf  Nicolae Gheorghe: „Dacă o să mor, dacă dialoghez cu moartea constant, AŞ VREA SĂ MOR, CA OM, SAU CA ŢIGAN, dar n-o să pot să mor ca rom.” Rom sau Tigan, pag 328 .

2- http://www.hvk.org/2001/0401/138.html  Pramod Kumar a scris un articol în http://www.hvk.org, articol care se numește Forgotten Children of Mother India, în care numele lui Nicolae Gheorghe este scris greșit, Nilole Gheorghe,advisor on Roma from Poland.

3 The World of Nomads De Shyam Singh Shashi

https://books.google.ro/books?id=Otppyf6MbxgC&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Resolutions%E2%80%94The+resolution+was+drafted+by+Nikole+Gheroghe+in+consultation+with+the+International+President+and+Secretary+General+of+International+Roma+Union.&source=bl&ots=1WkjbQuqGT&sig=vbegChDnf4J72-O6iL14EudkV0Y&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjJn9bnntHVAhWJLhoKHb6MCMoQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Resolutions%E2%80%94The%20resolution%20was%20drafted%20by%20Nikole%20Gheroghe%20in%20consultation%20with%20the%20International%20President%20and%20Secretary%20General%20of%20International%20Roma%20Union.&f=false

 

https://web.facebook.com/318737674943139/photos/a.318755338274706.1073741828.318737674943139/631056520377918/?type=3&theater

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s