Țigan nu însemna etnie în anul 1817, ci strat social!

”La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea,
Sobornicescul Hrisov (1785) în Moldova, precum şi Pravilniceasca Condică (1780) şi Caragea (1818) în Ţara Românească, stabilesc definitiv echivalenţa termenilor de ţigan şi rob, dând sens de termen tehnic social şi nu etnic celui dintâi, fără a defini însă robia decât prin opoziţie cu starea de libertate (la vremea publicării acestor texte juridice, cealaltă formă de dependenţă personală fusese deja abolită). Singura definiţie mai elaborată a robiei apare la începutul secolului al XIX-lea, în Codul Calimach (1817, Moldova) care, în plus, nu foloseşte decât prin excepţie termenul de ţigan, preferându-l în mod evident pe cel de rob.
Robia şi aceia cu privire către dânsa urmată stăpânire, deşi sunt împotriva firescului drit
al omului, s-au urmat din vechime în prinţipatul acesta, însă nu aşa precum romanii întro vreme au urmat, ci cu o mare deosebire. Căci aice puterea stăpânului nu poate
vreodineoară supt nici un cuvânt sau pricină a se întinde asupra vieţii robului ; iar asupra averii lui, atunce numai, când nu va avea legiuiţi clironomi sau când, fugind fără a se mai întoarce, nu va avea neapăraţi clironomi (precum sunt fiii şi părinţii), sau când va vătăma ori va păgubi pe stăpânul său prin furtuşag sau alte rele urmări. Dintre aceste vederat se cunoaşte că robul nu se socoteşte întru toate ca un lucru, ci în cât faptele, legăturile, driturile şi îndatoririle lui privesc cătră alţii, iar nu cătră stăpânul său, se socoteşte el ca o persoană [omul cu politiceşti drituri şi îndatoriri] ; drept aceia este robul supus pământeştilor legi şi se apără de către ele.
(Definiţia robiei, Codul Calimach, 1817, Moldova)” ROMII DIN ROMÂNIA: IDENTITATE ȘI ALTERITATE Manual auxiliar didactic, p. 9