Daniel Rădulescu : ”EU SUNT STATUL”

 

IMPRESII DUPĂ ÎNTÂLNIREA CU SECRETARUL DE STAT DANIEL RĂDULESCU

Ieri am fost în audiență la domnul secretar de stat, Daniel Rădulescu, directorul Agenției Naționale pentru Romi(http://www.anr.gov.ro), braț întins romilor de Guvernului României. Din discuțiile oficiale cu acest domn, în cabinetul său, am auzit următoarele lucruri declarate de dânsul:
-dumnealui, Daniel Rădulescu nu reprezintă romii, ci pe sine, că așa l-a învățat bunicul său. A mai spus că el este un FURNIZOR DE SERVICII, și că el vorbește de la înălțimea funcției sale ca un GAJO, nu ca rom. După câteva minute, domnul Daniel Rădulescu a declarat că el însuși este Guvernul României. Chiar a făcut un gest autoritar, bătându-se cu pumnul în piept. După alte câteva minute, a mai declarat că REPARAȚIA PENTRU CEI 500 de ani de sclavie a țiganilor este încheiată, pentru că măsurile luate de Guvernul României în această privință au fost un succes total.
Din aceste cuvinte contradictorii ale sale ajung la următoarele concluzii:
-domnul Daniel Rădulescu, deși pe baza asumării etniei rome a ajuns secretar de stat pentru romi, nu reprezintă doleanțele romilor, ci dorințele Guvernului României.
Țin să-i reamintesc că dumnealui NU este rom, nu are nici o dovadă a originii sale, căci noi, romii de tradiție susținem că cine nu știe un dialect rom de acasă, nu este rom!
Conform legilor drepturilor omului, este o infracțiune să declari o etnie dacă nu poți aduce dovezi ale apartenenței tale culturale la acea etnie. Ori, domnul secretar de stat Daniel Răducanu nu este rom, a spus-o singur ieri, și a mai declarat că nu există o cultură romă! E și normal să nu știe, din moment ce el nu aparține culturii rome. A ironizat chiar importanța limbii romani, spunând că el nu crede când eu am declarat că elevii romi nativi ar putea să aibe o atracție mai mare către carte, dacă Ministerul Învățământului ar publica manuale în dialectele rome, nu în limba inventată de ROMÂNUL Gheorghe Sarău. Daniel Răducanu mi-a replicat că școala în România e egală pentru toți, iar eu i-am spus că glasul romilor trebuie ascultat, că Gheorghe Sarău a IMPUS un dialect INVENTAT de el, botezat pompos DIALECT NORMAT. Nu are dreptul Gheorghe Sarău să corecteze și să normeze.
Când i-am spus că Gheorghe Sarău a zis că doar IRU poate schimba alfabetul impus de Marcel Courthiade în România, el a zis că nu știe despre această situație NIMIC, că nu este domeniul său.
-încă de la începutul discuției, domnul Daniel Rădulescu mi-a spus că el impune regulile discuției, că mă aflu în biroul lui. Eu nu am fost de acord cu acest sistem nedemocratic impus de el.
În încheiere, am ajuns la două concluzii:
-ori că Guvernul vrea să oprească reparația pentru cei 500 de ani de sclavie, reparație care a constat în principal din acordarea de locuri speciale pentru romi la facultăți și școli, eu fiind o victimă a acelei reparații, bazate acum 13 ani pe principiul DISCRIMINĂRII POZITIVE.
-sau domnul Daniel Rădulescu vrea dumnealui să propună încheiera reparației.
Reparația dată de Guvern NU are REZULTATE, copii romi NU merg la școală pentru că NU au nici un ajutor real de la Guvern. Acești copii care azi nu merg la școală sunt infractorii de mâine.
Ar trebui verificat dacă Guvernul SUA a procedat la fel cu urmașii actuali ai negrilor sclavi.
Dacă Guvernul României a pus VĂTAFI NEO-MEDIEVALI în funcții boierești, adică l-a CĂFTĂNIT pe domnul Daniel Rădulescu, asta nu înseamnă că SECRETARII DE STAT RRROMI ÎN CAFTAN, pot să hotărască soarta și cultura romilor!
Referinţă Bibliografică: 
Impresii după întâlnirea cu secretarul de stat Daniel Rădulescu / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2700, Anul VIII, 23 mai 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

 

 

 

http://confluente.org/marian_nutu_carpaci_1527055767.html

La Agenția Națională pentru Romi cunoașterea limbii ROMANI la ANGAJARE reprezintă un avantaj, nu o condiție

Întrebare pentru Daniel Rădulescu, directorul ANR: dacă știm că definiția minorității este dată de raportorul special al Subcomisiei
pentru Prevenirea Discriminării şi Protecţia Minorităţilor, din cadrul
ONU, Francesco Capotorti. Conform acestuia, minoritatea naţională reprezintă:
„Un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat, în poziţie ne do minantă,
ai cărui membrii – cetăţeni ai statului – posedă, din punct de ve dere
etnic, religios sau lingvistic, caracteristici diferite de cele ale restului populaţiei
şi care manifestă chiar şi în mod implicit un sentiment de solidaritate, cu
scopul de a prezerva cultura, tradiţiile, religia sau limba lor.”

Atunci pe ce criterii angajați voi la ANR? Dacă nu știe limba Romani din familie, nu este rom. Tu, Daniel Rădulescu ești rom? Dacă da, spune ce dialect vorbesc părinții tăi?

Pdf aiciAnexa-nr2

Dă clic pentru a accesa Anexa-nr2.pdf

ANEXA NR.2
LA ANUNT CONCURS
organizat in perioada 03.07.2018- 08.08.2018
CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE:
CONDITII GENERALE:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
CONDITII SPECIFICE:
A) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA(activitati in domeniul juridic) –
Birou Economic Administrativ si Resurse Umane
– studii superioare, profil juridic, absolvite cu diploma de licenta;
– minim 3 ani vechime in domeniul juridic;
– membru in asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici;
– aviz psihologic care atesta ca este apt pentru postul care candideaza;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER);
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de asumare a responsabilitatilor;
– cunoştinţe foarte bune de legislaţie;
– capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
– echilibru emoţional;
– uşurinţă în stabilirea relaţiilor interpersonale;
– capacitate de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea;
– capacitate de a se informa şi învăţa în permanent;
– perseverenţă in urmărirea şi finalizarea scopului.
B) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA– Compartiment Structura
regionala SV:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – in Stiinte socioumane;
– vechime minimă in specialitatea politici publice minim 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER);
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– abilități, calități și aptitudini necesare:
-capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă;
-gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine;
– cunoştinţe în domeniul culturii și educației romilor;
– transparenţă, flexibilitate;
– cunoașterea limbii romani reprezintă un avantaj;
– aptitudini conceptuale, capacitate organizatorică.
C) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA – Compartiment Relatii
Interne si Internationale:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă in Stiinte socioumane;
– vechime minimă in specialitatea politici publice minim 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER ),
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– abilități, calități și aptitudini necesare:
-capacitate de analiză și sinteză,
-gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine;
-transparenţă, flexibilitate;
cunoașterea limbii romani reprezintă un avantaj;

Bibliografie