IRU- stat paralel în Ministerul Învățământului din România, impune o limbă țigănească și un alfabet unic. Cu ce scop?

Limba rromani comună, o utopie preliminară deportării în India

Nici un grup rom din lume nu a cerut vreodată lingviștilor Marcel Courthiade sau Gheorghe Sarău, să creeze o limbă comună rromani. Ideea unei limbi comune vine din partea ne-romilor, a gajeilor. Din moment ce limba rromani comună nu este vorbită de nici un grup tradițional rom, care este scopul promovării forțate a limbii comune utopice în școlile românești de Ministerul Învățământului? De ce Gheorghe Sarău nu renunță la alfabetul special impus de Marcel Courthiade în 1990 la Varșovia? Știm că Gheorghe Sarău a spus  că alfabetul oficial al limbii utopice comune rrome este CONSFINȚIT de IRU-Internațional Romani Union, o organizație de tip MAFIOT. Adică în Ministerul Învățământului din România funcționează un STAT PARALEL condus de IRU! Statul paralel IRU și-a creat deci o limbă, un alfabet, și declară guvernelor lumii că IRU reprezintă romii. În realitate, membrii acestei  IRU- MAFIA TRANSNAȚIONALĂ LEGALIZATĂ, nu sunt cunoscuți și nici aleși de romi.

Ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că membrii IRU au mers în India în 2016 și au spus Guvernului Indian că romii din toată lumea vor înapoi în India. Acești membrii IRU delegați în India au fost majoritatea lingviști ne-romi, care și-au prezentat cercetările Guvernului Indiei. Aici puteți citi actul oficial al Guvernului Indiei cu prilejul recunoașterii romilor ca diaspora ARSP Brochure Final

La pagina 63 a broșurii emise de Indian Council for Cultural Relations (ICCR) și ARSP-Antar Rashtriya Sahayog Parishad, vedem alfabetul impus prin forța de Gheorghe Sarău și Marcel Courthiade, cu sprijinul Ministerul Învățământului.

Altă revistă indiană despre recunoașterea romilor de către Guvernul Indian, recunoaștere al cărei artizan principal a fost Nicolae Gheorghe ȚIGANUL, nu romul Spring_2016

Conferința din 2016 a fost precedată de deplasarea lui Nicolae Gheorghe, tatăl mișcării civice rome, un ȚIGAN, nu rom, după spusele sale. Iată ce a făcut acolo în 2001, iată și poze cu SECURISTUL Nicolae Gheorghe în India hotărând destinul romilor:

 

NICOLAE GHEORGHE ÎN INDIA, ANUL 2001, 8 APRILIE. CE A FĂCUT ȘI HOTĂRÂRILE LUI PENTRU ROMI.

Puțini știu despre faptul că Nicolae Gheorghe A FOST ÎN India în anul 2001, 8 Aprilie. Hotărârile pe care el le-a luat ATUNCI în numele a 20 de milioane de țigani din lumea întreagă, sunt ACELEAȘI pe care India le-a acceptat în 2016 cu privire la romi.

Nicolae Gheorghe, omul care a spus că el vrea să moară țigan nu rom (1), omul care nu știa cele mai elementare noțiuni despre termenii de înrudire ai romilor referitori la ne-romi, s-a dus în India chiar în 2001, data când dădea interviul aflat pe youtube, interviu în care demonstrează o necunoaștere TOTALĂ a culturii romilor referitoare la interacțiunea cu lumea ne-romă. El spunea în interviu https://www.youtube.com/watch?v=zyjRVTllUdc , că romii prima dată înșeală zdravăn orice ne-rom, apoi devin prieteni. Vă închipuiți ce a spus indienilor de la Roma Research Foundation, ONGul Indian la care a fost invitat.

Despre faptul că el a fost în India mărturisesc surse indiene credibile: cartea indianului Shyam Singh Shashi, șeful ONGului Roma Research Foundation, din Delhi, și un articol online(2).

Vom traduce pentru cititorii romi din România extrasele din cartea lui Shyam Singh Shashi (3) referitoare la prezența lui Nicolae Gheorghe în India. În cartea lui Shyam Singh Shashi, numele lui Nicoale Gheorghe este din nou scris greșit, Nikole Gherorghe, dar este sigur că Nicolae Gheorghe a fost în India pentru că pe pagina de facebook a ONGului indian Roma Research Foundation (4) apare poza lui Nicolae Gheorghe cu Shyam Singh Shashi, poza este si icoana principală a articolului meu:

Iată ce a hotărât Nicolae Gheorghe în numele a peste 20 de milioane de țigani:

„Conferința de două zile privind cultura și patrimoniul romilor a fost organizată de H.H.P. În colaborare cu Ministerul Turismului și Culturii, Govt. Din India. Fundația Modi și sprijin activ din partea Centrului de Cercetare pentru Romi, a Fundației de Cercetare Internațional Delhi, a Centrului Cultural Intercontinental, a Chandigarh și a altor organizații. Locul de desfășurare a fost Muzeul Național în perioada 8-9 aprilie 2001, la New Delhi. Eminentul lider cultural hinduist, dl. Ashok Singhal, a inaugurat conferința din 8 aprilie, care este Ziua de steag al romilor și a sărbătorit în întreaga lume. El a fost de părere că țiganii romi ar trebui să fie tratați ca emigranți străini indieni. El și-a împărtășit opinia cu liderii de etnie romă că ei vor fi recunoscuți ca națiuni și că vor fi reprezentați în U.N.O. Secretarul general al Dr. I. Hristo Kyuchukov, domnul Nikile Gherorghe, dr. Vaia Kochanawaski, doamna Anisa Agnes și alții au participat la discuții. Dr. Lokesh Chandra a prezentat lucrarea despre cultura și patrimoniul romilor, Prof. Som Dixit a vorbit despre Hinduism și cultura romilor. Dl. J. S. Pathania și Lilyana au interpretat discursurile în limba romani. Dr. B. K. Modi, președintele H.H.P. Era de părere că există multe tribale ….”

„Rezoluții – Rezoluția a fost elaborată de Nikole Gheroghe în consultare cu Președintele și Secretarul General al Internaționalei Uniunii Romilor. 1. Romii au pastrat cultura indiana antica. Ei au rădăcini hinduse și afiliație puternică cu India. Ei au contribuit cu prețioase elemente indiene la lume, dar au suferit multe în diferite țări, Ar trebui să fie recunoscute de Govt. din India ca emigranți indieni vechi din Mauritius, Surinam și Fiji etc. 2. Romilor ar trebui să li se permită să se asocieze cu GOPIO și să fie considerați ca PIO să participe la proiectele finanțate de indieni adresate diasporei indiene.3. Guv. India ar trebui să ajute la traducerea, predarea și propagarea limbii romani, și anume Hindi, Punjabi, Rajahstani, Gujarati și Marathi. Cunoștințele despre rădăcinile romilor din India și despre patrimoniul cultural bogat al romilor trebuie incluse în cărțile de carte din India și din țările în care locuiesc romii. Ministerul Educației poate dori să utilizeze sistemul de învățământ la distanță în acest sens și alte tehnici de educație prin metoda corespondenței. 4.Trebuie să existe și cărți și literatură despre cultura indiană și în limba romani. Ministrul Dezvoltării Resurselor Umane poate lua această problemă cu Guvernul. Dintre țările în care romii locuiesc în număr mare. 5. Casa din India pot fi înființate în țările respective bine echipate cu documentație și facilități culturale pentru a face oamenii să se familiarizeze cu cultura indiană. Ulterior, aceste case din India pot fi înființate în fiecare district. 6. Pentru a pune în aplicare rezoluția adoptată, trebuie să fie constituită o echipă operativă imediată pentru care cercetătorii consacrați trebuie să fie nominalizați de către IRU. În legătură cu acesta, ministrul dezvoltării resurselor umane, Dr. Murali Manohar Joshi, a cerut cercetătorilor indieni și romanologului Dr. Shyam Singh Shashi și lui Shri BU Naik să pregătească proiectul de propunere și linia de acțiune pentru a pregăti proiectul de propunere și linia de acțiune a HHP În consultare cu Ministerul Turismului și cu Ministerul Turismului. Oficiul Biroului poate fi convocat în timpul OSCE 7. Conferința internațională privind romii, care va fi organizată de Ministeria Afacerilor Externe a Romani în perioada 10-13 septembrie 2001 8. ONG-urile internaționale și reprezentanții romi, în colaborare cu delegații indieni (guvern și ONG-uri) ar trebui să coordoneze lupta împotriva rasismului și a discriminării în cadrul conferinței mondiale a ONU, care va avea loc la Durban, Africa de Sud, la 28 august 2001. 9. Va fi creat un fond public internațional pentru dezvoltarea și promovarea drepturilor universale ale romilor din lume. Fondul ar trebui să fie folosit de temele romilor 10. Guvernul Indian trebuie să contribuie la protejarea interesului romilor în cadrul ONU.”

Pentru comparație, iată ce s-a discutat anul trecut, 2016, la conferința ținută în India.

1.Ar trebui să fie încurajate persoanele de contact între India și romi.

  1. Recunoașterea culturală a persoanelor de etnie romă este de cea mai mare importanță pentru consolidarea legăturilor cu romii.
  2. Este necesar să se instituie o celulă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a studia și cerceta originea persoanelor de etnie romă și să examineze ce statut poate fi acordat persoanelor de etnie romă de către India.
  3. Romii din întreaga lume ar trebui să fie încurajați să îşi crească reprezentarea în organele parlamentare și legislative ale țărilor respective.
  4. Limba persoanelor de etnie romă ar trebui să fie cercetată în scopul de a găsi rădăcinile și moștenirea lor în India și studenților indieni în școli trebuie să le fie predată istoria romilor și migrația lor.
  5. Limba romani va fi predată în școlile indiene și universități ca o limbă străină recunoscută. Un dicționar Romani-Hindi va fi elaborat de Ministerul HRD a Guvernului din India. 
  6. Un festival cultural internațional al romilor va avea loc în India, la fiecare doi ani după modelul Pravasi Bharatiya Divas. Primul eveniment poate avea loc la Chittor Fort în Rajasthan.
  7. Un centru de cercetare a romilor ar trebui să fie înființat în India, de preferință la nivel de ONG și o astfel de ONG ar trebui să obțină un statut de observator la ROMNIPEN și să lucreze pentru calificarea și dezvoltarea educațională a comunității rome.
  8. Pentru evoluţia economică a persoanelor de etnie romă, agențiile naționale și internaționale corespunzătoare ar trebui să se ia măsuri pentru asigurarea facilitatea microfinanțelor tinerilor antreprenori romi.
  9. Vor fi încurajate relațiile economice dintre India și romi. Romii ar trebui să fie invitaţi să contribuie și să fie o parte a procesului de dezvoltare a Indiei într-un mod reciproc avantajos.
  10. Organizațiile pentru drepturile omului din India ar trebui să preia problemele de încălcare a drepturilor omului ale persoanelor rome împreună cu toate agențiile naționale și internaționale.

The Indian Diaspora ( feedback: info@theindiandiaspora.com)

Sursa: http://theindiandiaspora.com/news-details/Spotlight/primary-news/roma-are-of-hindustani-origin-would-like-to-be-treated-as-indian-diaspora.htm

1-ROM SAU ŢIGAN  Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc,  Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2012.

http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_124_Rom%20sau%20tigan.pdf  Nicolae Gheorghe: „Dacă o să mor, dacă dialoghez cu moartea constant, AŞ VREA SĂ MOR, CA OM, SAU CA ŢIGAN, dar n-o să pot să mor ca rom.” Rom sau Tigan, pag 328 .

2- http://www.hvk.org/2001/0401/138.html  Pramod Kumar a scris un articol în http://www.hvk.org, articol care se numește Forgotten Children of Mother India, în care numele lui Nicolae Gheorghe este scris greșit, Nilole Gheorghe,advisor on Roma from Poland.

3 The World of Nomads De Shyam Singh Shashi

https://books.google.ro/books?id=Otppyf6MbxgC&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Resolutions%E2%80%94The+resolution+was+drafted+by+Nikole+Gheroghe+in+consultation+with+the+International+President+and+Secretary+General+of+International+Roma+Union.&source=bl&ots=1WkjbQuqGT&sig=vbegChDnf4J72-O6iL14EudkV0Y&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjJn9bnntHVAhWJLhoKHb6MCMoQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Resolutions%E2%80%94The%20resolution%20was%20drafted%20by%20Nikole%20Gheroghe%20in%20consultation%20with%20the%20International%20President%20and%20Secretary%20General%20of%20International%20Roma%20Union.&f=false

 

https://web.facebook.com/318737674943139/photos/a.318755338274706.1073741828.318737674943139/631056520377918/?type=3&theater

 

Ronald Lee why you contradict yourself?

Mister Ronald Lee why do you say in your book, Das duma Romanes, that you did not know the Romani Kalderash dialect until you came from England to Canada?

CAM02350

 

I ask you because on the back cover it’s written  that you are a native Kalderash  speaker. Your wikipedia page is saying that: ”When Lee was 18, he started to travel with a Kalderash family from Europe.” So you started to learn Kalderash at 18?

CAM02348

 

If you are a Kalderash speaker,why do you use a word from the corrupted Anglo-Romani dialect to offend me? Here is your opinion about my article: Ronald Lee „What a load of unmittigated hinger – Che bari gremada khul” http://confluente.org/marian_nutu_carpaci_1477589282.html

CAM02356

Mister Ronald Lee, i am very curious who you are, because in your book, Living fire, you declared to be half Sinti, half Machwaya. I believe, judging your offenses, that you are not Kalderash, because a man is insulting other man in his mother tongue. Yours is the BROKEN Anglo-Romani. Hinger is a corrupted Romani word. You said about my article:” What a big heap of shit”. Very wise shit mister Ronald Lee.

Dă clic pentru a accesa livingfire.pdf

38634482_317177169019251_6626333032406056960_n

On your wikepdia page is stated that your father was Kalderash, in book was Machwaya.

CAM02359[1]

 

In reality, who you are mister Roland Lee, to have the power to judge the Romani origin of other people, if you dont know dialects from Europe:

”In addition to these activities, Mrs. Lovell Urbani began conducting interviews in 2000 with refugee claimants who identify themselves to be Roma (Lovell Urbani 6 Oct. 2001). The interviews take place at the request of the claimant’s lawyer and at the lawyer’s office in the presence of an interpreter, although Mrs. Lovell Urbani speaks Romanes (ibid.). She provides an opinion as to whether or not the claimant is Roma based on information from the claimant about his or her family name, clan, physical appearance, mother tongue, accent, knowledge of Roma culture and traditions, religious practices, his or her description of their situation in the country of origin and other criteria (ibid.). Mrs Lovell Urbani has not herself been to Hungary or the Czech Republic; in some circumstances, Mrs. Lovell Urbani consults with the Budapest-based European Roma Rights Center, the Roma Community and Advocacy Centre, and Dr. Ian F. Hancock, professor with the department of linguistics of the University of Texas at Austin, before rendering an opinion (ibid.). She charges a fee regardless of the outcome of the interview (ibid.). No other WCRA member conducts such interviews (ibid.).
Mrs. Lovell Urbani has testified at two IRB refugee hearings in Vancouver regarding the Roma ethnicity of the claimants and attended two IRB hearings as an observer (ibid.). Since 1999, she has been a member of the Roma National Congress (RNC) (ibid.), the Hamburg-based Federation of the Romani Civil and Human Rights Movement (RNC n.d.).”http://www.refworld.org/docid/3df4be1838.html

Utopia lui Gheorghe Sarău

Limba ”comună” a țiganilor inventată de un albanez și un român, adică Marcel Courthiade și Gheorghe Sarău, nu este vorbită de nici un grup rom tradițional. Cei doi lingviști ca să își ascundă neputința de a înțelege complexitatea dialectelor rome, au creat un amalgam de neînțeles.

Gheorghe Sarău nu ne-a întrebat pe noi, romii tradiționali, dacă vrem o limbă comună. El nu are semnăturile a 1 milion de vorbitori din Europa. Ar fi bine să încheie experimentul ăsta hitlerist în care au loc doar români care nu știu vreun dialect de acasă, ca să nu-l poată contrazice pe Zeul Gheorghe Sarău. El, Sarău, pune doar profesori ne-romi tocmai ca să ducă în eroare lumea. Un ne-vorbitor de unde ar ști  unde a greșit Sarău? Dar eu știu…pe blogul meu vedeți toți ce prostii debitează.

Când doi romi din neamuri diferite sau sub-grupe diferite ale aceluiași dialect se întâlnesc, ei nu pot vorbi în limba romani! Ei vor vorbi în limba română. Este un fapt cunoscut de toată lumea. Deci, dacă romii nu se înțeleg între ei, cum ar putea fi construită o limbă comună? Utopia lui Gheorghe Sarău este motivată de banii dați de Guvernul României.

Toți profesorii de romani făcuți de Sarău nu sunt valabili! Diplomele purtând semnătura lui Gheorghe Sarău nu sunt valabile. Romii nu vorbesc limba inventată de românul Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău nu este rom, nu a moștenit un dialect viu, cum ar putea deci să înțeleagă complexitatea, diferențele, asemănările a peste 1000 de dialecte rome vorbite în întreaga lume?

Iată cum traduce Biblia domnul Gheorghe Sarău

Fecioara Maria s-a născut odată cu Iisus, și l-a îmbolnăvit!

O Lùka , II: 7. Thaj voj biandili pe Anglutne Biandile Rakles, xurăvdăs Les thaj paślilăs Les anθ-jekh bakrănqo sovipnasqo than…

Traducere fidelă după doctor în spoitorească, Gheorghe Sarău: Și ea s-a născut al său primii ei s-au născut pe copil, l-a îmbrăcat și l-a zăcut într-un loc de dormit al oilor…

Gheorghe Sarău, Biblikane kidipen teksturenqo anθ-i rromani ćhib Culegere de texte biblice în limba rromani Editura Kriterion Bucureşti, 2002

Alfabetul b-elitei rome

A-cultura elitei khulturii rrome: BElitele rrome. Inventate de puliticieni. Ca să poată supt-iliza bani publici. Cacafeaua B-elita rromă se miroase: La firul ierbii, zicea un mare lemnar. Căcărturarii rromi ONGiști, s-o ros caca-putul! Ciuciulitele rrome nu sunt romi. Dilitele rrome fără caracter. E rost de ros? S-o ros soro! Ful-itele rrome sunt pline de khultură. Feluciatele rrome. Giugiulitele rrome de Pezedici. Hămăitele rrome.  Icnitele rrome giugiulite.  Julitele rrome CACADEMICE. Kaka rrome.   La bari-tonii rromi. m-UE cum zice IEI! Mă, da lingeți bine co(i)bUza! Ne-romi. Sirieni, gavaoni, africani. Muie! Ouăle lu bunicu să le lingeți. Pele la minje de babe. Qakao de rom pe limba voastră! Rrâpandulelor! Sugativelorr! Turretiștilorr. Țoapelorr. Upincurriștilorr.

Ve(r)zicilorr. Xul-iștilor. Sculeri – mamatrițeriștilor. Yurangutanilorr. Z(i)arriștilor.

UrineZEU pe diplomele voastre de EXPÂRȚI RROMI!

Mișcarea rromilor – primul meu contact

Era prin anul 1999 când am fost chemat iarăși la birou de pastorul țiganilor din cartierul caransebeșean Pipirig. Îmi amintesc că a zis:

-Am auzit că citești mult. Hai la mine să îți dau recomandare să mergi la facultatea de romani, poți ajunge om mare.

Nu că nu eram deja. Dar am dat curs invitației. Când am intrat în biroul țiganului am fost uimit de dotări. Avea calculator, mobilier modern, și multe altele. Am mers vreo câteva zile pe la el. Vorbeam despre diverse subiecte. Nu știam că omul mă studiază. Era chiar binevoitor, se vedea clar că vrea să mă ajute. M-a chemat chiar la el acasă să dicutăm despre romi. Într-o seară însă, la plecare i-am zis în romani: DEVLESA KAKO- cu Dumnezeu, unchiule. În acel moment am văzut dezamăgire, dispreț și respingere în privirea lui. M-a întrebat surprins: tu știi țigănește? Da, i-am răspuns, dumneata nu știi? Nu, a zis el. Din acel moment nu a mai vrut să ne întâlnim.

Atunci am înțeles că în mișcarea romilor nu ai loc dacă ești rom și știi limba!

Albert Dandos teaching me PE Romani chib

Here is a good example of a man who was instructed wrongly in Romani language. His first language was Romanian, and then he is including the illiterate Romanian forms in Romani.
Vă dau un exemplu de om care a învațat târziu limba Romani, și îmi dă mie lectii. Prima lui limbă a fost limba română, și apoi a învățat Romani shib. Rezultatul e dezastruos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Baro Rom Albert Dandos so avelas te mai sikhios hantsi Romani shib? Thai pala kodea te aves te des duma.
albert dandos
Baro

Albert Dandos Ci avelas khanci. Shaj vorbij tuke vi pe romanes thaj inke pe efta kaver chibja ke nashes avri pala ciriklja thaj n’aj tut khanci logika. Feri dosta avlas te phenav la tuke pe engleziska ke ashundem ke inkres tut intelektualno.

Muri greshka! Ierto! Te kames thaj te ci haciares shaj boldav tuke sa e vorbi pe ciri chib. N’aj problemo:)))… „bare roma”🙂

 

Baro Rom Albert Dandos, when a illiterate native Romanian are asking a Roma if the Roma knows the Romani language, the illiterate one is saying ȘTII PE ȚIGĂNEȘTE? This PE=ON is the sign of SUPREME ILLITERACY in the Romanian culture. This sign of illiteracy you included it in our Romani language. This sign of supreme illiteracy proves that you are not a good Romanian language speaker, nor a native Romani speaker. Go and learn Romanian first, and then come to me and teach me my language. And the second observation, the inflexion -E always is asking the EA sign of Vocative. Bare Roma means BIG GYpsies…sikhio Romanes, na PE Romanes, KASHTALEEA!

A Second Sàrmudaripen? The Rise of the Far Right in Eastern Europe

Today is August 2nd, the day when we commemorate the 7.5 million Roma who were lost in the Sàrmudaripen, or Roma Holocaust (the usual “official” figures quoted are massively understated; the difference in the Roma population of Europe before and after the Nazi era is around 7.5M). For me it’s always an emotional time, as a number of my relatives, including my mother’s father, were lost in that period of history, and it had a profound effect on my family. So it is hardly surprising that my thoughts turn to the topic of anti-Roma prejudice, and the fact that, far from having gone away in the 73 years since the tragic but also heroic events of August 2nd, 1944, such hatred is once again on the increase.

I have recently been distressed to discover just how serious is the resurgence of extremist political ideology in many parts of Europe, with the Roma, as always, as the scapegoats du jour. Mere months before the 80th anniversary of the Anschluss, when the Nazi troops burst out across central Europe unleashing an unprecendented level of terror and death, we are seeing power-crazed politicians and their followers, filled with an unholy blood-lust, once again calling for our blood to be spilled and/or for Europe to be “cleansed” of our presence. Speaking as one whose of millions of Roma whose families and clans lost members during the Sàrmudaripen, this chills me to the core. An alliance of far-right politicians across Europe, most strident among them being the Conservative and VMRO parties in Bulgaria, Fidesz and Jobbik in Hungary, but including many others including members of UKIP and the Conservatives in Britain, and of course the Front National in France, are openly calling for mass roundups and deportation of all Europe’s Roma to India. Some individual politicians, such as MEP Angel Džambazki in Bulgaria, have gone even further and have called publicly for another genocide against us: a campaign is currently underway to have Džambazki sanctioned by the EU Parliament for his advocacy of genocide.

I have recently been engaged in a war of words on social media with some of the supporters of these vile politicians, trying to counteract some of the evil lies and anti-Roma propaganda that they have been spewing. In this article I hope to illustrate just how toxic their attitudes and their propaganda is, by quoting some of the lies they have sought to spread about us. Initially some of them were rather shocked to discover that I can understand Bulgarian, when they thought that not using English would let them say the more extreme things. Therefore I have translated the things that were said originally in Bulgarian, and reproduced what was said in English verbatim:

“They wear traditional clothing. Their language also gives them away. Some of them also have faces that look very „Indian” which also helps.”(Well, excuse ME! So I’m not allowed to wear my traditional clothes, speak Romani and “look Indian”???)“Gas Chambers – Only Solution to gypsy problem”“What you and your people need is mass exodus back to India.? Or on the bottom of the Black Sea, it’s your choice.”“Gypsy parents support their 14 year old daughters to have sex and become pregnant so they can get bonus welfare for another kid.”“Gypsies smell like shit … and sell their babies for money”“Gypsies are the exact definition of an Untermensch. F*cking parasites.” (Whoops, showing your Nazi ideology a bit blatantly there, are you not, my friend?)“Bulgarians, you should have destroyed their f*cking subhuman neighborhood”“Deport them to India now, why do we tolerate them? Why bother to integrate them? Send away these parasites from Bulgaria!”“I know the only solution to the Gypsy problem is to exterminate them, or deport them massively. But I don’t see how is that going to happen in the near future with this current tolerant and retarded society we live in. F*ck the EU.”“Repulsive animals”“Animals have more hygiene than gypsies”“You are literally eating from waste, and rape children after you beat them to death. You support terrorism and more accurately you support ISIS and the islamic takeover in Europe.”

 Naturally, I countered each of these pieces of nonsense with evidence, explained our ritual hygiene laws and how totally wrong the whole “dirty Gypsy” stereotype is, described our strict sexual morality laws (considered repressive by many gàdje, but by us merely as sound morality) – and as for that ridiculous accusation that we’re Islamist terrorists, what a thing to say to someone like me who is of the  phuro pachipen  and therefore basically Hindu! But naturally, such people do not permit such little details as facts and logic to get in the way of their prejudices and blood-lust, and so I was told:

“Go and be a filthy gypsy in India. Nobody likes you here. Your people are the lowest scum on earth”“Look, your people are the lowest scum on earth for a reason. 90% of Gypsies don’t have basic hygiene, and here you are talking all funny and shit.”(In other words, how dare I contradict a white person?!)“India is waiting for you. GO practice your street-shitting culture there. Scumbags!”(and then the real threats began…)“Just watch in the coming years”“We dont want to integrate gypsies, we want them to get the f*ck out of our country forever!!! We cannot live with these dirty animals. I hope a future civil war happens so i can personally get involved in massacring fucking gypsies!”“Before Europe becomes multinational, there will be world war 3 !!!! and gypsies will be wiped out, because everyone despises them.”

 Naturally, I have reported all of this as antiziganist hate-speech. I made the first complaint more than a month ago. But has anything been done? What do you think? Do the people in power in gàdjikano society give a rat’s ass about us? Hah. They want us gone as much as the lunatic far-right do, they are just more subtle about their racism. Sadly, it seems to me that, far from having been laid to rest, the ghosts of Europe’s Nazi past remain very uneasy, and once again are stalking the land. Romale, phralale tha pheniale, te varterasa!

 Author: Natalia Ivend, PhD in Romani language and traditions, Indo-Romani Vidyalaya, the first Roma University founded by native Roms in their European history.

Gheorghe Sarau, the Romanian Professor of Romani, or how the Ministry of Education was fooled

The Romanian Gheorghe Sarau, self-declared father of the Romani language? How did a teacher of the Hungarian language become a self-declared professor of the Romani language? We will analyze the facts as they were told by the man himself, last year in the Romanian Academy on the occasion of the provisional launch of Romane Ghilea, edited by Julieta Rotaru. Mr. Sarau stated that he had taught himself the Romani language from Barbu Constantinescu’s writings of 150 years ago. He said that he then ploughed through Romanian libraries, reading about the Romani language. I heard these words spoken by Sarau himself, right then in the Romanian Academy.

However, did no-one before Gheorghe Sarau, over the course of 150 years, read the various books describing the Romani language? Did no other Romanians teach themselves Romani? Did any of them feel entitled to declare themselves Professors of Romani Language just because they had read those books? My question is, however, more based upon looking at the history of this language.

Thus, from 1547 to 1900, a number of non-Roma have written descriptive treatises on the grammar of the Romani language. None of them, even though almost all of them were professors, declared themselves Doctors of the Romani language, nor did they have the effrontery to declare themselves teachers or to open a school. Why not? (a) because the Roma have never asked for the creation of a Romani language school, and (b) out of modesty.

The lack of any traditional school of Romani language implies the illegitimacy of any diplomas awarded by a Romanian.

In their history, the Roma have never created a school of linguistics of our countless dialects, more than 1000 of them! So then how can Gheorghe Sarau, a Romanian, be given the right by Professor Lucia Wald to be a Doctor of Spoitori Romani? Mr. Sarau taught HIMSELF Romani from a book! He says he has decoded the grammar of the language. Seriously? Well, Romani has over 1000 dialects. No Roma know more than two, maximum three, of them. Did that book read by Mr. Sarau include all of the Romani dialects?

Lack of evaluation of Doctorate by traditional Roma authority

Confirmation (1) of Gheorghe Sarau’s doctorate was not made by the only traditional Roma institution, KRIS ROMANI, or the Roma Court. Of course, in the halls of the universities the Roma do not have what they require. But even so, a RESEARCH INSTITUTE is needed in which, for at least 20 years, native Romani speakers of different dialects would study them, along with the 30 major Indian – Aryan and Dravidian – languages, both dead and living. Only then would it be possible to build up a complete view of the birth and evolution of the Romani language, and its relationship to the family structure of Aryan languages.

The only confirmation of Gheorghe Sarau’s doctorate was made by non-Roma teachers, mainly by his doctoral supervisor, Professor Lucia Wald, a professor of philology, whose main occupation is, according to Wikipedia, to be a supervisor of doctoral students (2) At the Faculty of Foreign Languages ​​and Literature at the University of Bucharest. As far as I know, her contribution to Romani language and Romani linguistics amounts to the publication of a one short text in Romani, a few lines, in the book “What Languages ​​are Spoken around the World”. The text appears on pages 116-117 of this book:

Sas ek raji phiuli haj sas lek raklo haj mardaspeste angusti and o părete haj phendou- She was a widow who had a son. He thrust his ring in the wall and said ...

She also quoted a German writer who wrote that Roma are Aryans in “Introduction to the Study of Indo-European Language and Culture”. That’s it. If this distinguished lady wrote anything else, I do not know, because I did not get tired of searching. Mrs. Lucia Wald is credited in the bibliography of  Gheorghe Sarau’s PhD, even with “Introduction to the Study of Indo-European Culture and Culture”, which is a work written by Lucia Wald together with Dan Sluşanschi. But the lady is said to be an Indo-European specialist. The term Indo-European is extremely vague, uncertain, being a convention, a term invented by 18th-century linguists who noticed that Sanskrit, Greek and Latin resemble each other. Mrs. Lucia Wald is neither Romni nor Ţiganca. The fact that she wrote a paper on Indo-European linguistics cannot be a good argument for being a doctoral supervisor in the language of the Spoitori Roma, the topic of Gheorghe Sarau’s doctorate. If it is the dialect of the Spoitori Roma, then Mr. Gheorghe Sarau should ask the Spoitori Roma if they agree that should be a teacher of their dialect. The only scientific criterion to certify the knowledge of the Spoitori dialect would be the community of Spoitori Roma. There was no vote of the Romanian Spoitori on whether to accept his doctorate and his title of Professor. The title of Doctor has no place in our discussion.

On what doctrinal basis was Gheorghe Sarau declared a doctor of Romani?

If you were to ask a Kalderash Rom if he understood an Ursar or a Spoitor, his answer would be that he did not. I am Kalderash and speak as someone who did not understand the dialect of the Ursari or the Spoitori until the age of 20. In practice, from the point of view of an Ursar, the Romani language of the Kalderash does not exist, and vice versa. Likewise, it is believed that Romani speakers have over 1000 different dialects, some completely unstudied and unknown. No one in the world has researched all of the Romani dialects. However, a professor at the Sorbonne, Mr. Marcel Courthiade DESTROYED the dialects of the Roma. How? He realized that it was impossible to study them all, and he invented a theory, called the pompous paradigm, completely unscientific, because he had not researched enough among the Indian languages.

Thus, Mr. Marcel Courthiade creates a dogma that the oldest and best dialects are those whose speakers say ‘pani’ – water, ‘phirdiom’ – I walked, and ‘kuni’ – elbow. Those who say ‘pai’, ‘phirdem’ and ‘kui’, would be speakers of new dialects, which are not correct, because in India water is ‘pani’, as the Ursari say, not ‘pai’ as the Kalderash say.

Based upon this theory, which I have proven to be inconsistent with Indian linguistics, Mr. Gheorghe Sarau declares himself to be a specialist in the dialects of the Roma and, following this theory, selects only those Romani terms and grammatical forms that to him seem more correct, entirely guided by the magnetic north of the compass created by Marcel Courthiade’s theory. The result is an eclectic language that no Romanian Rom understands. The language invented by Gheorghe Sarau is not understood in the Roma communities, which speak thousands of dialectal variants. In fact, there are so many Romani dialects in Romania and so many Roma settlements, that in some settlements there are Roma speaking as many as 4 out of 10 different dialects. The theory has been accepted as long as no one has contradicted it. I have found that it is erroneous: even in Sanskrit, there exists the pronunciation ‘pai’ as well as ‘pani’ for the noun ‘water’. I published my discovery in the Yearbook of the Prahova Society of General Anthropology, no. 2 of 2016. I presented it at the launch of anthropology publications (3) to researchers from the Institute of Anthropology of the Romanian Academy and to other Romanian researchers from various fields of study.

From that moment on, the dogmatic foundation of the invention of an international Romani language, based only on Marcel Courthiade’s theory of strata, had no further linguistic value.

The theory of strata is presented as the basis of Gheorghe Sarau’s PhD, on page 11, published by Bucharest University Press, 1998, titled The Dialect of Spoitori Roma in Romania.

Mr. Gheorghe Sarau indirectly acknowledges that I am right. Here is his email dated January 22, 2017:

A tip for you in life:

Do not demolish what you see around you made by others! Build something nearby, and what was already there and was considered special will be in the shadow of what you built and which people will say is something splendid. We do not succeed by eliminating the forerunners, the others, the competitors, but by insinuating ourselves – through our correct, sustained work – into the fire of the competition! Gheorghe Sarău

The common Romani language invented by Gheorghe Sarau on the basis of strata theory does not exist

Correct, it doesn’t exist. It was invented by one man, Gheorghe Sarau, based on Marcel Courthiade’s   erroneous theory. No Romanian Roma speak the language invented by Sarau.

Why was a Romani department at the University of Bucharest needed?

So that the Romanian Roma in Romania could be made to attend Mr. Gheorghe Sarau’s school. So that he could make them professors of Romani! He, a Romanian who learned Romani as an adult, can make them, native speakers of Romani learned from their elders, teachers of a language invented by him?

Yet, every year, people come from all over the country to summer schools set up by Mr. Gheorghe Sarau to learn Romani. Some are non-Roma, driven by curiosity, others by interest, and others, Romanian citizens without a future.

In practice, millions of Roma in the world are persuaded due to Courthiade’s theory of layers, and due to the doctorate given by Lucia Wald, that Gheorghe Sarau knows the more than 1000 Romani dialects better than the ancestors of the modern Roma who have passsed them down to their unworthy sons who blindly accept the dazzling brilliance of the theory of strata.

The result of Mr. Gheorghe Sarau’s diploma based on Courthiade’s theory and approved by Lucia Wald

No traditional Roma parents would let their children learn a language that was incomprehensible, not heard at home from the grandparents, and which is invented by a Romanian, i.e. Gheorghe Sarau. Thus, the Ministry of Education counts on the faculty led by Gheorghe Sarau to educate Roma youngsters in their language, so that they become integrated into multi-cultural Romanian society, not knowing that this outcome is unattainable, because Gheorghe Sarau invented a non-existent Romani language, not understood by any Roma … because the Roma have dialects very different in pronounciation and even vocabulary.

The Transylvanian School (Scoala Ardeleana) was not a model in the development of a literary Romani language, nor the theory of strata published by Courtiade, another non-Rom. Gheorghe Sarau knew that the Romani language had to be researched in relation to 30 Indian languages, as he recalled in his work, “Roma, India and Romani Language”, but he did not know that the dialects of the Roma were born in their true spoken form in India, taking on the colours of the Indian dialects. This fact I discovered, researching the 30 Indian languages in comparison with various Romani dialects. I communicated my discovery to Mr. Sarau right inside the precincts of the Romani faculty in the presence of his students, and he was very pleased. But after the disputes between us about linguistics, here he tells me, he, the Romanian, me, the native speaker of Romani, whose grandmother, Sânziana, was 100 years old when I was 6, and taught me Romani:

Stop spitting, man! Do it for yourself, just like I did in my own life! Do you have no shame? Do you not fear God?
Where do you get these lies?
Go, man, and do your studies of philology and learn to get yourself trained, guided, oriented, so you do not stay a dilettant.

This advice was given to me, in response to my article, GHEORGHE SARAU AND THE BOW, OR  HOW I MET HIM, Issue no. 2382 of July 9, 2017, erased from confluente.ro following his threats.

Dilettant! Me … native speaker of Romani. Me, the one who demonstrated the flawed theory on which his school is based ….

Courthiade’s theory further postulates that the Romani dialects have undergone fresh transformations following the exodus from India over the thousand years spent in Europe. Thus, he says, that’s why the Kalderash Roma say ‘pai’ instead of ‘pani’, that they have lost their pronunciation in Europe. But in Sanskrit, I pointed out, it is also said that way. The theory has collapsed, Courthiade’s Doctorate is erroneous, the doctorate of Sarau likewise.

The conclusion is that we have no right to create a common Romani language, we cannot intervene in the natural evolution of the Romani dialects, dialects that are a cultural treasure of Mother India, the Holy Mother of the Roma.

On this occasion, I declare, in accordance with the eternal law of the Roma, respected in India, KRIS ROMANI, that we can not recognize Marcel Courthiade and Gheorghe Sarau as teachers of Romani language.

The judgment of my doctorate took place in an interview I gave to Radio Romano, Sweden, on the question of destroying Marcel Courthiade’s theory of strata:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2122&artikel=6724781

The writer is native Doctor of the Romani language, a founding member of the first linguistics school in the Indian tradition, the Indo-Romani Vidyalaya, and is known by the Romanian name of Cîrpaci Marian Nuţu, and by the name Rai Thagar Pakivalo, adopted in honor of my Indian ancestors.

Translated from the Romanian language by Doctor in Romani linguistics, Natalia Ivend, founder of IRV, Indo-Romani Vidyalaya.

ISTORIA ȚIGANILOR LOM DIN ARMENIA

Ucigașul hindușilor refugiați în Armenia acum 2166 de ani, Sfântul Grigorie Luminătorul Armeniei ne privește din icoana sa (a).

luminatorul

Articol publicat inițial în revista confluente.ro în data de 6 dec. 2016

Toți cercetătorii romologi sunt de acord că populația romă a trăit o perioadă lungă de timp în Armenia, pentru că limba romani are o mulțime de cuvinte armenești. Acest lucru îi induce în eroare pe romi. Este foarte curios faptul că cercetătorii romologi nu au văzut o parte foarte interesantă a istoriei Armeniei. După părerea mea, națiunea Loma / Bosha sunt urmași ai primei colonii hinduse care s-a stabilit acum 2166 de ani în Armenia (aprox. anul 149 î.e.n). Johannes Avdall în articolul „O colonie hindusa în Armenia antică” (1), ne spune că episcopul sirian Zenobius Glak a scris despre despre templele ridicate de refugiații hinduși în onoarea lui Vishap (Dragon). Este clar că Zenobius a vrut să scrie numele zeului hindus Vishnu.

Povestea primei colonii hinduse din Armenia este pe scurt următoarea: doi prinți hinduși, Demetr și Keisanney (probabil Krishan), au fost găsiți vinovați de un complot împotriva regelui lor Dinaskey, care a trimis trupe după ei. Ei au scăpat și au venit în Armenia sub regele Valarsace, care a fost încoronat rege în 3852 (un secol și jumătate înainte de Hristos). Urmașii lor i-au divinizat pe cei doi prinți Demeter și Keisanney. Zenobius a fost ucenicul Sfântului Grigorie Luminătorul Armeniei (c 257 -. C. 331), sfântul patron al Armeniei. Atunci când Sfântul Grigorie a fost informat de către unii prinți că, în provincia Taron există temple idolatre în care se fac ofrande diavolului, el a vrut ca templele să fie demolate. El și suita sa au mers în colonia hindusă din regiunea Taron, dar preoții hinduși auzind despre demolare, „au ascuns din temple toate comoara”. Apoi, hindușii au format o armată comandată de preotul hindu (2) Arzan (Arzan = idol în armeană). Se pare că armata hindusa a crescut la peste 5.450 de persoane cu ajutoare din orașele hinduse Vishap, Partukh, Meghti, Astagon. Armenii a câștigat bătălia, și „monumente au fost ridicate pe mormintele lor.”

Redăm inscripția de pe mormântul preotului hindu Arzan așa cum a fost înregistrată de către episcopul Zenobius: „Prima bătălie au luptat foarte aprig, comandantul-șef în luptă a fost Arzan marele preot, care se odihnește înmormantati aici, și cu el o mie și treizeci și opt de bărbați. Noi am purtat acest război împotriva idolului Keisaney și în Numele lui Hristos. „Idolii de alamă Keisaney și Demetr” au fost rupți în bucăți. Lungimea celui dintâi era cincisprezece picioare, iar cea a ultimului douăsprezece picioare.”....” Preoții idolilor, cu lacrimi în ochi, au înduplecat învingătorii să-i pună la moarte, mai degrabă decât să-l distrugă pe puternicul Keisaney al lor. Șase preoți au fost uciși pe loc pentru rezistența pe care au arătat-o armenilor. „Sfântul Grigorie a botezat în religia creștină 5.050 bărbați indieni supraviețuitori, iar femeile au fost botezate într-o altă zi. Cu toate acestea, indienii „cu tenacitate au aderat la practicile idolatre ale strămoșilor lor.”

Indienii au trăit bine timp de 450 de ani în provincia armeană din Taron. Dar, Sfântul Grigorie Luminătorul (a ) i-a ucis în numele lui Hristos! Ruinele Mănăstirii Karapet Sf, aflată acum în Turcia, se află la locul celor două temple hinduse (3). Ele au fost distruse de către Grigorie Luminătorul, care a ridicat un martirion pentru a adăposti rămășițele Sfinților Atinoghen și Ioan Botezătorul pe care le-a adus din Cezareea (4).

Acum, revenind la presupunerea devenită dogmă în manualele de istoria romilor aprobate de Ministerul Educației și Învățământului, că primii romi s-au depărțit în trei grupuri, un grup fiind stabilit în Armenia (Lom), altul în Europa (Rom), iar altul (Dom) în Israel, Siria sau Sudan, vedem că aici este o nepotrivire. De ce? Deoarece profesorii ne-romi Marcel Courthiade și Ian Hancock cred că romii sunt descendenții hindușilor capturați de Muhammad al Ghazna din Kanauj, India, în iarna lui 1018-1019. Ori, orașul indian Kanauj a fost jefuit acum de 1000 de ani, iar prima colonie hindusa din Armenia a fost stabilită în urmă cu 2166 de ani!

Ca o concluzie finală, este clar că așa-numitele împrumuturi armenești în limba romani sunt cuvinte indiene împrumutate de armeni de la prima colonie hindusă, uciși și supraviețuitorii botezați de Grigorie Luminătorul. Este cunoscut faptul că toate limbile indo-ariene împart aceleași cuvinte. Fenomenul de împrumut al cuvintelor indiene în limba armeană a fost un fenomen natural, ca rezultat al îndelungelor relații comerciale și sociale între armeni și indienii stabiliți în Taron. O dovadă este cuvântul Arzan, care a fost numele preotului-comandant al războinicilor hinduși care au luptat eroic. Numele Arzan a devenit sinonim în limba armeană pentru cuvântul „idol”. Poate că este o evoluție a cuvântului sanscrit Rsi- „înțelept”, un cuvânt întâlnit în Romani, de asemenea, sub forma Rashai- un preot.

Numele de „Armeanca” era dat țigăncilor în Țările Române, fapt confirmat de Hașdeu în Etimologicum Magnum Romaniae. În acest caz, putem considera că Lomii armeni au fost și ei sclavi în robia denumită ȚIGĂNIE în Țările Române. Hașdeu spune că în secolul XIII o colonie de armeni au înființat orașul Argeș(5). Tot Hașdeu citează Pravila de la Govora (anul 1640) în care este interzis (6) creștinilor ortodocși de a mânca cu armenii care sunt procleți (anatemizați). B.P. Hașdeu mărturisește (7) că deseori numele de Armeanca se dădea femeilor țigănci. Motivul ar fi că armenii sunt eretici din punct de vedere ortodox, și atunci era potrivit să fie numit un un țigan drept armean, pentru că nu-i așa, athinganoii erau ereticii din Bizanț. La 1740 în catastihul mănăstirii Căldărușani printre robii țigani era pomenită „Armenca cu doi nepoți”(8). Prigoanele contra armenilor în Țările Române sunt pomenite în aceeași lucrare a lui Hașdeu.

Nota:

PENTRU ISTORICII KASHTALE ÎN ISTORIA ROMILOR –

Nu am nevoie de doctorat dat de români să re-scriu istoria poporului rom. Voi, cercetători formați de școala românească nu ați fost capabili să citiți nici măcar istoria Armeniei, dar îi obligați pe romi să învețe că romii au stat în Armenia doar pe baza a 28 de cuvinte presupus-armene în limba romilor. Iată că glotocronologia a produs confuzie, că citiți puțin. Ați îmbrățișat teoria propusă în 1923 de John Sampson, adică despărțirea strămoșilor romilor în trei grupuri Lom/Dom/Rom.

–––––––––––––

1-The Asiatic journal and monthly register for British and foreign India, China and Australasia, Volume 22, London 1837, pag. 181

2-Idem, page 182

3-http://www.worldlibrary.org/article/whebn0008818176/hinduism%20in%20armenia

4-https://en.wikipedia.org/wiki/Surb_Karapet_Monastery

5-Bogdan Petriceicu Hașdeu, Etimologicum Magnum Romaniae, vol. 2, pag 1696.

6-idem, pag 1700.

7-la pagina 1701.

8-pagina 1702.

a- http://www.europeofdiasporas.eu/points-of-interest/statue-st-gregory-illuminator

Aceasta este traducerea din engleză a articolului meu publicat în Ediția nr. 1978 din 31 mai 2016 în revista CONFLUENȚE LITERARE:

http://confluente.ro//marian_nutu_carpaci_1464724603.html

Copyright ©2017 Cîrpaci Marian Nuțu