IRU- stat paralel în Ministerul Învățământului din România, impune o limbă țigănească și un alfabet unic. Cu ce scop?

Limba rromani comună, o utopie preliminară deportării în India

Nici un grup rom din lume nu a cerut vreodată lingviștilor Marcel Courthiade sau Gheorghe Sarău, să creeze o limbă comună rromani. Ideea unei limbi comune vine din partea ne-romilor, a gajeilor. Din moment ce limba rromani comună nu este vorbită de nici un grup tradițional rom, care este scopul promovării forțate a limbii comune utopice în școlile românești de Ministerul Învățământului? De ce Gheorghe Sarău nu renunță la alfabetul special impus de Marcel Courthiade în 1990 la Varșovia? Știm că Gheorghe Sarău a spus  că alfabetul oficial al limbii utopice comune rrome este CONSFINȚIT de IRU-Internațional Romani Union, o organizație de tip MAFIOT. Adică în Ministerul Învățământului din România funcționează un STAT PARALEL condus de IRU! Statul paralel IRU și-a creat deci o limbă, un alfabet, și declară guvernelor lumii că IRU reprezintă romii. În realitate, membrii acestei  IRU- MAFIA TRANSNAȚIONALĂ LEGALIZATĂ, nu sunt cunoscuți și nici aleși de romi.

Ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că membrii IRU au mers în India în 2016 și au spus Guvernului Indian că romii din toată lumea vor înapoi în India. Acești membrii IRU delegați în India au fost majoritatea lingviști ne-romi, care și-au prezentat cercetările Guvernului Indiei. Aici puteți citi actul oficial al Guvernului Indiei cu prilejul recunoașterii romilor ca diaspora ARSP Brochure Final

La pagina 63 a broșurii emise de Indian Council for Cultural Relations (ICCR) și ARSP-Antar Rashtriya Sahayog Parishad, vedem alfabetul impus prin forța de Gheorghe Sarău și Marcel Courthiade, cu sprijinul Ministerul Învățământului.

Altă revistă indiană despre recunoașterea romilor de către Guvernul Indian, recunoaștere al cărei artizan principal a fost Nicolae Gheorghe ȚIGANUL, nu romul Spring_2016

Conferința din 2016 a fost precedată de deplasarea lui Nicolae Gheorghe, tatăl mișcării civice rome, un ȚIGAN, nu rom, după spusele sale. Iată ce a făcut acolo în 2001, iată și poze cu SECURISTUL Nicolae Gheorghe în India hotărând destinul romilor:

 

NICOLAE GHEORGHE ÎN INDIA, ANUL 2001, 8 APRILIE. CE A FĂCUT ȘI HOTĂRÂRILE LUI PENTRU ROMI.

Puțini știu despre faptul că Nicolae Gheorghe A FOST ÎN India în anul 2001, 8 Aprilie. Hotărârile pe care el le-a luat ATUNCI în numele a 20 de milioane de țigani din lumea întreagă, sunt ACELEAȘI pe care India le-a acceptat în 2016 cu privire la romi.

Nicolae Gheorghe, omul care a spus că el vrea să moară țigan nu rom (1), omul care nu știa cele mai elementare noțiuni despre termenii de înrudire ai romilor referitori la ne-romi, s-a dus în India chiar în 2001, data când dădea interviul aflat pe youtube, interviu în care demonstrează o necunoaștere TOTALĂ a culturii romilor referitoare la interacțiunea cu lumea ne-romă. El spunea în interviu https://www.youtube.com/watch?v=zyjRVTllUdc , că romii prima dată înșeală zdravăn orice ne-rom, apoi devin prieteni. Vă închipuiți ce a spus indienilor de la Roma Research Foundation, ONGul Indian la care a fost invitat.

Despre faptul că el a fost în India mărturisesc surse indiene credibile: cartea indianului Shyam Singh Shashi, șeful ONGului Roma Research Foundation, din Delhi, și un articol online(2).

Vom traduce pentru cititorii romi din România extrasele din cartea lui Shyam Singh Shashi (3) referitoare la prezența lui Nicolae Gheorghe în India. În cartea lui Shyam Singh Shashi, numele lui Nicoale Gheorghe este din nou scris greșit, Nikole Gherorghe, dar este sigur că Nicolae Gheorghe a fost în India pentru că pe pagina de facebook a ONGului indian Roma Research Foundation (4) apare poza lui Nicolae Gheorghe cu Shyam Singh Shashi, poza este si icoana principală a articolului meu:

Iată ce a hotărât Nicolae Gheorghe în numele a peste 20 de milioane de țigani:

„Conferința de două zile privind cultura și patrimoniul romilor a fost organizată de H.H.P. În colaborare cu Ministerul Turismului și Culturii, Govt. Din India. Fundația Modi și sprijin activ din partea Centrului de Cercetare pentru Romi, a Fundației de Cercetare Internațional Delhi, a Centrului Cultural Intercontinental, a Chandigarh și a altor organizații. Locul de desfășurare a fost Muzeul Național în perioada 8-9 aprilie 2001, la New Delhi. Eminentul lider cultural hinduist, dl. Ashok Singhal, a inaugurat conferința din 8 aprilie, care este Ziua de steag al romilor și a sărbătorit în întreaga lume. El a fost de părere că țiganii romi ar trebui să fie tratați ca emigranți străini indieni. El și-a împărtășit opinia cu liderii de etnie romă că ei vor fi recunoscuți ca națiuni și că vor fi reprezentați în U.N.O. Secretarul general al Dr. I. Hristo Kyuchukov, domnul Nikile Gherorghe, dr. Vaia Kochanawaski, doamna Anisa Agnes și alții au participat la discuții. Dr. Lokesh Chandra a prezentat lucrarea despre cultura și patrimoniul romilor, Prof. Som Dixit a vorbit despre Hinduism și cultura romilor. Dl. J. S. Pathania și Lilyana au interpretat discursurile în limba romani. Dr. B. K. Modi, președintele H.H.P. Era de părere că există multe tribale ….”

„Rezoluții – Rezoluția a fost elaborată de Nikole Gheroghe în consultare cu Președintele și Secretarul General al Internaționalei Uniunii Romilor. 1. Romii au pastrat cultura indiana antica. Ei au rădăcini hinduse și afiliație puternică cu India. Ei au contribuit cu prețioase elemente indiene la lume, dar au suferit multe în diferite țări, Ar trebui să fie recunoscute de Govt. din India ca emigranți indieni vechi din Mauritius, Surinam și Fiji etc. 2. Romilor ar trebui să li se permită să se asocieze cu GOPIO și să fie considerați ca PIO să participe la proiectele finanțate de indieni adresate diasporei indiene.3. Guv. India ar trebui să ajute la traducerea, predarea și propagarea limbii romani, și anume Hindi, Punjabi, Rajahstani, Gujarati și Marathi. Cunoștințele despre rădăcinile romilor din India și despre patrimoniul cultural bogat al romilor trebuie incluse în cărțile de carte din India și din țările în care locuiesc romii. Ministerul Educației poate dori să utilizeze sistemul de învățământ la distanță în acest sens și alte tehnici de educație prin metoda corespondenței. 4.Trebuie să existe și cărți și literatură despre cultura indiană și în limba romani. Ministrul Dezvoltării Resurselor Umane poate lua această problemă cu Guvernul. Dintre țările în care romii locuiesc în număr mare. 5. Casa din India pot fi înființate în țările respective bine echipate cu documentație și facilități culturale pentru a face oamenii să se familiarizeze cu cultura indiană. Ulterior, aceste case din India pot fi înființate în fiecare district. 6. Pentru a pune în aplicare rezoluția adoptată, trebuie să fie constituită o echipă operativă imediată pentru care cercetătorii consacrați trebuie să fie nominalizați de către IRU. În legătură cu acesta, ministrul dezvoltării resurselor umane, Dr. Murali Manohar Joshi, a cerut cercetătorilor indieni și romanologului Dr. Shyam Singh Shashi și lui Shri BU Naik să pregătească proiectul de propunere și linia de acțiune pentru a pregăti proiectul de propunere și linia de acțiune a HHP În consultare cu Ministerul Turismului și cu Ministerul Turismului. Oficiul Biroului poate fi convocat în timpul OSCE 7. Conferința internațională privind romii, care va fi organizată de Ministeria Afacerilor Externe a Romani în perioada 10-13 septembrie 2001 8. ONG-urile internaționale și reprezentanții romi, în colaborare cu delegații indieni (guvern și ONG-uri) ar trebui să coordoneze lupta împotriva rasismului și a discriminării în cadrul conferinței mondiale a ONU, care va avea loc la Durban, Africa de Sud, la 28 august 2001. 9. Va fi creat un fond public internațional pentru dezvoltarea și promovarea drepturilor universale ale romilor din lume. Fondul ar trebui să fie folosit de temele romilor 10. Guvernul Indian trebuie să contribuie la protejarea interesului romilor în cadrul ONU.”

Pentru comparație, iată ce s-a discutat anul trecut, 2016, la conferința ținută în India.

1.Ar trebui să fie încurajate persoanele de contact între India și romi.

  1. Recunoașterea culturală a persoanelor de etnie romă este de cea mai mare importanță pentru consolidarea legăturilor cu romii.
  2. Este necesar să se instituie o celulă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a studia și cerceta originea persoanelor de etnie romă și să examineze ce statut poate fi acordat persoanelor de etnie romă de către India.
  3. Romii din întreaga lume ar trebui să fie încurajați să îşi crească reprezentarea în organele parlamentare și legislative ale țărilor respective.
  4. Limba persoanelor de etnie romă ar trebui să fie cercetată în scopul de a găsi rădăcinile și moștenirea lor în India și studenților indieni în școli trebuie să le fie predată istoria romilor și migrația lor.
  5. Limba romani va fi predată în școlile indiene și universități ca o limbă străină recunoscută. Un dicționar Romani-Hindi va fi elaborat de Ministerul HRD a Guvernului din India. 
  6. Un festival cultural internațional al romilor va avea loc în India, la fiecare doi ani după modelul Pravasi Bharatiya Divas. Primul eveniment poate avea loc la Chittor Fort în Rajasthan.
  7. Un centru de cercetare a romilor ar trebui să fie înființat în India, de preferință la nivel de ONG și o astfel de ONG ar trebui să obțină un statut de observator la ROMNIPEN și să lucreze pentru calificarea și dezvoltarea educațională a comunității rome.
  8. Pentru evoluţia economică a persoanelor de etnie romă, agențiile naționale și internaționale corespunzătoare ar trebui să se ia măsuri pentru asigurarea facilitatea microfinanțelor tinerilor antreprenori romi.
  9. Vor fi încurajate relațiile economice dintre India și romi. Romii ar trebui să fie invitaţi să contribuie și să fie o parte a procesului de dezvoltare a Indiei într-un mod reciproc avantajos.
  10. Organizațiile pentru drepturile omului din India ar trebui să preia problemele de încălcare a drepturilor omului ale persoanelor rome împreună cu toate agențiile naționale și internaționale.

The Indian Diaspora ( feedback: info@theindiandiaspora.com)

Sursa: http://theindiandiaspora.com/news-details/Spotlight/primary-news/roma-are-of-hindustani-origin-would-like-to-be-treated-as-indian-diaspora.htm

1-ROM SAU ŢIGAN  Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc,  Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2012.

http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_124_Rom%20sau%20tigan.pdf  Nicolae Gheorghe: „Dacă o să mor, dacă dialoghez cu moartea constant, AŞ VREA SĂ MOR, CA OM, SAU CA ŢIGAN, dar n-o să pot să mor ca rom.” Rom sau Tigan, pag 328 .

2- http://www.hvk.org/2001/0401/138.html  Pramod Kumar a scris un articol în http://www.hvk.org, articol care se numește Forgotten Children of Mother India, în care numele lui Nicolae Gheorghe este scris greșit, Nilole Gheorghe,advisor on Roma from Poland.

3 The World of Nomads De Shyam Singh Shashi

https://books.google.ro/books?id=Otppyf6MbxgC&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Resolutions%E2%80%94The+resolution+was+drafted+by+Nikole+Gheroghe+in+consultation+with+the+International+President+and+Secretary+General+of+International+Roma+Union.&source=bl&ots=1WkjbQuqGT&sig=vbegChDnf4J72-O6iL14EudkV0Y&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjJn9bnntHVAhWJLhoKHb6MCMoQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Resolutions%E2%80%94The%20resolution%20was%20drafted%20by%20Nikole%20Gheroghe%20in%20consultation%20with%20the%20International%20President%20and%20Secretary%20General%20of%20International%20Roma%20Union.&f=false

 

https://web.facebook.com/318737674943139/photos/a.318755338274706.1073741828.318737674943139/631056520377918/?type=3&theater

 

Ronald Lee why you contradict yourself?

Mister Ronald Lee why do you say in your book, Das duma Romanes, that you did not know the Romani Kalderash dialect until you came from England to Canada?

CAM02350

 

I ask you because on the back cover it’s written  that you are a native Kalderash  speaker. Your wikipedia page is saying that: ”When Lee was 18, he started to travel with a Kalderash family from Europe.” So you started to learn Kalderash at 18?

CAM02348

 

If you are a Kalderash speaker,why do you use a word from the corrupted Anglo-Romani dialect to offend me? Here is your opinion about my article: Ronald Lee „What a load of unmittigated hinger – Che bari gremada khul” http://confluente.org/marian_nutu_carpaci_1477589282.html

CAM02356

Mister Ronald Lee, i am very curious who you are, because in your book, Living fire, you declared to be half Sinti, half Machwaya. I believe, judging your offenses, that you are not Kalderash, because a man is insulting other man in his mother tongue. Yours is the BROKEN Anglo-Romani. Hinger is a corrupted Romani word. You said about my article:” What a big heap of shit”. Very wise shit mister Ronald Lee.

http://res.magoriabooks.com/media/pdfs/livingfire.pdf

38634482_317177169019251_6626333032406056960_n

On your wikepdia page is stated that your father was Kalderash, in book was Machwaya.

CAM02359[1]

 

In reality, who you are mister Roland Lee, to have the power to judge the Romani origin of other people, if you dont know dialects from Europe:

”In addition to these activities, Mrs. Lovell Urbani began conducting interviews in 2000 with refugee claimants who identify themselves to be Roma (Lovell Urbani 6 Oct. 2001). The interviews take place at the request of the claimant’s lawyer and at the lawyer’s office in the presence of an interpreter, although Mrs. Lovell Urbani speaks Romanes (ibid.). She provides an opinion as to whether or not the claimant is Roma based on information from the claimant about his or her family name, clan, physical appearance, mother tongue, accent, knowledge of Roma culture and traditions, religious practices, his or her description of their situation in the country of origin and other criteria (ibid.). Mrs Lovell Urbani has not herself been to Hungary or the Czech Republic; in some circumstances, Mrs. Lovell Urbani consults with the Budapest-based European Roma Rights Center, the Roma Community and Advocacy Centre, and Dr. Ian F. Hancock, professor with the department of linguistics of the University of Texas at Austin, before rendering an opinion (ibid.). She charges a fee regardless of the outcome of the interview (ibid.). No other WCRA member conducts such interviews (ibid.).
Mrs. Lovell Urbani has testified at two IRB refugee hearings in Vancouver regarding the Roma ethnicity of the claimants and attended two IRB hearings as an observer (ibid.). Since 1999, she has been a member of the Roma National Congress (RNC) (ibid.), the Hamburg-based Federation of the Romani Civil and Human Rights Movement (RNC n.d.).”http://www.refworld.org/docid/3df4be1838.html

Utopia lui Gheorghe Sarău

Limba ”comună” a țiganilor inventată de un albanez și un român, adică Marcel Courthiade și Gheorghe Sarău, nu este vorbită de nici un grup rom tradițional. Cei doi lingviști ca să își ascundă neputința de a înțelege complexitatea dialectelor rome, au creat un amalgam de neînțeles.

Gheorghe Sarău nu ne-a întrebat pe noi, romii tradiționali, dacă vrem o limbă comună. El nu are semnăturile a 1 milion de vorbitori din Europa. Ar fi bine să încheie experimentul ăsta hitlerist în care au loc doar români care nu știu vreun dialect de acasă, ca să nu-l poată contrazice pe Zeul Gheorghe Sarău. El, Sarău, pune doar profesori ne-romi tocmai ca să ducă în eroare lumea. Un ne-vorbitor de unde ar ști  unde a greșit Sarău? Dar eu știu…pe blogul meu vedeți toți ce prostii debitează.

Când doi romi din neamuri diferite sau sub-grupe diferite ale aceluiași dialect se întâlnesc, ei nu pot vorbi în limba romani! Ei vor vorbi în limba română. Este un fapt cunoscut de toată lumea. Deci, dacă romii nu se înțeleg între ei, cum ar putea fi construită o limbă comună? Utopia lui Gheorghe Sarău este motivată de banii dați de Guvernul României.

Toți profesorii de romani făcuți de Sarău nu sunt valabili! Diplomele purtând semnătura lui Gheorghe Sarău nu sunt valabile. Romii nu vorbesc limba inventată de românul Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău nu este rom, nu a moștenit un dialect viu, cum ar putea deci să înțeleagă complexitatea, diferențele, asemănările a peste 1000 de dialecte rome vorbite în întreaga lume?

Iată cum traduce Biblia domnul Gheorghe Sarău

Fecioara Maria s-a născut odată cu Iisus, și l-a îmbolnăvit!

O Lùka , II: 7. Thaj voj biandili pe Anglutne Biandile Rakles, xurăvdăs Les thaj paślilăs Les anθ-jekh bakrănqo sovipnasqo than…

Traducere fidelă după doctor în spoitorească, Gheorghe Sarău: Și ea s-a născut al său primii ei s-au născut pe copil, l-a îmbrăcat și l-a zăcut într-un loc de dormit al oilor…

Gheorghe Sarău, Biblikane kidipen teksturenqo anθ-i rromani ćhib Culegere de texte biblice în limba rromani Editura Kriterion Bucureşti, 2002

Alfabetul b-elitei rome

A-cultura elitei khulturii rrome: BElitele rrome. Inventate de puliticieni. Ca să poată supt-iliza bani publici. Cacafeaua B-elita rromă se miroase: La firul ierbii, zicea un mare lemnar. Căcărturarii rromi ONGiști, s-o ros caca-putul! Ciuciulitele rrome nu sunt romi. Dilitele rrome fără caracter. E rost de ros? S-o ros soro! Ful-itele rrome sunt pline de khultură. Feluciatele rrome. Giugiulitele rrome de Pezedici. Hămăitele rrome.  Icnitele rrome giugiulite.  Julitele rrome CACADEMICE. Kaka rrome.   La bari-tonii rromi. m-UE cum zice IEI! Mă, da lingeți bine co(i)bUza! Ne-romi. Sirieni, gavaoni, africani. Muie! Ouăle lu bunicu să le lingeți. Pele la minje de babe. Qakao de rom pe limba voastră! Rrâpandulelor! Sugativelorr! Turretiștilorr. Țoapelorr. Upincurriștilorr.

Ve(r)zicilorr. Xul-iștilor. Sculeri – mamatrițeriștilor. Yurangutanilorr. Z(i)arriștilor.

UrineZEU pe diplomele voastre de EXPÂRȚI RROMI!

Mișcarea rromilor – primul meu contact

Era prin anul 1999 când am fost chemat iarăși la birou de pastorul țiganilor din cartierul caransebeșean Pipirig. Îmi amintesc că a zis:

-Am auzit că citești mult. Hai la mine să îți dau recomandare să mergi la facultatea de romani, poți ajunge om mare.

Nu că nu eram deja. Dar am dat curs invitației. Când am intrat în biroul țiganului am fost uimit de dotări. Avea calculator, mobilier modern, și multe altele. Am mers vreo câteva zile pe la el. Vorbeam despre diverse subiecte. Nu știam că omul mă studiază. Era chiar binevoitor, se vedea clar că vrea să mă ajute. M-a chemat chiar la el acasă să dicutăm despre romi. Într-o seară însă, la plecare i-am zis în romani: DEVLESA KAKO- cu Dumnezeu, unchiule. În acel moment am văzut dezamăgire, dispreț și respingere în privirea lui. M-a întrebat surprins: tu știi țigănește? Da, i-am răspuns, dumneata nu știi? Nu, a zis el. Din acel moment nu a mai vrut să ne întâlnim.

Atunci am înțeles că în mișcarea romilor nu ai loc dacă ești rom și știi limba!

Albert Dandos teaching me PE Romani chib

Here is a good example of a man who was instructed wrongly in Romani language. His first language was Romanian, and then he is including the illiterate Romanian forms in Romani.
Vă dau un exemplu de om care a învațat târziu limba Romani, și îmi dă mie lectii. Prima lui limbă a fost limba română, și apoi a învățat Romani shib. Rezultatul e dezastruos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Baro Rom Albert Dandos so avelas te mai sikhios hantsi Romani shib? Thai pala kodea te aves te des duma.
albert dandos
Baro

Albert Dandos Ci avelas khanci. Shaj vorbij tuke vi pe romanes thaj inke pe efta kaver chibja ke nashes avri pala ciriklja thaj n’aj tut khanci logika. Feri dosta avlas te phenav la tuke pe engleziska ke ashundem ke inkres tut intelektualno.

Muri greshka! Ierto! Te kames thaj te ci haciares shaj boldav tuke sa e vorbi pe ciri chib. N’aj problemo:)))… „bare roma”🙂

 

Baro Rom Albert Dandos, when a illiterate native Romanian are asking a Roma if the Roma knows the Romani language, the illiterate one is saying ȘTII PE ȚIGĂNEȘTE? This PE=ON is the sign of SUPREME ILLITERACY in the Romanian culture. This sign of illiteracy you included it in our Romani language. This sign of supreme illiteracy proves that you are not a good Romanian language speaker, nor a native Romani speaker. Go and learn Romanian first, and then come to me and teach me my language. And the second observation, the inflexion -E always is asking the EA sign of Vocative. Bare Roma means BIG GYpsies…sikhio Romanes, na PE Romanes, KASHTALEEA!