Yaron Matras tells us Ian Hancock is not a native Romani language speaker

 

Importanța cunoașterii limbii Romani de acasă, a cercetătorului ca vorbitor nativ este evidențiată și de lingvistul englez Yaron Matras (Manchester University), care-l critica pe Ian Hancock (Texas University) în articolul[1] A conflict of paradigms:

 acest lucru se aplică și în ceea ce privește limba romani, pe care Hancock o numește limba noastră ..., deși nu este un vorbitor nativ de romani, ci a învățat-o ca pe un adult, după ce a fost instruită în lingvistică. Cu toate acestea, expresia NOI, este acolo pentru a accentua autenticitatea și autoritatea, atât factuale cât și morale.

 Articolul A conflict of paradigms a fost scris de Yaron Matras contra teoriei lui Ian Hancock conform căreia romii au fost luptători Rajput în India, Hancock bazându-se pe interpetarea defectuoasă a unor cuvinte rome de împrumut, dar și indiene originale.

The importance of knowing Romani at home, the researcher as a native speaker is also evidenced by English linguist Yaron Matras (Manchester University), who criticized Ian Hancock (Texas University) in 
A conflict of paradigms: this is applied even in relation to the romani language, which Hancock called our language ..., although he is not a native speaker of Romani, but learned it as an adult, after being trained in linguistics. Nonetheless, the we-narrative is there to emphasise authencity and authority, both factual and moral.
 
The article A conflict of paradigms was written by Yaron Matras against Ian Hancock's theory that the Roma were Rajput fighters in India, Hancock relying on the faulty interpellation of some borrowing Roma words but also original Indian ones.

[1] https://romani.humanities.manchester.ac.uk/downloads/2/Matras_review%20of%20Hancock.pdf

PDF Matras_review of Hancock  PAGE 199

 

Yaron Matras speaking about Ian Hancock

The linguist Yaron Matras, specialized in Romani linguistic is telling us some interesting things about Ian Hancock: the term Porrajmos was invented by Ian Hancock, it is used only by NGO activists, and it is unknown to most Roma. We dont know to what Roma is referring mr Yaron Matras, but in Romani Kalderash from Romania, the word Porrajmos means RAPE.

Lingvistul Yaron Matras, specializat în lingvistică romani, ne spune niște vesti interesante despre Ian Hancock: termenul Porrajmos a fost inventat de Ian Hancock, este folosit de activiștii ONGiști, și nu este cunsocut de majoritatea romilor. Nu știm la care majoritate se referă Yaron Matras, dar noi, romii căldărari știm că poraimos înseamnă VIOL

Dă clic pentru a accesa Matras_review%20of%20Hancock.pdf

PDF

Matras_review of Hancock