Rama Naik hated by Jovan Damianovic

A very important strife is between the IRU Chief and Banjara Head of India, Mr. Rama Naik.

O foarte importantă ceartă se petrece între șeful IRU și șeful Banjara din India, domnul Rama Naik.

It seems that Mr. Rama Naik created an organization in India, called Banjara-Roma, after visiting Romania in 2016.
Se pare că domnul Rama Naik a creat o organizație în India, numită Banjara-Roma, după ce a vizitat România, în 2016.

Mr. Rama Naik is National Vice-President of AIBBS in Bangalore, India.
Dl Rama Naik este vicepreședintele național al AIBBS din Bangalore, India.

Mr Damian Jovanovic supports his claim that he represents 15 million Roma worldwide through the World Roma Organization.
Domnul Damian Jovanovic susține în sprijinul cererii sale, că el reprezintă 15 milioane de romi ai lumii, prin organizația World Roma Organization.


Why is Damian Jovanovic and Bajram Haliti upset?
De ce este supărat Damian Jovanovic și Bajram Haliti?

Damian Jovanovic formally requests that Rama Naik's head be removed from AIBBS vice president of Bangalore for the following reasons:
Damian Jovanovic cere oficial ca să i se retragă șefia lui Rama Naik din poziția de vice-președinte AIBBS Bangalore, din următoarele cauze:

Because Rama Naik created the Roma Parliament without them!
Pentru că Rama Naik a creat Parlamentul Romilor fără ei!

Rama Naik was in Belgrade at a conference with Jovan Damianovic, where they agreed to invent the Roma parliament. Arriving in India, Rama Naik sets up the members.
Rama Naik a fost în Belgrad la o conferință cu Jovan Damianovic, unde s-au înțeles să inventeze parlamentul romilor. Ajuns în India, Rama Naik stabilește membrii.

And because Rama Naik worked against the translator so that they could not get along with Indian politicians and businessmen.
Și pentru că Rama Naik a lucrat contra translatorului, astfel încât ei, nu au putut să se înțeleagă cu politicienii și oamenii de afaceri indieni.

Rama Naik called for the Roma Day 2018 to send a specific Romani speaker of English to represent the Roma in India.
Rama Naik cerea pentru Ziua Romilor 2018, să i se trimită un anumit vorbitor rom de engleză să reprezinte romii în India.

Damian Jovanovic claims that he knows who Rama Naik wanted as a translator and representative of the Roma community in India. But he claims that the person can come to a private visit, not as a representative of the Roma in India.
Damian Jovanovic susține că știe pe cine dorea Rama Naik ca translator și reprezentant al comunității rome în India. Însă suține că acea persoană poate veni în vizită privată, nu ca reprezentant al romilor în India.

Damian Jovanovic calls Rama Naik crazy, with the Latin expression Lucidum Intervallum, but he, Damian Jovanovic, is more crazy than all crazy if he thinks that Roma in Romania or other countries accept him as their boss. We, the Roma in Europe, do not know you, Mr Damian Jovanovic, and we will not accept you or your organization in India.

Damian Jovanovic îl denumește pe Rama Naik nebun, cu expresia latinească Lucidum Intervallum, dar el, Damian Jovanovic este mai nebun decât toți nebuni, dacă crede că romii din România sau alte țări îl acceptă pe el ca șeful lor. Noi, romii din Europa nu te cunoaștem, domnule Damian Jovanovic, și nu te vom accepta să ne reprezinți tu sau organizația ta în India.Here is the official request to withdraw the presidency of Rama Naik, signed by Jovanovic and Bajram Haliti.
Aici este cererea oficială de retragere a președinției lui Rama Naik, semnată de Jovanovic și Bajram Haliti.
http://www.worldromaorganization.org/index.php/en/events/211-world-roma-organization-press-release-world-roma-organization-rromanipen-demands-resignation-of-rama-naik

rama_naik_to_resign-1rama_naik_to_resign-2rama_naik_to_resign-3

 

 


Here is mister Rama Naik in Bucharest, in 2016
5
7