Mariea Ionescu, carte Politici publice pentru romi

CARTEA aici pulitici

Dă clic pentru a accesa Politici_publice_pt_romi.pdf

Mariea IONESCU este jurist şi doctor în sociologie. Mariea lucrează ca
conslier în cadrul Agenţiei Naţionale peentru Romi. Mariea are o experienţă
vastă în administraţie publică, managementul instituţiilor şi al organizaţiilor
neguvernamentale, dezvoltare comunitară, managementul proiectelor,
drepturile omului, politici publice naţionale şi europene.
Din 1992 şi pană în 2000 a lucrat în cadrul unor organizaţii
neguvernamentale, ca militantă pentru drepturilor omului. Este membru
fondator al Fundaţiei Agenţia de Dezvoltare Comunitara „Împreuna”. A
participat la elaborarea Ordonanţei 137/ 2000 privind prevenirea şi
combaterea tuturor formelor de discriminare, adoptată prin Legea nr. 48/
2002. A fost expert delegat de minoritatea romilor pentru elaborarea
Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, adoptată prin HG
nr. 430/2001 şi a avut o contribuţie valoroasă la .dezvoltarea politicilor
publice pentru minoritatea romilor din România.
Maria a coordonat Biroul pentru victimele deportării în Transnistria, a
fost consultant al Asociaţiei pentru Drepturile Omului (APADO) Braşov. Este
membră în board-ul Fundaţiei Soros, în board-ul Asociaţiei ACCEPT. Alte
organizaţii cu care a colaborat: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din
România – AIDRom, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii
RROMANI CRISS, Aven Amenţa, Partida Romilor, Comunitatea Etniei
Romilor din România, Salavaţi Copii, CRCR, Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca, European Roma Rights Center –
Budapesta, Co-Operating Dutch Funds – Olanda, Spolu International
Olanda etc.
În perioada 2001-2005, în calitate de funcţionar public în cadrul
Oficiului Naţional pentru Romi (OPR), şef al Unităţii de Implementare a
Programelor PHARE a coordonat implementarea programelor alocate
minorităţii romilor, a monitorizat şi a evaluat activitatea asistenţelor tehnice.
Odată cu înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR) a fost numită
Mariea Ionescu, Simona Maria Stănescu
– 6 –
preşedinte, cu rang de secretar de stat (2005-2007). În prezent este
funcţionar public, consilier în cadrul ANR.
Maria este coordonator şi autor a numeroase cărţi, studii si articole care
au ca subiect procesele de dezvoltare comunitară, dezvoltare socială,
accesul romilor pe piaţa muncii şi incluziunea romilor. A participat în
echipele de elaborare a diferitelor rapoarte referitoare la situaţia romilor din
România, la relaţiile romilor cu autorităţile si instituţiile publice, relaţiile
romilor cu poliţia cazurile de violenţă dintre romi şi populaţia majoritară sau
situaţia femeilor.
A primit premii pentru recunoaşterea meritelor profesionale din partea
Alianţei Civica a Romilor din România (în 2005), ANR (în 2007). VIP i-a
acordat în 2005 premiul special pentru organizarea spectacolului „Sangre
Ardiente”, iniţiat de Liza Panait şi regizat de Beatrice Rancea. În 2007 a
primit premiul oferit de VIP şi Revista Amfiteatru pentru lupta împotriva
discriminării. În 2010 i-a fost acordată diploma de excelenţă din partea
Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică Catalactica.

Mariea Ionescu, carte, recensământ: ȚIGANI sau ROMI?

Dimensiunea populației de romi
Recensământul din ianuarie 1992 a înregistrat 409.723 de cetãțeni
români care s-au autoidentificat ca fiind romi/țigani; la recensământul
din 2002, numãrul acestora a fost de 535.140, ceea ce reprezintã o creștere
substanțialã. Organizațiile romilor au vehiculat însã estimări ale etniei
de 2.500.000-3.000.000 de persoane, dar nici una din aceste cifre nu a fost
justificatã printr-o metodologie de calcul științificã.

Citiți cartea aiciPolitici_publice_pentru_romi

Dă clic pentru a accesa Politici_publice_pentru_romi.pdf