Mihai Neacșu, Nicolae Gheorghe a zis că romii și țiganii sunt două popoare diferite!

Vasile Ionescu, în cartea sa, Pakiv&Solah, redă cuvintele lui Nicolae Gheorghe care spune că: țiganii și romii sunt două popoare diferite, că el, Nicolae Gheorghe nu este rom, ci român, etc. Iată paragrafele, dar și capturi de  ecran cu acestea:

NICOLAE GHEORGHE SPUNE CĂ EL ERA ROMÂN CA IDENTITATE ETNICĂ

Pagina 434: ”Eu am ales la un moment dat să mă prezint ca rom. Altminteri la un moment dat eram liber să continui evoluția mea ca român (în sens de identitate etnică) hai să zicem un român mascat…deci a fost o alegere să mă prezint ca țigan sau rom într-un moment al vieții mele…eu nu pot să spun că viața mea a fost influențată de viața romilor așa cum a fost influențată, să zicem, prin comparație, viața lui Cioabă Ion.”

NICOLAE GHEORGHE SPUNE CĂ EL NU ERA ROM CĂ NU ȘTIA LIMBA ROMILOR

Pagina 439: ”Din punctul acesta de vedere, am zis, tot atunci, eu nu pot să reprezint minoritatea națională a romilor atâta vreme cât nu trăiesc cultura romilor. Nu vorbesc limba romani ca limbă maternă și nu trăiesc după legile romilor. Mă refer la legea de clan, în sensul dat de antropologii culturali, de familie lărgită, de formă socială, bazată pe rudenie.”

Nicolae Gheorghe, p. 429:”…întrebarea care ne chinuie: aceste categorizări social-istorice, culturale, ca țigani ne face ca în mod automat să fim romi? Eu zic că NU! 431: Identitatea, etnos-ul, comuniunea/comunitatea cu alții…toate astea au de-a face cu nașterea, etnos-ul are la bază o categorisire naturală, prin naștere, e o legătură de sânge.”

Pag 445: ”Noi încercăm să abilităm, să reconstruim o astfel de identitate publică, instituționalizată, prin practica asociată politicii pentru minorități naționale, PRIN PREDAREA LIMBII ROMANI în unele clase/școli, prin cotele rezervate pentru romi în învățământul liceal sau unele colegii etc; procesul ăsta poate va dura încă 10 ani, sau 20 de ani…, poate va reuși, poate nu va reuși; ceea ce este clar pentru înțelegerea mea este că IDENTITATEA DE ROM A FOST PĂSTRATĂ DE CLAN, după un anumit tip de mariaj, după anumite reguli, care pot fi de rudenie, de schimburi între familii, etc. DECI NU POȚI SĂ FII ROM ORICUM, NUMAI PENTRU CĂ VREI.”

NICOALE GHEORGHE CREDEA CĂ ROMII SUNT DIFERIȚI DE ȚIGANI

Pagina 376: ”Să fie mahalaua sau șatra un model comunitar, fie el și primitiv, specific rromilor, fixat între viața fără stat, cum exemplifica Lapierre, ȘI SOCIETATE CONTRA STATULUI, cum propune Clastres, menit să elimine agresivitatea și dominația celuilalt, ca societate orizontală, ȘI ATUNCI RROMII…ȘI ȚIGANII…AR FI DOUĂ POPOARE DISTINCTE, -cum spune oarecum serios, Nicolae Gheorghe?”

Întrebările care se ridică după lecturarea acestor cuvinte ale lui Nicoale Gheorghe, sunt:

Dacă se RECONSTRUIEȘTE IDENTITATEA țiganilor ca RROMI, de ce se apelează la limba Romani? Căci știm că Nicolae Gheorghe  a semnat cartea De la Victimizare la Conștiința Cetățenească: Calea Pentru Integrarea Romilor, carte în care se neagă de către Martin Kovats că limba Romani este a romilor, pagina 129:

Unul din acești markeri culturali cel mai adesea amintiți ca bază pentru identitate este limba. În ceea ce privește discursul romilor, referirea frecventă este la limba romani. Cu toate acestea, limba romani NU este limba „romilor”.

Motivația lui Martin Kovats este aceea că în Europa trăiesc sub un milion de romi vorbitori, restul de ”rromi”, până la 8-10 milioane nu vorbesc. Și atunci, principiul identității prin limbă invocat de romi este nul.

NU EXISTĂ LIMBA RROMANI

Există doar nenumărate dialecte rome, foarte diferite între ele. Identitatea de RROM nu există  reconstruită prin limba  ”Rromani” inventată de Gheorghe Sarău și Marcel Courthaide, și predată cu forța în școlile românești. De ce? Pentru că nu există vreun grup tradițional rom din lume ca să vorbească limba țigănească  inventată Gheorghe Sarău, românul. Noi, romii, avem identități diferite bazate tocmai pe diferențele dintre dialecte. Nu există RROM simplu, reconstruit prin Hotărârea Guvernamentală, ci există romi vorbitori de dialect căldărăresc (cu subdialecte), romi vorbitori de dialect, etc. Romii chiar așa se auto-identifică: rom căldărar, spoitor, ursar, etc.

Faptul că Nicolae Gheorghe  credea că romii și țiganii sunt două popoare diferite trebuie să dea serios de gândit lui Mihai Neacșu, conducătorul NE-ROM al Consiliului Național de Cultuă a Romilor Romano Kher, instituție a Guvernului României. Să-i dea de gândit lui Mihai Necșu, pentru că el se declară rom și nu este, și impune CULTUL PERSOANALITĂȚII lui Nicoale Gheorghe, al cărui testament este clar: ”eu nu sunt rom, că nu știu limba Romani de acasă.”

 

 

Daniel Rădulescu : ”EU SUNT STATUL”

 

IMPRESII DUPĂ ÎNTÂLNIREA CU SECRETARUL DE STAT DANIEL RĂDULESCU

Ieri am fost în audiență la domnul secretar de stat, Daniel Rădulescu, directorul Agenției Naționale pentru Romi(http://www.anr.gov.ro), braț întins romilor de Guvernului României. Din discuțiile oficiale cu acest domn, în cabinetul său, am auzit următoarele lucruri declarate de dânsul:
-dumnealui, Daniel Rădulescu nu reprezintă romii, ci pe sine, că așa l-a învățat bunicul său. A mai spus că el este un FURNIZOR DE SERVICII, și că el vorbește de la înălțimea funcției sale ca un GAJO, nu ca rom. După câteva minute, domnul Daniel Rădulescu a declarat că el însuși este Guvernul României. Chiar a făcut un gest autoritar, bătându-se cu pumnul în piept. După alte câteva minute, a mai declarat că REPARAȚIA PENTRU CEI 500 de ani de sclavie a țiganilor este încheiată, pentru că măsurile luate de Guvernul României în această privință au fost un succes total.
Din aceste cuvinte contradictorii ale sale ajung la următoarele concluzii:
-domnul Daniel Rădulescu, deși pe baza asumării etniei rome a ajuns secretar de stat pentru romi, nu reprezintă doleanțele romilor, ci dorințele Guvernului României.
Țin să-i reamintesc că dumnealui NU este rom, nu are nici o dovadă a originii sale, căci noi, romii de tradiție susținem că cine nu știe un dialect rom de acasă, nu este rom!
Conform legilor drepturilor omului, este o infracțiune să declari o etnie dacă nu poți aduce dovezi ale apartenenței tale culturale la acea etnie. Ori, domnul secretar de stat Daniel Răducanu nu este rom, a spus-o singur ieri, și a mai declarat că nu există o cultură romă! E și normal să nu știe, din moment ce el nu aparține culturii rome. A ironizat chiar importanța limbii romani, spunând că el nu crede când eu am declarat că elevii romi nativi ar putea să aibe o atracție mai mare către carte, dacă Ministerul Învățământului ar publica manuale în dialectele rome, nu în limba inventată de ROMÂNUL Gheorghe Sarău. Daniel Răducanu mi-a replicat că școala în România e egală pentru toți, iar eu i-am spus că glasul romilor trebuie ascultat, că Gheorghe Sarău a IMPUS un dialect INVENTAT de el, botezat pompos DIALECT NORMAT. Nu are dreptul Gheorghe Sarău să corecteze și să normeze.
Când i-am spus că Gheorghe Sarău a zis că doar IRU poate schimba alfabetul impus de Marcel Courthiade în România, el a zis că nu știe despre această situație NIMIC, că nu este domeniul său.
-încă de la începutul discuției, domnul Daniel Rădulescu mi-a spus că el impune regulile discuției, că mă aflu în biroul lui. Eu nu am fost de acord cu acest sistem nedemocratic impus de el.
În încheiere, am ajuns la două concluzii:
-ori că Guvernul vrea să oprească reparația pentru cei 500 de ani de sclavie, reparație care a constat în principal din acordarea de locuri speciale pentru romi la facultăți și școli, eu fiind o victimă a acelei reparații, bazate acum 13 ani pe principiul DISCRIMINĂRII POZITIVE.
-sau domnul Daniel Rădulescu vrea dumnealui să propună încheiera reparației.
Reparația dată de Guvern NU are REZULTATE, copii romi NU merg la școală pentru că NU au nici un ajutor real de la Guvern. Acești copii care azi nu merg la școală sunt infractorii de mâine.
Ar trebui verificat dacă Guvernul SUA a procedat la fel cu urmașii actuali ai negrilor sclavi.
Dacă Guvernul României a pus VĂTAFI NEO-MEDIEVALI în funcții boierești, adică l-a CĂFTĂNIT pe domnul Daniel Rădulescu, asta nu înseamnă că SECRETARII DE STAT RRROMI ÎN CAFTAN, pot să hotărască soarta și cultura romilor!
Referinţă Bibliografică: 
Impresii după întâlnirea cu secretarul de stat Daniel Rădulescu / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2700, Anul VIII, 23 mai 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

 

 

 

http://confluente.org/marian_nutu_carpaci_1527055767.html

Ce este IDENTITATEA etnică de ROM?

RROM-ASUMAREA ETNIEI, O INFRACȚIUNE ACCEPTATĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

De 28 de ani, Statul Român acceptă practica ilegală de declarație pe propria răspundere a etniei rome, pe baza unei simple declarații individuale, fără demonstrarea apartenenței culturale la etnia romilor, pe baza cunoașterii unui dialect rom de acasă. Această practică se datorează necunoașterii istoriei sclaviei țiganilor. Până acum 2 ani, (când eu am re-descoperit că în Țările Române au fost sclavi/țigani nu doar romii, ci și alte etnii, adică africani, gavaoni, sirieni, rusneci, etc) s-a crezut că oricare țigan care nu știe limba romani de acasă este un rom care a uitat-o de mult timp. În acest caz, era LEGALĂ și SUFICIENTĂ doar o declarație pe propria răspundere, sau recunoaștere oficială, ștampilată de un ONG „rrom”, numită recomandare. În lumina noilor descoperiri despre istoria României, presupunerea că oricare țigan este rom devine o INFRACȚIUNE. De ce? Pentru că este foarte probabil că țiganii care nu știu vreun dialect rom de acasă, să fie urmașii celor 10 etnii diferite aflate în sclavie sute de ani, etnii care nu au nici o practică culturală specifică, și și-au pierdut și limbile strămoșești, care puteau fi limba gavaon, venedica, rusneaca, africana, siriana, etc. În prezent, în Guvernul României, SECRETARII DE STAT, nu sunt romi, ci aproape toți ROMÂNI, căci cuvântul țigan NU reprezintă o etnie, ci un STRAT SOCIAL, acela de urmași ai foștilor SCLAVI, (sau țigani), acesta fiind sensul medieval românesc al cuvântului țigan.
Cum a procedat Statul Român?
Guvernul României a preluat incomplet și PREFERENȚIAL (obligat de ONG-urile „rrome”) legislațiile din Dreptul Internațional referitoare la identitatea persoanelor care fac parte din minorități, și anume, declarația pe propria răspundere, nedând importanță elementelor culturale tradiționale:
„Obligația statelor este de a recunoaște și a proteja atât identitatea individuală a persoanei – decurgând din exprimarea liberă a acesteia de a aparține minorității, DESIGUR PE BAZA ELEMENTELOR OBIECTIVE cât și IDENTITATEA grupului minoritar.” (Ion Diacon, Protecția dreepturilor omului în dreptul internațional contemporan, ed. a II-a, 2010)
Ce este IDENTITATEA etnică de ROM?
Raportul explicativ la Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale din 1995, specifica faptul că:
Nu se poate admite că alegerea unei persoane de a face parte dintr-o minoritate poate fi arbitrară…, căci „alegerea individuală subiectivă este inseparabil legată de criterii obiective relevante pentru identitatea persoanei.” (op. cit, p. 168)
Autorul, Ion Diacon, explică ce este identitatea:
Identitatea este în cele mai multe cazuri, un fenomen complex, cuprinzând LIMBA, religia și cultura specifice, ele însele strâns legate între ele…în unele cazuri însă, persoane sau minorități, pot avea numai o identitate lingvistică sau religioasă distinctă; identitatea culturală, de regulă, nu poate fi separată de cea lingvistică sau de cea religioasă…identitatea persoanei – cultura, limba maternă, practicarea religiei – se construiește în cadrul grupului minoritar, se păstrează și se dezvoltă în ambianța comunității. De altfel, cultura, limba maternă, religia proprie sunt trăsături care se manifestă nu atât de persoane izolate, cât mai ales în comunicarea și împreună cu alte peroane care împărtășesc aceeași limbă, religie, cultură…Dreptul internațional, documentele menționate se referă însă la identitatea persoanelor care fac parte din minorități și a minorităților ca atare deoarece PROTECȚIA ACESTEI IDENTITĂȚI face necesară acordarea unor drepturi specifice și luarea măsurilor corespunzătoare.
Asumarea identității de ROM este o infracțiune
În concluzie, dacă un membru al comunitatății/strat social de ȚIGANI RUDARI sau ȚIGANI simpli, care nu vorbește unul din dialectele limbii romani, ar dori să ocupe locurile rezervate romilor în școli, licee sau facultăți, ar solicita o recomandare de la un ONG rrom (de regulă format din țigani, nu romi), sau ar semna o declarație pe propria răspundere că este rom, pentru a obține avantaje necuvenite, săvârșește o infracțiune contra DREPTURILOR OMULUI. Declararea de identitate falsă se pedepsește cu închisoarea în România. Identitatea de rom se dovedește prin cunoașterea unui dialect rom de acasă, așa cum glăsuiește și legea.
Bibliografie
Ion Diacon, Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan, ed. a II-a, 2010
Referinţă Bibliografică: 
Rrom-asumarea etniei, o infracțiune acceptată de Guvernul României / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2707, Anul VIII, 30 mai 2018.Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

La Agenția Națională pentru Romi cunoașterea limbii ROMANI la ANGAJARE reprezintă un avantaj, nu o condiție

Întrebare pentru Daniel Rădulescu, directorul ANR: dacă știm că definiția minorității este dată de raportorul special al Subcomisiei
pentru Prevenirea Discriminării şi Protecţia Minorităţilor, din cadrul
ONU, Francesco Capotorti. Conform acestuia, minoritatea naţională reprezintă:
„Un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat, în poziţie ne do minantă,
ai cărui membrii – cetăţeni ai statului – posedă, din punct de ve dere
etnic, religios sau lingvistic, caracteristici diferite de cele ale restului populaţiei
şi care manifestă chiar şi în mod implicit un sentiment de solidaritate, cu
scopul de a prezerva cultura, tradiţiile, religia sau limba lor.”

Atunci pe ce criterii angajați voi la ANR? Dacă nu știe limba Romani din familie, nu este rom. Tu, Daniel Rădulescu ești rom? Dacă da, spune ce dialect vorbesc părinții tăi?

Pdf aiciAnexa-nr2

http://www.anr.gov.ro/docs/anunturi/2018/Anexa-nr2.pdf

ANEXA NR.2
LA ANUNT CONCURS
organizat in perioada 03.07.2018- 08.08.2018
CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE:
CONDITII GENERALE:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
CONDITII SPECIFICE:
A) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA(activitati in domeniul juridic) –
Birou Economic Administrativ si Resurse Umane
– studii superioare, profil juridic, absolvite cu diploma de licenta;
– minim 3 ani vechime in domeniul juridic;
– membru in asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici;
– aviz psihologic care atesta ca este apt pentru postul care candideaza;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER);
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de asumare a responsabilitatilor;
– cunoştinţe foarte bune de legislaţie;
– capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
– echilibru emoţional;
– uşurinţă în stabilirea relaţiilor interpersonale;
– capacitate de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea;
– capacitate de a se informa şi învăţa în permanent;
– perseverenţă in urmărirea şi finalizarea scopului.
B) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA– Compartiment Structura
regionala SV:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – in Stiinte socioumane;
– vechime minimă in specialitatea politici publice minim 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER);
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– abilități, calități și aptitudini necesare:
-capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă;
-gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine;
– cunoştinţe în domeniul culturii și educației romilor;
– transparenţă, flexibilitate;
– cunoașterea limbii romani reprezintă un avantaj;
– aptitudini conceptuale, capacitate organizatorică.
C) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA – Compartiment Relatii
Interne si Internationale:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă in Stiinte socioumane;
– vechime minimă in specialitatea politici publice minim 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER ),
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– abilități, calități și aptitudini necesare:
-capacitate de analiză și sinteză,
-gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine;
-transparenţă, flexibilitate;
cunoașterea limbii romani reprezintă un avantaj;

Bibliografie

Mariea Ionescu, carte Politici publice pentru romi

CARTEA aici pulitici

https://www.prois-nv.ro/docs/Politici_publice_pt_romi.pdf

Mariea IONESCU este jurist şi doctor în sociologie. Mariea lucrează ca
conslier în cadrul Agenţiei Naţionale peentru Romi. Mariea are o experienţă
vastă în administraţie publică, managementul instituţiilor şi al organizaţiilor
neguvernamentale, dezvoltare comunitară, managementul proiectelor,
drepturile omului, politici publice naţionale şi europene.
Din 1992 şi pană în 2000 a lucrat în cadrul unor organizaţii
neguvernamentale, ca militantă pentru drepturilor omului. Este membru
fondator al Fundaţiei Agenţia de Dezvoltare Comunitara „Împreuna”. A
participat la elaborarea Ordonanţei 137/ 2000 privind prevenirea şi
combaterea tuturor formelor de discriminare, adoptată prin Legea nr. 48/
2002. A fost expert delegat de minoritatea romilor pentru elaborarea
Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, adoptată prin HG
nr. 430/2001 şi a avut o contribuţie valoroasă la .dezvoltarea politicilor
publice pentru minoritatea romilor din România.
Maria a coordonat Biroul pentru victimele deportării în Transnistria, a
fost consultant al Asociaţiei pentru Drepturile Omului (APADO) Braşov. Este
membră în board-ul Fundaţiei Soros, în board-ul Asociaţiei ACCEPT. Alte
organizaţii cu care a colaborat: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din
România – AIDRom, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii
RROMANI CRISS, Aven Amenţa, Partida Romilor, Comunitatea Etniei
Romilor din România, Salavaţi Copii, CRCR, Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca, European Roma Rights Center –
Budapesta, Co-Operating Dutch Funds – Olanda, Spolu International
Olanda etc.
În perioada 2001-2005, în calitate de funcţionar public în cadrul
Oficiului Naţional pentru Romi (OPR), şef al Unităţii de Implementare a
Programelor PHARE a coordonat implementarea programelor alocate
minorităţii romilor, a monitorizat şi a evaluat activitatea asistenţelor tehnice.
Odată cu înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR) a fost numită
Mariea Ionescu, Simona Maria Stănescu
– 6 –
preşedinte, cu rang de secretar de stat (2005-2007). În prezent este
funcţionar public, consilier în cadrul ANR.
Maria este coordonator şi autor a numeroase cărţi, studii si articole care
au ca subiect procesele de dezvoltare comunitară, dezvoltare socială,
accesul romilor pe piaţa muncii şi incluziunea romilor. A participat în
echipele de elaborare a diferitelor rapoarte referitoare la situaţia romilor din
România, la relaţiile romilor cu autorităţile si instituţiile publice, relaţiile
romilor cu poliţia cazurile de violenţă dintre romi şi populaţia majoritară sau
situaţia femeilor.
A primit premii pentru recunoaşterea meritelor profesionale din partea
Alianţei Civica a Romilor din România (în 2005), ANR (în 2007). VIP i-a
acordat în 2005 premiul special pentru organizarea spectacolului „Sangre
Ardiente”, iniţiat de Liza Panait şi regizat de Beatrice Rancea. În 2007 a
primit premiul oferit de VIP şi Revista Amfiteatru pentru lupta împotriva
discriminării. În 2010 i-a fost acordată diploma de excelenţă din partea
Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică Catalactica.