Primul Congres Londra 1971 a hotărât prin Marcel Courthiade distrugerea tuturor dialectelor rome

Cum îşi argumentează Marcel Courthiade  inventarea limbii rromani nevorbite de nici un grup rom din lume?

Simplu, într-un articol el scrie  că pebaza celor două principii hotărâte la Londra în 1971, la Congresul romilor, adică: 1- fără preferinţă dialectală, şi 2- nevoia unei limbi comune. Acestea două au dat naştere la refuzul  alegerii unui dialect concret ca şi limbă comună; toate trebuie adunate într-o limbă comună polilectală.Courthiade subliniază că acest construct al său se bazează pe principiul „că creierul integrează un fel de filtru care transformă  auzitul  în înţeles.”

Practic, primul „congres” a avut ca scop distrugerea bogăţiei dialectale rome. Dialectele rome sunt INIMA IDENTITĂŢII ROMILOR. Distrugându-le şi amestecându-le, SELECTÂND şi ELIMINÂND forme gramaticale, pronunţii specifice, s-a distrus IDENTITATEA ISTORICĂ A GRUPURILOR ROME. Identitatea istorică de grup (JÂTSA – neam în romani<JATHI – castă în sanskrită), este MOŞTENITĂ din India.

Acele câteva personaje misterioase, fondatoare ale acelui meeting (întâlnire, nu congres), oameni care nu aveau  publicate opere de descriere a dialectelor rome, a istoriei limbilor rome, au hotărât să distrugă TOATE dialectele (la acea oră aproape 90 la sută dintre dialecte nu erau studiate), pentru a inventa o limbă fără moştenire identitară romă.

Din această cauză, a conspiraţiei împotriva culturii rome, congresul de la Londra este ILEGAL, iar hotărârile luate atunci sunt şi ele ILEGALE. De altfel, toate congresele IRU (International Romani Union) sunt ilegale. IMPORTANT: hotătârile luate de Comisiile Congresului Londra 1971 sunt SECRETE, nu se găsesc nicăieri.

Courthiade a impus regulile lui de superioritate între dialecte, pe baza cărora să creeze limba  inexistentă şi de neînţeles  a  romilor. Teoria straturilor de evoluţie istorică, exact acesta este numele ei complet, elimină  pe principiul evoluţiei  istorice, insatisfăcător explicat, toate dialectele rome!

Romii nu au fost întrebaţi dacă  vor o limbă comună, mafia lui Marcel Courthiade îi obligă pe toţi să vorbească  o limbă care nu are ISTORIE. Deconstrucţia identităţii lingvistice a romilor s-a hotărât la primul congres din Londra.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului

Bibliografie>Studia romologica, 2/2009, p. 148, Tarnow.  PDF:p. 149, distrugerea dialectelor rome