Diplomele de limba rromani acordate cu expertiza românilor sunt ilegale

Ministerul Educației din România comite abuz și fals în acte atunci când eliberează diplome de ”doctor în limba rromani”, sau chiar de ”profesor”. De ce?

1.Pentru că Ministerul Educației nu are tradiție, expertiză și competențe în cercetarea dialectelor rome, dialecte pe care le știu DOAR vorbitorii nativi.

2.Pentru că nu există o limbă ”rromani comună” vorbită de toți romii.

3.Pentru că se încalcă principiul auto-definirii culturale cuprins în Drepturile Omului la care România este parte. 

Francezul Marcel Courthiade, ne-rom, ”profesor doctor” de la INALCO Paris, impune abuziv dialectul rromani inventat de el prin românul Gheorghe Sarău, care, nu știe limba de acasă. Pentru că există foarte multe dialecte rome, foarte diferite, și romii se înțeleg greu între ei dacă aparțin altor familii dialectale, mafia Courthaide I.R.U a inventat un alfabet și o limbă care nu este vorbită de nici un grup tradițional rom.

Conducătorul de doctorat a lui Courthaide este francezul René Gsell. Acesta a dirjat 21 de teze de doctorat, majoritatea în arabă, berberă și…thailandeză. Nu scrie nicăieri că acest profesor ar fi rom. Deci, teza de doctorat a lui Marcel Courthiade este nulă.

Conducătoarea de doctorat a lui Gheorghe Sarău este românca Lucia Wald, nici despre ea nu scrie că ar fi Romni. Deci, și diploma lui Gheorghe Sarău este nulă, pentru că profesoara nu știa ce scrie Sarău în lucrarea sa de doctorat, Dialectul Romilor Spoitori din România.

Cine acordă diplomele de doctor în România?

Centrul Național de recunoaștere și echivalare a diplomelor  https://cnred.edu.ro/ . Gheorghe Sarău l-a delegat pe profesorul  român GHEORGHE BÂRLEA, prof. de limba română, să fie conducător de doctorate pentru inventata ”limba rromani”. Am vorbit cu Bârlea la telefon, omul a spus sincer că nu știe limba romani. De aici rezultă clar că doctoratele conduse de Bârlea sunt NULE și ILEGALE, pentru că Gheorghe Bârlea nu cunoaște subiectul cercetării.

Români Referenți pentru limba ”rromani”

Gheorghe Sarău și-a luat referenți români pentru cărțile sale de ”rromani”. Iată dovezile:

Cartea Rromani leksigologia, referenți dr. Lumința Bălan, profesoară universitară de limba chineză, și Delia Grigore, auto-declarată ”rromă”, noi știm că este româncă, nu de etnie. Delia Grigore a învățat inexistenta ”rromani” după  anii 1998, nu putea să fie referentă, căci nu este de tradiție romă. Profesoara de limba chineză Luminița Bălan știe vreun dialect rom? Nu! Dar este referentă, căci se dă putere cărții lui Sarău. O carte scrisă DOAR în alfabetul abuziv internațional Courthiade, și în dialectul inexistent inventat de cuplul Courthiade/Sarău.

 

 

Cartea Strukture Rromane chibiake/ Structuri ale limbii rromani, îl are ca referent pe Mircea Itu, român, îl cunosc personal. Mircea Itu nu știe vreun dialect rom. Și, din nou, Delia Grigore.

 

 

Iată ce înseamnă REFERENT- specialist:

http://www.dex.ro/referent

REFERÉNT, -Ă, referenți, -te, s. m. și f. Specialist în cadrul unei instituții, a cărui atribuție este de a da îndrumări și informații în domeniul specialității sale; consilier. ♦ Persoană care face un referat. – Din germ. Referent, lat. referens, -ntis.

Sursa: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a | Permalink

Referenții și conducătorii de doctorat români fără să fie romi.

Ce este conducătorul de doctorat? Un cercetător mai mare decât referentul, conform informației dată de Babes-Bolyai: Toţi conducătorii de doctorat s-au distins prin originalitatea şi relevanţa contribuţiilor lor academice, ştiinţifice şi profesionale. 

Romii tradiționali din RROMÂNIA ar fi curioși să cunoască contribuțiile academice ale doamnei Lucia Wald în cercetarea dialectelor rome, ca să poată fi conducătoare de doctorat pe dialectul spoitorilor. 

Întrebări finale

De unde are tradiție învățământul românesc în cercetarea dialectelor rome, ca să aibe autoritate să dea grade de doctori?

Ce lucrări de specialitate pe cercetare dialectală romă au scris referenții Luminița Bălan, Mircea Itu, Delia Grigore, Gheorghe Bârlea, încât să le fie date grade de doctor și referenți în ”rromani” de către Centrul Național de recunoaștere și echivalare a diplomelor  https://cnred.edu.ro/ ?

Oare romii din România au auzit de acești referenți pionieri în cercetare romă? Oare munca de pionierat în domeniul culturii țigănești nu trebuia făcută de specialiști vorbitori nativi romi?

Oare nu doar Romani Kris- judecata țigănească, are putere de a da doctorate în dialecte rome, nu https://cnred.edu.ro/ ?

Ce expertiză are https://cnred.edu.ro/ , să acorde diplome și certificate? Unica expertiză este a lui Gheorghe Sarău, care nu știe dialectele rome. Dovada este aici https://rom4india.wordpress.com/2018/02/06/critica-la-culegere-de-texte-biblice-in-limba-romani-de-gheorghe-sarau/

 

Bibliografie

https://cnred.edu.ro/ro/recunoasterea-diplomei-de-doctor-si-a-titlului-de-doctor-in-stiinte-sau-intr-un-domeniu-profesional

https://cnred.edu.ro/ro/echipa

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/conducatori-de-doctorat/

Istoria doctoratelor în limba romani

Totul a început cu Marcel Courthiade (născut în 1953), un albanez din Albania, a cărui limbă maternă este rromani, așa cum reiese din CV-ul de pe www.eesc.europa.eu, iar din cartea Romii , India și limba romani, scrisă de Gheorghe Sarău, rezultând că Marcel Courthiade este…francez occitan (pag 135 în pdf). Marcel Courthiade își dădea teza de doctorat cu titlul Structura dialectologica a limbii rromani (titlul tradus de Gheorghe Sarău), în 1995, la Sorbona (Phonologie des parlers rrom et diasysteme graphique de la langue rromani). Domnul Rene Gsell lingvist francez (1921 – 2000) a acordat doctoratul în structura tuturor dialectelor limbii romani lui Marcel Courthiade, căci așa reiese din titlul tezei de doctorat: Phonology of Romany dialects and graphic diasystem of the Romani language  . Romii fiind împrăștiați pe toată suprafața Europei, Americii de Sud și Nord, cum puteau doi francezi să știe toate dialectele? Titlul tradus direct din franceză este Fonologia dialectelor rome și a diagramei grafice a limbii romani.

Următorul doctor în limba romani este Gheorghe Sarău, cu teza de doctorat Dialectul romilor spoitori din România, 1988, teză de doctorat condusă de Lucia Wald, o româncă. Domnul Sarău a declarat că a învățat romani singur.

Un alt exemplu de profesor doctori în romani, care a învățat singur este Kimmo Granqvist. Dumnealui mi-a zis personal că a învățat singur. Este profesor la University of Helsinki a Södertörn University.

Altul ar fi japonezul Yusuke Sumi, cel care și el a învățat singur romani, și apoi s-a dus la DOMNUL Sarău, care l-a îndreptat la Gheorghe Bârlea să-i fie conducător de doctorat.

Cum să fii profesor de romani, când tu nu știi limba, că ai învățat-o târziu, la anii măturității?