Iisus a spus că Ioan Botezătorul este reîncarnarea lui Ilie Tesviteanul

Biserica Ortodoxă ne învață că ea deține Adevărul. Dar, Biserica Ortodoxă este MINCINOASĂ, pentru că ASCUNDE ADEVĂRUL. Și, Iisus a spus că cine scoate cele mai mici litere evreiești (iota și cirta) din Biblie, va fi scos dion Cartea Vieții, adică va fi aruncat în Iad.  Deci, conform învățăturii Lui Iisus, Biserica Ortodoxă NU este din Adevăr, ci MINTE de 2000 de ani creștinii.

Deși Biserica Ortodoxă neagă teoria reîncarnării, Iisus Hristos, Întemeietorul Bisericii, o susține! Astfel, în Evangheliile de la Matei, Marcu,  Iisus recunoaște deschis că Ilie Tesviteanul, cel ce a fost ridicat la cer, s-a născut ca Ioan Botezătorul, vărul lui Iisus.

Biserica Ortodoxă, speriată de acest adevăr, îl neagă prin explicația dată de…Sfânta Tradiție:

Sfânta Traditie explică pasajul scripturistic de mai sus prin faptul că Mântuitorul a spus despre Sfântul Ioan Botezătorul că este Ilie, arătând astfel harisma profetiei si puterea propovăduirii adevărului cu care a fost înzestrat, vrând să îi convingă pe ucenici de importanta mesajului Înainte-Mergătorului.

Mai amuzantă este presupunerea ortodocșilor că dacă Ilie se putea reîncarna, el trebuia să moară:

Dacă într-un singur fragment din Noul Testament s-ar găsi referiri favorabile teoriei reîncarnării, atunci ar fi clar că învătătura Bisericii este potrivnică adevărului. Dar înainte de a ne pripi să afirmăm asa ceva, să vedem dacă poate fi sustinută teoria reîncarnării prin citatul anterior. În primul rând, înainte ca Sfântul Ilie să se poată reîncarna, el trebuia să moară. Nu găsim nici o referire în Sfânta Scriptură privitoare la moartea Sfântului Ilie. Găsim în schimb descrierea ridicării sale la cer, într-un car tras de cai de foc (în IV Regi 2, 11). Presupunând totusi că Sfântul Ilie s-ar fi reîncarnat în Sfântul Ioan Botezătorul, înseamnă că pe Muntele Tabor, când în fata celor trei ucenici ai Săi Hristos S-a schimbat la Fată, trebuia ca alături de Sfântul Prooroc Moise să îl vadă pe Sfântul Ioan Botezătorul, si nu pe Sfântul Ilie. Doar Sfântul Ioan, fiind mai mare decât toti cei născuti din femeie, era mai mare si decât Sfântul Ilie, si nu avea de ce să îsi ascundă identitatea. Doar el Îl botezase pe Hristos. Si dacă în ultima reîncarnare fusese Sfântul Ioan, nu avea cum să se arate ca Ilie. 

(sursa: https://www.sfaturiortodoxe.ro/reincarnare.htm)

Biserica crede că conceptia despre reîncarnare este strâns legată de cea despre preexistenta sufletelor, și folosește anatemele de la  sinoadele ecumenice:

Biserica Ortodoxă nu a preferat si nu preferă nimic adevărului. Chiar dacă uneori adevărul este asemenea unei doctorii amare, el este singurul care duce la mântuire. Învătătura despre apocatastază a fost condamnată de mai multe ori de-a lungul istoriei: „Dacă cineva învată sau cugetă că pedeapsa demonilor si a oamenilor păcătosi nu va fi vesnică, ci va avea un sfârsit, si că atunci va avea să urmeze o restabilire a tuturor în fericire, să fie anatema” [61;162]. Sinodul ce a avut loc la Constantinopol în 543 a hotărât: „Dacă cineva crede în fabuloasa preexistentă a sufletelor si în acea condamnabilă restaurare (apocatastază), adică restabilirea tuturor lucrurilor cum erau la început, să fie anatema” [61;162].

Ziarul Lumina, invocă profeția de la Maleahi, ca fiind textul pe care evreii se bazau pentru venirea lui Ilie: „Iată că eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor, ca să nu vin şi să lovesc ţara cu blestem !” (Maleahi 3, 23-24). Aşteptarea lor nu se baza pe o reîncarnare a profetului Ilie, ci pe reîntoarcerea acestuia, având în vedere că el nu murise, ci fusese răpit la cer: „Pe când mergeau ei aşa pe drum şi grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi, despărţindu-i unul pe altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer” (IV Regi 2, 11).Prin urmare, nu e vorba de o transmigraţie sau reîncarnare a sufletului lui Ilie şi nici de posibilitatea reîncarnării tuturor oamenilor pe parcursul mai multor existenţe viitoare. http://ziarullumina.ro/teoria-reincarnarii-nu-are-temei-in-sfanta-scriptura-12215.html

Ziarul Lumina, ziar oficial al BOR, minte cu nerușinare, căci Iisus a spus clar că Ioan Botezătorul este Ioan (Matei 11:14) : Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină. Cu alte cuvinte, sufletul lui Ilie Tesviteanul a intrat  după 1000 de ani de la ridicarea la cer, în trupul pruncului Ioan (Botezătorul), vărul lui Iisus.

 

Dovezi Biblice

Matei 17

10 Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: ,,Oare de ce zic cărturarii că întîi trebuie să vină Ilie?„
11 Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.
12 Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.„
13 Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Matei 11

12 Din zilele lui Ioan Botezătorul pînă acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi ceice dau năvală, pun mîna pe ea.
13 Căci pînă la Ioan au proorocit toţi proorocii şi Legea.
14 Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.