Ce este IDENTITATEA etnică de ROM?

RROM-ASUMAREA ETNIEI, O INFRACȚIUNE ACCEPTATĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

De 28 de ani, Statul Român acceptă practica ilegală de declarație pe propria răspundere a etniei rome, pe baza unei simple declarații individuale, fără demonstrarea apartenenței culturale la etnia romilor, pe baza cunoașterii unui dialect rom de acasă. Această practică se datorează necunoașterii istoriei sclaviei țiganilor. Până acum 2 ani, (când eu am re-descoperit că în Țările Române au fost sclavi/țigani nu doar romii, ci și alte etnii, adică africani, gavaoni, sirieni, rusneci, etc) s-a crezut că oricare țigan care nu știe limba romani de acasă este un rom care a uitat-o de mult timp. În acest caz, era LEGALĂ și SUFICIENTĂ doar o declarație pe propria răspundere, sau recunoaștere oficială, ștampilată de un ONG „rrom”, numită recomandare. În lumina noilor descoperiri despre istoria României, presupunerea că oricare țigan este rom devine o INFRACȚIUNE. De ce? Pentru că este foarte probabil că țiganii care nu știu vreun dialect rom de acasă, să fie urmașii celor 10 etnii diferite aflate în sclavie sute de ani, etnii care nu au nici o practică culturală specifică, și și-au pierdut și limbile strămoșești, care puteau fi limba gavaon, venedica, rusneaca, africana, siriana, etc. În prezent, în Guvernul României, SECRETARII DE STAT, nu sunt romi, ci aproape toți ROMÂNI, căci cuvântul țigan NU reprezintă o etnie, ci un STRAT SOCIAL, acela de urmași ai foștilor SCLAVI, (sau țigani), acesta fiind sensul medieval românesc al cuvântului țigan.
Cum a procedat Statul Român?
Guvernul României a preluat incomplet și PREFERENȚIAL (obligat de ONG-urile „rrome”) legislațiile din Dreptul Internațional referitoare la identitatea persoanelor care fac parte din minorități, și anume, declarația pe propria răspundere, nedând importanță elementelor culturale tradiționale:
„Obligația statelor este de a recunoaște și a proteja atât identitatea individuală a persoanei – decurgând din exprimarea liberă a acesteia de a aparține minorității, DESIGUR PE BAZA ELEMENTELOR OBIECTIVE cât și IDENTITATEA grupului minoritar.” (Ion Diacon, Protecția dreepturilor omului în dreptul internațional contemporan, ed. a II-a, 2010)
Ce este IDENTITATEA etnică de ROM?
Raportul explicativ la Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale din 1995, specifica faptul că:
Nu se poate admite că alegerea unei persoane de a face parte dintr-o minoritate poate fi arbitrară…, căci „alegerea individuală subiectivă este inseparabil legată de criterii obiective relevante pentru identitatea persoanei.” (op. cit, p. 168)
Autorul, Ion Diacon, explică ce este identitatea:
Identitatea este în cele mai multe cazuri, un fenomen complex, cuprinzând LIMBA, religia și cultura specifice, ele însele strâns legate între ele…în unele cazuri însă, persoane sau minorități, pot avea numai o identitate lingvistică sau religioasă distinctă; identitatea culturală, de regulă, nu poate fi separată de cea lingvistică sau de cea religioasă…identitatea persoanei – cultura, limba maternă, practicarea religiei – se construiește în cadrul grupului minoritar, se păstrează și se dezvoltă în ambianța comunității. De altfel, cultura, limba maternă, religia proprie sunt trăsături care se manifestă nu atât de persoane izolate, cât mai ales în comunicarea și împreună cu alte peroane care împărtășesc aceeași limbă, religie, cultură…Dreptul internațional, documentele menționate se referă însă la identitatea persoanelor care fac parte din minorități și a minorităților ca atare deoarece PROTECȚIA ACESTEI IDENTITĂȚI face necesară acordarea unor drepturi specifice și luarea măsurilor corespunzătoare.
Asumarea identității de ROM este o infracțiune
În concluzie, dacă un membru al comunitatății/strat social de ȚIGANI RUDARI sau ȚIGANI simpli, care nu vorbește unul din dialectele limbii romani, ar dori să ocupe locurile rezervate romilor în școli, licee sau facultăți, ar solicita o recomandare de la un ONG rrom (de regulă format din țigani, nu romi), sau ar semna o declarație pe propria răspundere că este rom, pentru a obține avantaje necuvenite, săvârșește o infracțiune contra DREPTURILOR OMULUI. Declararea de identitate falsă se pedepsește cu închisoarea în România. Identitatea de rom se dovedește prin cunoașterea unui dialect rom de acasă, așa cum glăsuiește și legea.
Bibliografie
Ion Diacon, Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan, ed. a II-a, 2010
Referinţă Bibliografică: 
Rrom-asumarea etniei, o infracțiune acceptată de Guvernul României / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2707, Anul VIII, 30 mai 2018.Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Mariea Ionescu, carte, recensământ: ȚIGANI sau ROMI?

Dimensiunea populației de romi
Recensământul din ianuarie 1992 a înregistrat 409.723 de cetãțeni
români care s-au autoidentificat ca fiind romi/țigani; la recensământul
din 2002, numãrul acestora a fost de 535.140, ceea ce reprezintã o creștere
substanțialã. Organizațiile romilor au vehiculat însã estimări ale etniei
de 2.500.000-3.000.000 de persoane, dar nici una din aceste cifre nu a fost
justificatã printr-o metodologie de calcul științificã.

Citiți cartea aiciPolitici_publice_pentru_romi

Dă clic pentru a accesa Politici_publice_pentru_romi.pdf

C.N.C.R trecut de la Ministerul Culturii la Agenția Națională pentru Romi

LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului
Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea
Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru
Romi
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, instituţie publică cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, trece în
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
(2)Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, denumit în continuare
Centrul, va fi finanţat din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul
de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(3)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în
structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe
anul 2013, corespunzător prevederilor prezentei legi, la propunerea ordonatorilor
principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.
(4)Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările
prevăzute la alin. (3), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la
bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 2
(1)Personalul şi patrimoniul Centrului se preiau integral de către Agenţia
Naţională pentru Romi, care se substituie în toate drepturile şi obligaţiile
Ministerului Culturii cu privire la activitatea Centrului.
(2)Personalul Centrului beneficiază în continuare de drepturile salariale şi de
celelalte drepturi avute la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(3)Protocolul de predare-preluare a instituţiei transmise potrivit art. 1 se încheie
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprinde
prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de
personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare
întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi
şi obligaţii ce decurg din acestea.
(4)Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (3),
finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli curente ale Centrului se
asigură din bugetul Ministerului Culturii.
(5)Prin protocolul prevăzut la alin. (3) se vor cuprinde şi datele referitoare la
transferul obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Cultură a Romilor –
Romano Kher.
(6)La solicitarea ordonatorilor principali de credite, Ministerul Finanţelor Publice
va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat, ce
decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 2 decembrie 2013

Dă clic pentru a accesa Lege318.pdf

Lege318

C.N.C.R Romano Kher promite protejarea culturii rome, dar ia dreptul de autor, contrar statutului oficial CNCR

Cum protejează Mihai Neacșu cultura romilor? Luând dreptul de autor, practică ilegală, contra Drepturilor Omului.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 mai 2009 

b)conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a
culturii şi a patrimoniului imaterial tradițional al minorității rome;

Hot-nr.-609-din-20-mai-2009-Reorganizarea-instituţiei-CNCR-si-schimbarea-denumirii-acesteia

C.N.C.R Romano Kher buget 40 miliarde lei pe anul 2003

(1)Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului pe anul 2003 se suportă
din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în limita sumei de 10 miliarde lei.
(2)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 10
miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003,
destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

HG_834