Reprezentativ

Țiganii RÂNDAȘI, BUCĂTARI, puși de români să scoată monede fierbinți cu buzele. Anul 1718.

Riturile valahilor.

”Să nu se pară de prisos cetitorului că voi descrie jocurile copilăreşti ale valahilor… Ultima sară de carnaval, la ortodoxi, Duminecă, boierul oferă familiei şi comesenilor o distracţie la sfârşitul mesei. Aduc 3-4 ţigani, rândaşi de bucătărie, unşi cu funingine pe obraz, şi stăpânul pune înaintea lor o farfurie cu făină, în care sunt băgate câteva monete; ţiganii cu mâinile la spate sunt puşi să scoată cu dinţii monetele, şi stârnesc mare veselie, privind feţele lor cu funingine şi făină. Urmează şi alte distracţii: să prinză cu gura, alergând, un ou suspendat în aer, sau să tragă cu dinţii o monetă înfiptă într-o lumânare lângă flacără, fără să o atingă. Evident că se aleg cu părul ars şi buzele fripte. Se mai punea o lumânare aprinsă în mijlocul unei grămezi de făină, în care erau ascunşi bani, şi pe cari ţiganul trebuia să-i scoată cu dinţii, stingând lumânarea cu nările. Flacăra suflată aprindea făina şi aprindea şi părul ţiganului. ”

Autor: ANTON-MARIA DEL CHIARO FIORENTINO , REVOLUŢIILE VALAHIEI

Reprezentativ

Gheorghe Sarău a făcut GRUP SECRET de cercetări a culturii rome

Gheorghe Sarău complotează împotriva romilor/țiganilor înființând un grup de cercetări fără site public de internet, rezultatele cercetărilor, sau lista publica a membrilor.

Da, este adevărat, Gheorghe Sarău a înființat un grup SECRET de cercetări a culturii și limbii romilor. În CV-ul său chiar el recunoaște acest lucru: 2016sepCV_Gheorghe_Sarau_europ._2016

Grupul este definit astfel https://www.mail-archive.com/romania_eu_list@yahoogroups.com/msg16349.html

Grupul Roman de Cercetări si Actiuni în Lingvistica Romani si Indianistica (GRCALRI), în parteneriat cu Directia Învatamant în Limbile Minoritatilor- Ministerul Educatiei si Cercetării

Grupul de cercetători este PLĂTIT nu se știe de cine. Are legătură cu INALCO Paris. Știm sigur că Julieta Rotaru, fostă Moleanu, face parte din grup. Acest GRUP SECRET este trecut în declarația de avere a lui Gheorghe Sarău pe 2017 publicată pe siteul Ministerului Educației. Grupul se numește GRUPUL ROMÂN DE CERCETĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN LINGVISTICA RROMANI ȘI INDIANISTICĂ (GRCALRI).

Cine dictează în  Ministerul Învățământului din România, politicile pentru limba rromani comună?

 Conform Programa de limba și literatura rromani pt susținerea de acordare a definitivării în învățământ, semnată și aprobată de ministrul Ecaterina Andronescu, se face în funcție de „principiile moderne de lexicalizare a limbii rromani în viziunea școlii Grupul de Cercetări și Acțiuni în Lingvistica Romani al Uniunii Romani (IRU) și al Centrului de Studii Rome din cadrul Universității Sorbona Paris. Tehnica de redactare lexicografică utilizată în elaborarea glosarelor, lexicoanelor, vocabularelor și  a dicționarelor rrome.”

Programa semnată de ministrul Ecaterina Andronescu poate fi citită aici:

http://www.edums.ro/129921022013defrromi.pdf

https://rom4india.wordpress.com/2018/09/02/cine-dicteaza-in-ministerul-invatamantului-din-romania-politicile-pentru-limba-rromani-comuna/

Observați că examenul pentru absolvirea definitivatului în învățământ, la limba și istoria romilor, este format doar din cărți scrise de Gheorghe Sarău și asociații lui. O veritabilă MAFIE.

Grupul se numește așa cum am zis GRUPUL ROMÂN DE CERCETĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN LINGVISTICA RROMANI ȘI INDIANISTICĂ (GRCALRI), și poate fi văzut ca sponsor al lui Gheorghe Sarău, pe declarația lui de avere, anexată mai jos, penultima pagină a pdfului.

Dovada că Gheorghe Sarău este salariat al Grupul de Cercetări și Acțiuni în Lingvistica Romani al Uniunii Romani, este aici, în acest pdf oficial al Ministerului Învățământului: Sarau Gheorghe

Eu cred că lista cu numele membrilor acestui grup de cercetări trebuie făcută publică. Grupul nu are site internet, nu știm care sunt scopurile acestui grup. Ce zici, Gheorghe Sarău, mergem în sala de judecată pentru conspirație împotriva culturii rome?

www.red-rrom.com minciunile lui Marcel Courthiade’s lies

În  anul 2016 scriam pe revista online www.confluente.org articolul ”Traducerea Bibliei în romani, sau Babelul țigănesc”, în care explicam cu argumente serioase că nu se poate construi o limbă comună a romilor datorită diferențelor uriașe de pronunție și gramatică între dialectele rome.

O dovadă de diferență între dialectul ursarilor și dialectul căldărarilor ar fi verbul ursăresc chhorau – eu vărs, cu un puternic ”ci” urmat de un ”h” (asemănător cu kh, din khăr – casă), care nu există la căldărari. Căldărari spun ”me șiorau/shiorau pai” – ”eu vărs apă”, iar ursarii spun ”me ciorau pani” , ceea ce la căldărari înseamnă ”eu fur apă”. Această pronunție (chh) este înrudită cu limba Gujurati: Chōkarī – fată (છોકરી),și Chōkarō – băiat (છોકરો). Pur și simplu, pronunția CHHO, CHHU, nu apare în dialectul căldărăresc, astfel că verbe ursărești ca chhor pani – ”tu varsă apa” înseamnă ”tu fură apa” în dialectele de tip căldărar. Sunt mii de diferențe între dialectele rome, astfel că romii își percep dialectele ca fiind limbi diferite, pentru că nu se pot înțelege bine între ei.

În data de 27 iunie 2018, am avut surpriza să îmi aud ideile tratate ( în articolul de pe confluente.org) de Cristian Pădure (domnul Pădure nu m-a citat, eu fiind de față!), elev al lui Marcel Courthiade, la conferința CNCR Romano – Kher, ”Limba rromani, între bariere și oportunități”.

Ieri, 3 iulie 2020, după 4 ani de când am scris acel articol, am  constatat cu satisfacție intelectuală că, Marcel Courthiade, îmi FURĂ ideile din articolul ”Traducerea Bibliei în romani, sau Babelul țigănesc”, și le distorsionează pentru a DEZINFORMA cercetătorii, pe site-ul său, http://www.red-rrom.com

Marcel Courthiade a fost plătit cu peste 1.000.000.000 (UN MILION) de EURO de către statul francez (informație primită la telefon de la Cristian Pădure) pentru a construi site-ul www.red-rrom.com.

Iată minciunile lui Courthiade (http://www.red-rrom.com/parlonsDesFameuxdialectes.page#):

”Nu e rar să citim afirmații precum: „Limba țigănească are dialecte. Nu este vorba de diferențe fonetice (cum este cazul printre dialectele românești), ci de morfologie diferită şi vocabular diferit”. Este real aceasta sau nu? Desigur, există dialecte în limba rromani, dar nu există o „morfologie diferită” – morfologia rromani este surprinzător de omogenă pentru aproximativ 95% dintre vorbitorii rromi (excepțiile sunt cele ale rromilor care au trecut pe limbile locale, în engleză în Anglia sau spaniolă în Spania). Se poate citi la fel că există 4 forme de exprimare a viitorului. Indiferent de faptul că există doar 2 structuri rromani pentru viitor, să ne reamintim că limba engleză are mai mult decât 4 structuri și aceasta nu deranjează pe nimeni! Putem, de asemenea, să citim că rromii au patru gerunzii, iar în realitate este același gerunziu, doar cu o diferență de pronunțare a ultimei consoane. Singurul lucru adevărat este că vocabularul este oarecum diferit, dar nu mai mult decât printre diversele dialecte românești sau diversele dialecte poloneze, engleze sau italiene. Ca urmare, astfel de acuzații sunt minciuni flagrante, chiar dacă sunt rostite într-o imitație de stil academic.

Cuvintele mele sunt cele subliniate cu roșu de mine, iar minciunile lui Courthiade sunt subliniate cu albastru.

Courthiade spune ca un mincinos citându-mă fără a-mi da numele : ”Nu e rar să citim afirmații precum: „Limba țigănească are dialecte. Nu este vorba de diferențe fonetice (cum este cazul printre dialectele românești), ci de morfologie diferită şi vocabular diferit”.

NIMENI DIN LUME nu a spus aceste cuvinte în afară de mine. DE FRICĂ, MARCEL COURTHIADE mă citează, pentru că știe că am dreptate. Marcel Courthiade, ești MINCINOS, TRĂDĂTOR, și INCULT.

Iată un fragment scris de mine în revista online www.confluente.org articolul ”Traducerea Bibliei în romani, sau Babelul țigănesc”.

”Romii au mii de dialecte. IZOLATE ȘI DEPĂRTATE UNELE DE ALTELE! Avem șase forme dialectale de viitor, trei de gerunziu, patru de comparativ, variante diferite de conjugări, pronunții diferite, unele cuvinte diferite neauzite de la un trib la altul, toate acestea împărțite la diverse dialecte. Dacă doi romi, să zicem un căldărar și un ursar, vor să comunice în romani, se vor înțelege FOARTE GREU!Ne despart sute de ani unii de alții, timp în care fiecare dialect rom a preluat forma limbilor majoritare, mai mult sau mai puțin. E ADEVĂRAT însă, că avem comune conjugările, declinările, majoritatea cuvintelor și topica. Dar asta din punctul de vedere al unui specialist! Dacă un rom spune o formă neauzită a unui cuvânt, celălalt nu va înțelege.”

Referitor la minciuna lui Marcel Courthiade că ar exista doar 2 structuri romani pentru a forma viitorul, trebuie să clarificăm acest fapt.

Iată markerele rome cu care se formează viitorul: ka(m), sî te, -a, va.

Dialect Ciobotar/Ursar me kam kărau – eu o să fac/eu voi face.

Dialect Kalderash Militar: 1) me sî te kărau – eu o să fac/eu voi face; 2) me kărav+a – eu voi face.

Dialect Ursar Oltenia: Me va kerava – eu voi face.

Dialect Arli: Me  kerava – eu fac.

Deci, în unele dialecte, viitorul din dialectul Ursar are sens de prezent! Dacă un Ciobotar spune unui Căldărar ”me kam kărava” – ”eu voi face”, căldărarul Militar va înțelege acel ”kam” nu ca pe o formă de exprimare a viitorului, ci îl va înțelege ca în română ”cam”: ”cam mulți oameni au venit”.

Despre pronunția CHH versus SH (Ș), Marcel Courthiade, ca un MAESTRU AL MINCIUNII, scrie într-un tabel ”explicativ”, că nu e nici o diferență, simplu, NESPUNÂND că în dialectele de tip căldărar NU EXISTĂ acel CHH ursăresc. Iată dovada minciunii lui Courthiade pe site-ul www.red-rrom.com:

Ć/ĆH

ćar „herbe”  ćharućhar „cendre”

ćam(b) „1. [masc.] couenne; 2. [fem.] chignon (cheveux)” ćham „joue (visage)”

ćući „sein” ćhućhi „vide (fém.)”

ćejćeni „boucle d’oreille” ćhejćhaj „fille”

ćor „voleur” ćhor „1. verse!; 2. barbe”

Cu alte cuvinte, Marcel Courthiade, de frică să nu își piardă MINCIUNA pe care o prezintă drept ADEVĂR în fața lingviștilor, NEAGĂ FONOLOGIA DIFERITĂ A DIALCTELOR ROME!

https://confluente.org/marian_nutu_carpaci_1480883494.html

http://www.red-rrom.com/lectureEnRromani.page

Critică la teza de doctorat a lui CristianTudor Pădure susținută la INALCO SORBONA

Critică la teza de doctorat a lui CristianTudor Pădure susținută la INALCO SORBONA, cu titlul ” La variation copule/clitique sujet en romani du Mexique au contact de ser et estar de l’espagnol”

Numele meu este Cîrpaci Marian Nuțu, sunt rom căldărar – fierar, din neamul Rom Pakivalo Militar, din orașul Caransebeș. Sunt vorbitor nativ al dialectului Romani Militar, vorbit în cartierul Pod-Piață a orașului Caransebeș. Sunt de asemenea primul cercetător din neamul Rom Militar în domeniul limbilor Indo-Ariene. Am demonstrat cu o bogată bibliografie că teoria straturilor folosită de Marcel Courthiade pentru a clasifica dialectele rome este neîntemeiată științific, istoric, și moral. Aduc în atenția Ministerului Învățământului din România că Academia Română și nici o Universitate din lume, nu are dreptul de a acorda diplome de doctorat sau titluri de orice fel în cultura, limba și istoria romilor, pentru că noi, romii, niciodată nu ne-am cercetat limba și istoria. Este DREPTUL FIECĂRUI POPOR să se auto-definească identitar și cultural. Romii de abia acum, după ce au văzut distrugerea pe care Universitățile București și Sorbona le-au făcut contra dialectelor rome, s-au hotărât să își cerceteze propria istorie și lingivistică. Pentru că grupul de romi nativi din care fac parte, și pe care îl conduc, denumit temporar Indo-Romani Vidyalaya este încă în cercetări, orice diplomă/ PhD acordată de ne-romi este nulă din punct de vedere științific.

În continuare, aduc la cunoștiința romilor de pretutindeni că eu am vorbit la telefon cu domnul Cristian Pădure acum 3-4 ani, și el mi-a zis că pleacă în Mexic pentru a studia copula ”SI” și ”subject clitics lo; -li/-la; -le.” El susținea la telefon că aceste clitice nu apar în nici un dialect rom European, ci s-au format sub influența limbii spaniole, și apar doar la romii din Mexic, care vorbesc și spaniola, limba oficială a țării. Eu i-am replicat că sunt folosite de toți romii din România, și i-am dat exemple. Atunci Cristian Pădure m-a rugat să nu fac publice aceste lucruri, pentru că viitoarea lui carieră ar fi în pericol. Eu pe atunci nu știam că el va ajunge profesor universitar la catedra de rromani a Universității București.  Tot în acele momente am înțeles că Cristian Pădure nu este vorbitor nativ de limba romani, căci dacă ar fi fost, ar fi știut că ”si, lo; -li/-la; -le” sunt folosite de toți romii europeni.

Iată ce citim referitor la teza de doctorat a domnului Cristian Pădure pe site-ul  https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/publication/these2019INAL0002

”This thesis examines the alternation in of the Romani copula si and the subject clitics lo; -li/-la; -le. It is a linguistic phenomenon that is absent from all the Romani varieties spoken in Europe and which according to Adamou (2013) has been developed under the influence of Spanish in the Romani communities who have settled in Latin America since the 19th century.”

Cu alte cuvinte, Evangelia Adamou, conducătoarea de doctorat a lui Adrian Pădure, a avansat ipoteza că aceste caracteristici gramaticale ale dialectului romilor mexicani sunt produse sub influența limbii spaniole. Într-un viitor articol eu voi demonstra că acestea sunt moștenite din India în diaelctele rome.

Acum vom analiza fragmentar datele adunate de la romii din Mexic, date care conțin acest sufix –LO, care este moștenit din India în toate dialectele romilor. Iată câteva exemple (din multele pe care le-am putea aduce) găsite în teza de doctorat a domnului Cristian Pădure:

 • bo mai purano=lo mandar (el e mai bătrân decât mine)
 • mande=lo o telefono (telefonul e la mine)
 • eta=lo  (uite-l)
 • akana ei=la pherdi (acum ea este plină)
 • o trajo si dificilo (traiul e dificil)
 • si gau cinoʁo kathe (este sat mic aici)
 • vo si šudino (el este exclus/aruncat)
 • maj melahni=la tutar (ea e mai brunet decât tine)
 • ek ćhavo si baro aj ek ćhavoʁo cino si (un fiu este mare, iar unul este mic)
 • desa dićol ke desa bárbalo=lo (se vede că este foarte bogat)
 • akana=lo normal (acum el este normal)
 • akana sar=la (acum cum este?)
 • le boiaši bi bon ʁom (băieșii sunt și ei romi) FALS! Băieșii spun că nu sunt romi!
 • ei amaro kher baro=lo (da, casa noastră este mare)
 • e zumi desa šudri=la (zeama este foarte rece)
 • xuljariko=lo    (el este supărat)
 • Pala ke o školari nasfalo lo (pentru că școlarul este bolnav)

Am limitat exemplele citate din teza de doctorat a domnului Cristian Pădure (teză denumită La variation copule/clitique sujet en romani du Mexique au contact de ser et estar de l’espagnol”), pentru a nu plictisi cititorii. Nu vreau să-l supăr pe domnul Pădure, dar ADEVĂRUL ȘTIINȚIFIC exprimat de vorbitorii nativi trebuie să primeze, nu părerile lingviștilor neromi.

Iată cum sună în dialectul meu (Romani Militar), cu același înțeles și valoare gramaticală, echivalentele propozițiilor adunate de la romii din Mexic,din cercetarea lui Cristian Pădure și Evangelia Adamou:

 • Vo mai purano-lo mandar.
 • Mande-lo o telefono.
 • Eta-lo.
 • Akana sîla pherdi.
 • O traio sî pharo/dificilo.
 • Sî gau tsânoro khote.
 • Vo sî shiudino.
 • Mai melahni-la tutar.
 • Ek shiavo si baro ai yek shiavoro tsâno sî.
 • Dikhiol kă barvalo-lo.
 • Akano-lo normalo.
 • Akana sar-la (sar sîla)?
 • Ei, amaro khăr baro-lo.
 • E zumi shudri-la.
 • Holiariko-lo.
 • Pala kă o shkolari nasfalo-lo.

Concluzii finale: ”copula SI and the subject clitics lo; -li/-la; -le”, sunt prezente în dialectele romilor din Europa, dovezile putând fi constatate ușor de orice vorbitor nativ. Caracteristicile acestea (copula SI and the subject clitics lo; -li/-la; -le) le găsim în TOATE dialectele rome din Europa, Canada, Australia, SUA. Nu trebuia să meargă atât de departe doamna Evangelia Adamou, dar dacă Universitatea Sorbona are bani de cheltuit, generozitatea ei nu trebuie lasată să se irosească.

30 Iunie 2020

Autor: Cîrpaci Marian Nuțu, fondator al Indo-Romani Vidyalaya, prima școală de cercetare a lingvisticii și istoriei rome din lume.

 

 

 

 

 

Open letter to the Emperor of Japan on behalf of the Roma language DECLARATION OF CULTURAL WAR AGAINST JAPAN

DECLARAȚIE DE RĂZBOI CULTURAL ÎMPOTRIVA JAPONIEI

Open letter to the Emperor of Japan on behalf of the Roma language. Why are the Japanese people persecuting the Roma language?

Scrisoare deschisă către Împăratul Japoniei din partea limbii romilor. De ce poporul japonez prigonește limba romilor?  Înălțimea Ta, numele meu este Romani Shib – limba romilor. Eu trăiesc în inimile romilor de peste 3000 de ani. M-am născut în India, sub multimplele forme dialectale cunoscute astăzi  în Europa. Fiii și  vorbitorii mei, poporul ROM, au fost sclavi timp de sute de ani în România.

Your Highness, my name is Romani Shib – the language of the Roma. I have lived in the hearts of the Roma for over 3,000 years. I was born in India, in the many dialectal forms known today in Europe. My sons and speakers, the ROM people, have been slaves for hundreds of years in Romania.

Acum, doi fii ai Japoniei, Yusuke Sumi, și Masaku Watabe, au ajuns să fie ei cei ce hotărăsc ce limbă și ce alfabet să folosească romii din România și din întreaga lume.  Astfel, Masaku Watabe, cetățean japonez, a ajuns să semneze hotărârea privind ziua limbii romani, cerând bani de la guvernele Europei. Yusuke Sumi, cetățean japonez, predă o limbă falsă, inventată de ne-romi, la facultatea Babes-Bolyai din Cluj. Au ajuns japonezii să batjocorească limba romilor!

Now, two sons of Japan, Yusuke Sumi, and Masaku Watabe, have become the ones who decide which language and alphabet to use Roma in Romania and around the world. Thus, Masaku Watabe, a Japanese citizen, came to sign the decision on the Romani  language day, asking for money from the governments of Europe. Yusuke Sumi, a Japanese citizen, teaches a fake language, invented by non-Roma, at the Babes-Bolyai faculty in Cluj. The Japanese have come to mock the Roma language!

Nimeni dintre lingviștii neromi nu are dreptul să profite de pe urma limbii Romani. Dar, vedem din pdf-ul alăturat că, japonezul Masaku Watabe, împreună cu mulți trădători ai mei, să-mi hotărască Ziua Mea de Sărbătoare, cerând de la toate țările Europei bani pentru a-i învăța pe copiii romilor o limbă falsă denumită de acești hoți ”rromani comună”.

None of the non-Rom linguists has the right to take advantage of the Romani language. But, we see from the attached pdf  Wanabe  that the Japanese Masaku Watabe, together with many traitors, should decide My Holiday, asking all European countries for money to teach Roma children a false language called by these thieves „common Romani”.

Vă întreb respectuos, există romi în Japonia? Dacă da, ce dialect rom vorbesc aceștia?De aceea, pentru că doi fii ai Imperiului Japoniei au declarat război cultural limbii Romani, și poporul Rom de pretutindeni, DECLARĂ RĂZBOI CULTURAL JAPONIEI, și cere despăgubiri.

I respectfully ask, are there Roma in Japan? If so, what Roma dialect do they speak?That is why, because two sons of the Empire of Japan have declared cultural war on the Roman language, and the Roma people everywhere, DECLARE CULTURAL WAR IN JAPAN, and demand compensation.Signed by: Cîrpaci Marian Nuțu, doctor in Roma dialects, and IRV spokesperson.Today, June 16, 2020.

Semnează: Cîrpaci Marian Nuțu, doctor în dialectele rome, și purtător de cuvânt al IRV. Astăzi, 16 Iunie 2020.

Contact me at rom4india@gmail.com

 

Bolmandîr – ”SLAVĂ TEMPLULUI HINDUS!”, nume ursăresc, istoria lui.

Am onoarea să fiu primul rom din lume care observă numele indian MANDÂR în limba țiganilor ursari. Astăzi, 27 mai 2020, absolut întâmplător am dat peste cântecul ursăriței Isaura Gheorghiu, cântec numit ”Să nu vă temeți”. Dumneai îl cântă împreună cu un alt ursar din Toflea, pe nume Vasile Bolmandîr. Am înțeles pe loc că numele BOLMANDÎR este un veritabil tezaur al limbii Romani, căci el prezintă veriga lipsă în istoria cuvintelor rome moștenite din vocabularul teologic al religiei hinduse.

Imediat ce am găsit videoclipul, am căutat pe facebook numele Bolmandîr, am găsit un rom foarte amabil, Vasile Bolmandîr, care mi-a spus următoarele lucuri despre numele lui:

”Eu sunt rom ursar din Toflea. Numele Bolmandîr este foarte folosit în satul Toflea, este un nume foarte important, căci reprezintă Bolmandîreștii, un neam special, bogat, al satului Toflea. Unii țigani, din greșeală își scriu numele greșit, dar eu îți spun că se pronunță BOL MANDÎR.”

Vasile Bolmandîr, ursarul cu care am vorbit la telefon este chiar văr cu cântărețul Vasile Bolmandîr. Bineînțeles că nu știa ce înseamnă numele lui, dar a fost foarte bucuros că a aflat de la mine.

Astfel, BOL din ”bolmandîr” înseamnă ”TU SPUNE ” în limba Hindi, iar MANDÎR înseamnă ”TEMPLU, BISERICĂ”. Sensul numelui ursăresc BOLMANDÎR este ”tu spune slavă templului hindus”, în limba hindi. În limba Romani, BOL înseamnă ”TU BOTEAZĂ”, deși ursarii au o formă asemănătoare ”BORIZES” – ”tu vorbești”. Este exclus ca BOL din BOLMANDÎR să însemne ”tu botează”, căci dacă era așa, în sclavie, sub influența creștinismului, ursarii care poartă acest nume, ar fi renunțat la el.

Deci, sensul vechi indian al numelui rom ”Bol mandîr” este ”spune slavă templului hindus!”. Știm că hindușii folosesc cuvântul BOL însoțit de numele zeităților hinduse, atunci când se duc în procesiune: BOL SHIVA, HARI BOL, BOLO RAMA, etc…, cu sensul de SLAVĂ ZEULUI SHIVA, etc…

În India există chiar obiceiul ca oamenii care merg în pelerinaj în Deoghar (casa Zeului) din Jharkand, să primească numele de BOL BAM, dacă au mers 4-5 zile pe jos. Aceste informații sunt orientative, dar, bineînțeles că pot avea și un sens pe care acum romii ursari l-au uitat sub influența creștinismului. Dacă este așa, atunci romii ursari din Toflea, au primit numele BOLMANDÎR pentru că frecventau templul Deoghar (Casa Domnului) din Jharkand, și pentru că mergeau ca jertfă 4-5 zile pe jos cale de 105 km, din Bihar, ducând apă sfântă din Gange, de la Sultanganj până în Jharkand la Baba Dham. Repet, acestea sunt doar supozițiile mele, important este că putem reintroduce numele indian de MANDÎR – templu, în vocabularul limbii Romani, pentru că îl avem păstrat în comunitatea romilor ursari numiți Bolmandîr din Toflea.

În imagine, templul Deoghar, pictat în 1782 de William Hodges.

775px-Temples_at_Deorgag,_Santal_Parhanas,_Bihar_-_William_Hodges,_1782_-_BL_Foster_396

Din vocabularul teologic indian avem moștenite cuvinte ca: RASHAI – preot (în India se spune RISHI), DEVA – Dumnezeu, SOMNAL DEL – Sfântul Dumnezeu ( SOMA DEVA în India este numele Zeului Lunii), și Trushul – cruce. În India, TRISHULA este tridentul/furca zeului Shiva cu care El pedepsește păcătoșii. Numele de SOMNAL este înrudit cu numele templului indian SOMNATH, care în India este numele zeului Shiva.

În imagine, templul (MANDÎR) Somnath din Gujarat

Somnath-current

Am auzit clar cum Vasile Bolmandîr și-a proununțat numele de familie cu pronunția specific indiană, MANDÎR. În India modernă se spune MANDÎR, cu ”î”, deși limba sanskrită are pronunția MANDIR. Iată deci că Î-ul din limba Romani nu este un împrumut european, ci provine din moștenirea indiană a limbii romilor.

 

 

 

 

 

 

Dragul meu prieten, Nicolae Biteru, îți dedic acest articol ție, pentru că ți-ai dorit să reintroduci cuvântul indian MANDIR în limba noastră. Tu chiar îl folosești în cântecele tale minunate. Eu sunt încăpățânat, și ți-am spus ” până nu îl găsim în dialectele rome, nu îl putem folosi”. Iată Biterule, că acum îl putem folosi. Respect comunității romilor ursari din Toflea, și în special neamului BOLMANDÎR, care și-a păstrat vechiul nume!

https://en.wikipedia.org/wiki/Somnath_temple

https://en.wikipedia.org/wiki/Baidyanath_Temple

http://blog.aaobihar.com/baba-dham-story-history-of-lord-shiva-temple/

 

Drepturi de Autor: Copyright © 2020 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Gheorghe Sarău, îți dau cadou de ziua mea! ”KATAR” înseamnă și ”PE UNDE”.

Domnule Gheorghe Sarău, profesor de limba UNGARĂ (ai absolvit această facultate, profesor de romani nu ești, că nu te-ai născut în familie romă), astăzi, 25 ianuarie 2020, îți RETURNEZ CADOUL pe care mi l-ai făcut în anul 2005, pe data de 25 ianuarie. Știai că e ziua mea, de aceea mi-ai făcut un frumos cadau, pe care sunt nevoit să ți-l returnez, azi!

Eram în sesiune, și tu, auto-denumitule profesor de rromani, ți-ai permis să îmi dai nota 6, motivând că eu nu știu alfabetul inventat de Marcel Curteade. Testul era o traducere din română în romani. Și tu, care NU ȘTII bine NICI UN DIALECT ROM, ți-ai permis cu tupeu obraznic să inventezi probele de examen la admiterea în facultate, probe pe care să le treacă romii nativi. Ai un tupeu  fantastic, de personaj caragialean , sau mitic de București.

Pentru acest articol, care urmează să-l citească adoratorii tăi, tu ai amenințat acum doi ani conducerea revistei confluente.org că-i dai în judecată. Și articolul mi-a fost șters de pe pagina confluente.org. Iată că după DOI ANI, articolul meu apare TIPĂRIT! Și comunitatea științifică va învăța că DOAR UN ROM știe limba, nu un GAJIO!

Pe scurt, tu nu știai că în prima menționare a limbii romilor în Europa (Andrew Boorde, 1547) adverbul KATAR are două sensuri în romani. Atașez în pdf, pentru doritori articolul meu: 010 Cirpaci Marian Nuțu Boorde romana

Kokalo se spune în 23 de limbi indiene moderne! Marcel Courthiade nu știa.

Kokalo has cognates in 23 modern Indian languages! Marcel Courthiade didn’t know.

În anul 2017, Marcel Courthiade, doctor la Sorbona în lingvistică romă, a scris un articol în revista Editura Muzeului Literaturii Române. Articolul se intitulează PLIN DE MÂNDRIE NEJUSTIFICATĂ: ”Teaching Sanskrit to European Rromanies (or Rroms)”.

In 2017, Marcel Courthiade, a doctor at Sorbona in Romani linguistics, wrote an article in
the Publishing House of the Romanian Literature Museum. The article is titled
FULL OF UNJUSTIFIED MEANING: „Teaching Sanskrit to European Rromanies (or Rroms)”.

În articol, Courthiade susține că substantivul rom ”kokalo” – os, nu este moștenit din Sanskrită în limba Romani. Mai mult, susține că acest ”kokalo” nu a dat nici un cognat în limbile moderne indiene. Eu demonstrez în articolul meu că în 23 de limbi moderne indiene, cuvântul Sanskrit ”kankala” a produs cognate.

In the article, Courthiade claims that the Roman noun „kokalo” – bone, is not inherited from Sanskrit in the Romani language. Moreover, he claims that this „kokalo” did not give any cognate in the modern Indian languages. I demonstrate in my article that in 23 modern Indian languages, the Sanskrit word „kankala” produced cognates.

Eu demonstrez că anumite cuvinte rome declarate grecești de lingviști, sunt de fapt regăsite și în limbile indiene. Aceste cuvinte sunt lulughi -floare, efta – 7, ohhto – 8, enia – 9.

I show that certain Roman words declared Greek by linguists are actually found in the modern Indian languages ​​as well. These words are lulughi – flower, efta – 7, ohhto – 8, enia – 9.

Here is the English version.012 Cîrpaci, Marian Nuțu, kokalo english

Here is the Romanian version011 Cirpaci, Marian Nuțu Kokalo romana

Article published in/Articol publicat în ”Anuarul societăţii prahovene de antropologie generală, nr. 5 (2019).” Copyright @ Cîrpaci Marian Nuțu, PhD in Indo-Romani lingustics, Indo-Romani Vidyalaya.

Many thanks to Natalia Ivend, PhD în Romani language and Culture. She translated my article in a perfect English!

Dog demonstrating teeth and fangs

Cine nu știe de acasă limba romani nu este rom. DOVEZI că GUVERNUL ROMÂNIEI ȘTIE că țiganii nu sunt romi.

De multă vreme tot scriu pe facebook că romii din toată lumea cred cu tărie în cutuma KON NA JEANEL ROMANES KHĂRAL, NAI ROM (”cine nu știe țigănește de acasă, nu este rom”). Oengiștii lui SOROS, majoritatea ne-romi, dar care au inventat o lege contra cutumei rome mai sus menționate, susțin că NU, limba romani NU este a romilor, deși, în aceeași carte ei spun că romii cred că ești rom doar dacă știi limba. Și acest lucru este scris într-o carte editată cu sprijinul financiar al CNCR ROMANO KHER, organism al Guvernului României, organism creat de STATUL ROMÂN pentru prezervarea limbii romani și a culturii rome.

În România, dacă o persoană vrea să obțină cetățenia română, dă examen din limba română, dar la romi nu este așa, este suficient să îți asumi o etnie a cărei limbă și cultură NU le-ao moștenit:

OBȚINEREA CETĂȚENIEI ROMÂNE Orice străin care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să îndeplinească o serie de condiţii legate de perioada de şedere legală în România, vârsta, mijloacele de întreţinere, locuinţa, comportamentul bun şi loial faţă de statul român şi, nu în ultimul rând, cunoştinţele necesare de limba română, Constituţia României, istoria, geografia, cultura şi civilizaţia României. (https://ec.europa.eu › migrant-integration ghidul-pentru-obinerea-ceteniei-romne-2015-2)

Sorosistii spun că limba romani NU este a romilor, carte editată de CNCR, organism al Guvernului României:

De ce a editat CNCR-ul acest lucru? Pentru că majoritatea din cei care se identifică ca ”rromi” sunt de fapt români, căci ei niciodată nu au vorbit limba romani. Și, țiganii neputând dovedi că sunt ROMA (plural) prin LIMBA ROMANI MOȘTENITĂ DE ACASĂ, au DECONSTRUIT ÎN CĂRȚI CUTUMA IDENTITARĂ LINGVISTICĂ  a romilor . De fapt, unul dintre arhitecții sistemului mondial de furt al identității romilor, Marcel Courthiade, profesor de lingvistică de la Universitatea Sorbona, spune și el că ȚIGANII NU AU FOST ROMI NICIODATĂ PENTRU CĂ NU AU ȘTIU NICIODATĂ LIMBA ROMANI. Da, Marcel Courthiade, supremul manipulator, recunoaște într-o carte editată de Guvernul României că țiganii rudari și băieși nu sunt romi. El recunoaște că limba romani NICIODATĂ nu a fost a țiganilor, ci a romilor. El spune că le-a fost inoculată această identitate ”rromă” care nu le aparține, în locul aceleia de țigan. Acest păpușar susține în cartea ROM SAU ȚIGAN, editată de GUVERNUL ROMÂNIE că numele de țigan provine din numele sectei athinganoi. Or, secta NU este etnie. În religia creștină sunt și chinezi. Dacă un chinez este creștin, asta îl face români? În același timp, în alt articol, publicat la UNIVERSITATEA OVIDIUS, Courthiade susține că este o copilărie să-i identifici pe athinganoi cu romii!

4.4.2) The „untouchable” misunderstanding
Another naive error is the mistake between „untouchable”, a British label of various socially low groups in India, and the Greek term Αθίγγανος „litt. „untouched” – used in Asia Minor but which means exactly the opposite: it was initially the name of a mainly Armenian Manichean sect in N.W. Anatolia, and meant „pure, free of contact, unstained, immune”.  SURSA: http://litere.univ-ovidius.ro/Anale/documente-z/articole-2016-2/20%20Courthiade_2_2016_art.pdf  20 Courthiade_2_2016_art

Iată aici pdf-ul ro_124_Rom sau tigan  cărții din care pun capturile de ecran, care nu necesită nici un comentariu. (https://rom4india.files.wordpress.com/2019/03/ro_124_rom-sau-tigan.pdf) Pagina 238:

Rudarii, Egiptenii sau Așcalii, Moeso-Românii, Rudarii, ienișii, tincherșii, au fost denumiți țigani, ”termen TRADUS MAI TÂRZIU CA RROM ÎN LIMBAJUL POLITIC CORECT.” Este o minciună a lui Courthiade, termenul de ROM înseamnă altceva tradus din limba veche indiană.

Pagina 239: ”în cele din urmă este foarte ușor de obținut de la aceste grupuri percepute ca țigani, dar care în esență nu sunt rromi (deși rebotezați rromi pentru o circumstanță politică corectă, declarațiile ce vizează neglijența lor referitoare la limba rromani, care de fapt niciodată nu a fost a lor. Deci este ușor de dedus că acești ”rromi! recent fabricați – și prin extensiune toți ”rromi”-, nu au nici un fel de dragoste pentru limba rromani)”.

2 tiganii nu sunt romi

DOVEZI care demonstrează că romii cred că doar limba moștenită de acasă (dialectul rom) demonstrează că un rom este rom:

Mateo Maximoff, rom kalderash, participant la primul congres al ”rromilor” din Londra, 1971, spunea în anul 1994, într-un interviu acordat revistei germane Jekh Chib, că WER KEIN ROMANES MER SPRICHT, IST KEIN ROM MEHR ( cine nu vorbește Romani, nu mai este rom). Acest lucru a fost mărturist de Ian Hancock (alt membru important al mafiei SOROS de furt al identității rome), care Hancock NU este nici el rom, în cartea Ame sam e Romane Dzene:

Mateo 2.jpgpdful cărții aici Mateo Maximoff

Ronald Lee, alt membru important al mișcării ”rome”, el însuși nevorbitor nativ, a prezervat în cartea Das Duma Romanes, la pagina 218, zicala romă ROM BISHIBAKO NAI ROM – romul fără limbă nu este rom.

Ion Duminică, academician al Academiei Republicii Moldova, care și el se crede rom, a dat un interviu pentru site-ul vimeo.com (https://player.vimeo.com/video/47223847), în care mărturisește că romii din Republica Moldova cred că dacă nu știi limba nu ești rom:

”Poetul” Marian Ghiță, rrom asumat, spune că nu-l interesează limba romilor, dar a publicat la CNCR Romano Kher, însușindu-și nemeritat suma de 1000 de euro, sumă care trebuia să ajungă la un rom real, nu unul asumat

Într-o dispută pe facebook, Marian Ghiță, care se dă ”rrom” ca să fie publicat la CNCR Romano Kher, îmi declara că:

”Baro Dom eu nu am nici o criza de identitate. Tu habar nu si cine esti, ce vrei si care e treaba cu tine. Ai gasit si tu ceva de care sa te agati si care sa iti justifice existenta. Eu te inteleg pe bune. E bine sa ai o motivatie, un scop in viata. Te ajuta sa nu te afunzi, sa nu te pierzi chiar daca motivatia aiae doar in mintea ta. Pana la urma nici nu mai conteaza daca te ajuta pe tine misiunea e indeplinita. Dar nu imi mai fute mie creierii cu obsesiile tale si nu mai face spume la gura ca nu te mai suport. Dar ca sa evitam circul asta, care tie iti place, am sa te evit prin faptul ca te-an scos din lista de prieteni. Asa ca de acum incolo poti sa bolborosesti cat vrei si cum vrei. Si apropo. Deci chiar nu ma intereseaza istoria pulii si ce tot spui tu, nici limba nici origini nici nimic.”

 

Domnul Marian Ghiță, de felul lui român, nu rom, mi-a scris aceste cuvinte, în urma întrebării mele LEGITIME: „CÂND AU FOST ROMI PĂRINȚII LUI, și DACĂ AU VORBIT VREUN DIALECT AL LIMBII ROMANI.„

mars

 

Marian Ghiță, declarat de etnie rromă pe site-ul agerpress.ro, HAI CĂ ÎȚI RĂSPUND EU CINE EȘTI TU: tu ești HOȚ DE IDENTITATE, și prin cuvintele tale pline de dispreț la adresa limbii romilor, NU ai dreptul să te declari rom. Ai luat bani nemeritați de la CNCR Romano Kher, entitate a Guvernului României, bani care trebuiau să fie dați pentru publicarea unui rom autentic, nu unul ÎNCHIPUIT CA TINE.

”Centrul Naţional de Culturi a Romilor – Romano Kher, instituţie publică aflată in subordinea Secretariatului General al Guvernului, participă la Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură, ediţia a XXIV-a, care se va desfăşura in perioada 22 – 26 noiembrie 2017 la Pavilionul Central al Romexpo.
În data de 23 noiembrie, patru autori de etnie romă vor lansa, sub egida Editurii Centrului Naţional de Cultură a Romilor, trei volume de poezie şi unul de proză.
Lansările de carte vor avea loc în prezenţa autorilor, a actriţei Maia Morgenstern şi a altor reprezentanţi ai mediului cultural din România.
Astfel, in data de 23 noiembrie 2017, in intervalul orar 19.00-20.00, la sala ,,Cupola” din incinta Pavilionului Central al Romexpo, va avea loc lansarea următoarelor lucrări:

– romanul ,,Fata cu ochii ca mura”, autor Valerică Stănescu

– volumul de poezii ,,Piatra din piatră”, autor Valerică Stănescu

volumul de poezii ,,Matematica sufletului”, autor Marian Ghiţă

– volumul de poezii ,,Transgresiune’, autor Sorin Aurel Sandu”

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/02/20/comunicat-de-presa-centrul-national-de-cultura-a-romilor-romano-kher-13-34-02

 

Normund Rudevics from IRU says: for 50 million Roms India will give CITIZENSHIP and Bank loans and funds

RudevicThe most important WORDS spoken by NORMUND RUDEVICS:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2122&artikel=7293016&fbclid=IwAR0azNzJpbUIQ-YqqGgxfj28Dpwsw0XoEW6VSjSRhk5EN7N_hQkO53tTyXs

”You know, we IRU are prepared for this work, for us was a big program, already it passed 10 years for this ID documents, this ID documents will be good instruments in order to KNOW to whom to give the STATUS as Indian citizen, ăăă they will accord the status, because it must be a MECHANISM OF CONTROL, then will be for us, the Roma will be this ID documents, they are seeing a lot of ID documents, to know to whom will  give this status…„ In Romani : ”…da ID dokumentuya avela lache instrumentya po odola so te jenen koneske te den kada statuso Indiakero themitko , pal odova so trobui te avel kontrolno mechanismo, atunchi iesle amenge, Romenge avena kadya ID dokumentuya, one dikhinoi bud ID dokumentoya jenena koneske te den kadua status.”

”We need another thing: we have interes in India because we need to live today in Europa, and the European Roms are different people, they are not Indian people, theya re born in Europe, they have European behaviour, they don’t know, the  Gaje who live in Europe, they can be good corporation to do with India, because this days is more important for India to do  bisnis in the European market. These days for Roms are big chance with India to make bisnis with Europa (through ROMS) Because i know that the European Roms have big problems, they are unemployed, so we make partnership with India, we are the people of Indai who help each other, we are India’s how is called? „prikstievitielie”, this is waht are doing in Europe. This is a very good bisnis in Europe because the Economy of INDIA is GROWING, and the Indians NEED persons who know the EUROPEAN MARKETS. The second important instrument which we want to discuss is the National Roma Bank. This National Roma Bank is an instrument for taking money, from the European Banks, like the European Construction Bank…”

” The second instrument more interesting for India for, for this instrument will be more important to make concret CORPORATION between India and the ROMS who live in Europe.(Da duito duito kada instrumiento toje sî mai intiereso vash India pal dova soo, pal dova so da instromentoya avel mai vajno vash kodova so te kăras konkriteno korporatsia maskhir India tai Roma kai trainen ando Europa.)… No, i say that the document Romano Lil is an ID document  who show that you are a Rom, there are a lot of manipulation, because there are refugees from Syria, Libia, Africa, who looks like Roma, and they can say I AM A ROM, and then is a lot of manipulation. We need a clear mechanism. This ID will show for real that you are A ROM. AND IF YOU ARE A ROM, then YOU HAVE YOU OWN INTERES FOR THE FOLLOWING: YOU CAN RECEIVE THE INDIAN (how it is called?) CITIZENSHIP, (INDIA) WILL ACCORD IT TO YOU, the second thing you can take all…those things (ligoti?) which are given to you from the behalf of Europe and from India, and we also will give you. For this our Bank with own system will go with normal finance for Roms, concret for this programm, then will have a control mechanisms where all this money are going, for ROms, not for other people.( Na , me na phendau merau gindoiesi so Romano Lil dava sî ID dokumento so sikavel so tu san Rom…avel but manipulatsia, pal dova sî but nashle manusha dadives trainen ande lumea, ande Europa, me jeanas dadives bari migratsia, ja Siria, Libia, tai vavir kada Afrikakere themendîr kai dichionpe po Romende kai ashti te phenen so „me sîm Rom”, a atunchi avela bari manipulatsia.Menge trebui te aviel klaro mechanism. Kada ID dokumento realness sikaviela so tu san Rom. A tu san Rom, atunchi avena tukă peskiro pi intiereso po kadava: TU ASHTI TE LES INDIAKERO THEMITKO…sir phenelpee DRAJDANSTOVA KADAVA SI TE DEN te les,)… We are 50 million Roms in the world, we are 50 millions CLIENTS, WE ARE A GREAT POWER.”

 

Romani:

Normund Rudevics:

”Me tume jenena me IRU sam gata uje kodea buti, menge isis bari programa uje jeal desh bersh kadai ID dokumentuya, da ID dokumentuya avela lache instrumentya po odola so te jenen koneske te den kada statuso Indiakero themitko, ăăă sî te den statuso, pal odova so trobui te avel kontrolno mechanismo, atunchi iesle amenge, Romenge avena kadya ID dokumentuya, one dikhinoi bud ID dokumentoya jenena koneske te den kadua status.  Me na vorbinau so trebui kana avela sare Romenge ando Europa te traden ande India, nai Roma na traden ando India, i dava nina trebui. Menge trebui vavier buti: me sam Indiake interesna so me trainas  da dives ando Evropa, i Roma Europakere sî vavir manusha, yone nanai Indiitka manusha, yone biande ande Europa, lenge sî gindurya Europisko, yone na jeanen sî Gaje trainen ande Europa, yone ashtin te aven lache korporatsia te skăren Indiasa, ked ova dadives India mai vajno isi lakă te puperel ano Europakero targo. Dadives biri Romende sî shanso mai baro shanso Indiakă mai sigo te puperel deda Europa. Pal odova Romengă dadives me jeanav so sî bară problemie ando Europa, nai lenge buchya i dadives isli ame kă Indiasa kărasa, dasa interesna programme, avasa partniore, Indiakere manusha ando Europa kai trainen, ame ajutinasa yekh yekhes, ame yavasa Indiakere sîr phenelpe prikstievitielie, doi dislesto kăras ande Europa, adava sî buut lache interesnia bisnies pal odova so ekonomika Indiake dadives mai signe hazdelpe i lenge trebui kada manusha kon kon jenel Evropakero targo, duito ji vajno instrumiento savo me kamas te kai jealno but mengă rakirbena pal gadava sy instrumiento natsionalno Roma ando BANKO. Adava NATSIONALNO ROMANO BANKO sî instrumiento po so ashti te les love, fondend Lumiake Bankoskîr…Bankostyr te les love, ashtis te les Bankăndyr Europakere, ashti te les kada sîr Europakere Konstruktsie Banko RIBUKAI buchiolpe, isi but Românen vistere kai kamen te juven andre. Pal so trebui BANKO? Banko trebui pal dova so pame akale muliarena sare kadala love so jeal po Romende, thia te kăras realna butti, e pal dova soo jal dadives interesoya sip o sotsialna programa, me kai si but sotsialana programie trebuie te das Romenge te kăren yone butti, dadives but sune isi Romenge kon kamel peskiri initsiativa, peskere sune te chuven ande relno jivipen, aaa Gajitka Bnake na den lengă love, na jutinen len, i pal odova, avena spetsialna pragramie kai kankriet dena love Romenge kon kamel pest e sikavel ando traio, kai kamel te skărel peskero suno, peskero bizniso te lijel. Dave duito duito kada instrumiento toje sî mai intiereso vash India pal dova soo, pal dova so da instromentoya avel mai vajno vash kodova so te kăras konkriteno korporatsia maskhir India tai Roma kai trainen ando Europa.”

Radio Romano:

”Te phenes amenge konkretnie Roma kai beshen ande Europa tai sîle themesko lil, pashaporto, sar shai avel yek benefitsia vai yek pluso manushenge te avel le yesk status ginado ande India, kethanes ku sa yek Romano lil, sar tu kerdan hai vi te avel ik Banko ande India, sar kado biiti te del jutipe le Romen kai train hai beshăn ande Europa?”

Normund Rudevics:

”Na , me na phendau merau gindoiesi so Romano Lil dava sî ID dokumento so sikavel so tu san Rom…avel but manipulatsia, pal dova sî but nashle manusha dadives trainen ande lumea, ande Europa, me jeanas dadives bari migratsia, ja Siria, Libia, tai vavir kada Afrikakere themendîr kai dichionpe po Romende kai ashti te phenen so „me sîm Rom”, a atunchi avela bari manipulatsia.Menge trebui te aviel klaro mechanism. Kada ID dokumento realness sikaviela so tu san Rom. A tu san Rom, atunchi avena tukă peskiro pi intiereso po kadava: TU ASHTI TE LES INDIAKERO THEMITKO…sir phenelpee DRAJDANSTOVA KADAVA SÎ TE DEN  les, duito tu ashti te les sa kodole ligoti so del tukă i Europa del i del tukă vi e India, tai das i ame kokore Roma das, pal odova so piri Banka ku sistema te jeal amengă normalno finantsirno vash Romengă, konrietno vash kada program, atunchi avel amengă kontrolno mechanism sa kadal love te jean konretna Romenge na vavir manushenge.”

Radio Romano:

”But interesantno si kado so tu phenes, numai Indiske shai avel ik rizika, ke but Rom daran, ke shai avel  ke sar sar jeanas exemplo ando Shwedo amende, e Politsiaki registra shundan po kado, hai ci gindis ke yek Romano Lil si krizi ke vazdel ek etnikani registratsia pe Rom ai kado shai kerel ke problem but jenenge.”

Normund Rudevics:

”Ne jenes, dava nane panjvardesh bersh palpale ili shel bersh palpale e Roma daranas pes so yone sî Roma, dadives me dikhas so e informatsia si kadea savi sî so sare jenen kon si kon, pal dova sip ash manusha beshle po sotsialo, sare jenen so yone si Roma, amaro amaro registro iavel phandado registrui avela,  daia si information u baza kai ujakărelpe nai yek bersh amende, me jinau but trainen phure manush ande save thema, em jeanau but train manusha koneske trebui te jutinen, me jeanau but chavore si ande thema, …sî normalno informtsion BAZA so sam me sam intieresna, na fent Indiake, sam intieresna Europakere themende, dava sî so amenge realno konkretno informatsia, pal dova so dadives mai vajno zore sî doleske koneske isi informatsia, me jeanau so sare marenpe pal peskere klientende, a Roma dadives ande Europa trainen bish milione, ande lume mejeanav si isi panjvardesh milioane, e amende avela kadaia informatsia, so ame sam 50 milioane kliente adaia si bari ZOR po dava majtie but si  o intieresno hazdas vash amaro traio.”

Radio Romano: ”Te aves bahtalo, nais tuke so phendean kio gindo po Radio Romano.”

Normund Rudevics : ”Naisarau tumenge!”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2122&artikel=7293016&fbclid=IwAR0azNzJpbUIQ-YqqGgxfj28Dpwsw0XoEW6VSjSRhk5EN7N_hQkO53tTyXs