Cristian Beșleagă, tu nu ești ROM, deci nu ai dreptul să vorbești despre limba mea!

Domnule Cristian Beșleagă, probabil că ești profesor de limba romani, în acest fel luând salariul unui rom nativ, și obligându-l să facă infracțiuni de foame. Să nu crezi că dacă Gheorghe Sarău românul te-a făcut profesor de romani shib, și ești! Nici un rom din neamul Cârpaci nu te va recunoaște vreodată!  Să nu îți imaginezi că dacă Gheorghe Sarău este lingvist, este și rom! El niciodată nu va ști limba mai bine nici decât cel mai incult țigan.

Lucia Wald NU ȘTIE vreun dialect rom, deci nu putea să fie coordonatoarea de doctorat a lui Gheorghe Sarău. Am citit două cărți scrise de ea. Cartea Introducere în studiul limbii și culturii indo-europene, este scrisă împreună cu Dan Slușanschi, deci nu a scris-o singură. Cartea Ce limbi se vorbesc pe Terra, este  carte bună. În amândouă cărțile, dumneai a scris însumat o pagină despre romi. Pagina în discuție este motivul pt. care Gheorghe Sarău a luat-o pe Lucia Wald ca conducătoare de doctorat. Limba romani nu este atât de indo-europeană precum se crede, ci este Dravid-Indo-Aryană.

Văd că spui că eu nu am studii. Te anunț că tu nu ai studii! Studiile tale de limba romani, sunt ZERO, domnule Cristian Beșleagă. Să îți zic de ce:  nu ești rom, nu ai crescut în țigănie, și nu știi romani dialect tradițional. Deci, nimic nu te recomandă să mă critici pe mine, incultule în limba romani. TU CE AI SCRIS? Pune on-line studiile tale despre limba romani.

Eu am tradus Luceafărul lui Eminescu în limba romani! Niciodată vreun elev al lui Gheorghe Sarău nu a putut face asta, și nici Gheorghe Sarău! Eu am scris 120 de articole cu BIBLIOGRAFIE despre istoria și limba romilor pe http://www.confluente.org. Am publicat în reviste de istorie și antropologie consacrate. Cine ești tu, ROMÂNULE să mă judeci pe mine?

Am absolvit Academia de limba romani a Neamului Țigănesc Cârpaci! În neamul meu se vorbește țigănește de peste 2500 de ani neîntrerupt!

Gheorghe Sarău a inventat o limbă țigănească care nu se vorbește în nici o comunitate din România.