C.N.C.R trecut de la Ministerul Culturii la Agenția Națională pentru Romi

LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului
Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea
Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru
Romi
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, instituţie publică cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, trece în
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
(2)Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, denumit în continuare
Centrul, va fi finanţat din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul
de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(3)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în
structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe
anul 2013, corespunzător prevederilor prezentei legi, la propunerea ordonatorilor
principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.
(4)Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările
prevăzute la alin. (3), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la
bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 2
(1)Personalul şi patrimoniul Centrului se preiau integral de către Agenţia
Naţională pentru Romi, care se substituie în toate drepturile şi obligaţiile
Ministerului Culturii cu privire la activitatea Centrului.
(2)Personalul Centrului beneficiază în continuare de drepturile salariale şi de
celelalte drepturi avute la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(3)Protocolul de predare-preluare a instituţiei transmise potrivit art. 1 se încheie
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprinde
prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de
personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare
întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi
şi obligaţii ce decurg din acestea.
(4)Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (3),
finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli curente ale Centrului se
asigură din bugetul Ministerului Culturii.
(5)Prin protocolul prevăzut la alin. (3) se vor cuprinde şi datele referitoare la
transferul obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Cultură a Romilor –
Romano Kher.
(6)La solicitarea ordonatorilor principali de credite, Ministerul Finanţelor Publice
va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat, ce
decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 2 decembrie 2013

Dă clic pentru a accesa Lege318.pdf

Lege318

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s