La Agenția Națională pentru Romi cunoașterea limbii ROMANI la ANGAJARE reprezintă un avantaj, nu o condiție

Întrebare pentru Daniel Rădulescu, directorul ANR: dacă știm că definiția minorității este dată de raportorul special al Subcomisiei
pentru Prevenirea Discriminării şi Protecţia Minorităţilor, din cadrul
ONU, Francesco Capotorti. Conform acestuia, minoritatea naţională reprezintă:
„Un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat, în poziţie ne do minantă,
ai cărui membrii – cetăţeni ai statului – posedă, din punct de ve dere
etnic, religios sau lingvistic, caracteristici diferite de cele ale restului populaţiei
şi care manifestă chiar şi în mod implicit un sentiment de solidaritate, cu
scopul de a prezerva cultura, tradiţiile, religia sau limba lor.”

Atunci pe ce criterii angajați voi la ANR? Dacă nu știe limba Romani din familie, nu este rom. Tu, Daniel Rădulescu ești rom? Dacă da, spune ce dialect vorbesc părinții tăi?

Pdf aiciAnexa-nr2

Dă clic pentru a accesa Anexa-nr2.pdf

ANEXA NR.2
LA ANUNT CONCURS
organizat in perioada 03.07.2018- 08.08.2018
CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE:
CONDITII GENERALE:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
CONDITII SPECIFICE:
A) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA(activitati in domeniul juridic) –
Birou Economic Administrativ si Resurse Umane
– studii superioare, profil juridic, absolvite cu diploma de licenta;
– minim 3 ani vechime in domeniul juridic;
– membru in asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici;
– aviz psihologic care atesta ca este apt pentru postul care candideaza;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER);
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de asumare a responsabilitatilor;
– cunoştinţe foarte bune de legislaţie;
– capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
– echilibru emoţional;
– uşurinţă în stabilirea relaţiilor interpersonale;
– capacitate de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea;
– capacitate de a se informa şi învăţa în permanent;
– perseverenţă in urmărirea şi finalizarea scopului.
B) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA– Compartiment Structura
regionala SV:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – in Stiinte socioumane;
– vechime minimă in specialitatea politici publice minim 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER);
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– abilități, calități și aptitudini necesare:
-capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă;
-gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine;
– cunoştinţe în domeniul culturii și educației romilor;
– transparenţă, flexibilitate;
– cunoașterea limbii romani reprezintă un avantaj;
– aptitudini conceptuale, capacitate organizatorică.
C) 1 post (perioadă nedeterminată) Expert grad IA – Compartiment Relatii
Interne si Internationale:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă in Stiinte socioumane;
– vechime minimă in specialitatea politici publice minim 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER ),
– cunostinte de limba engleză – nivel mediu;
– abilități, calități și aptitudini necesare:
-capacitate de analiză și sinteză,
-gândire echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine;
-transparenţă, flexibilitate;
cunoașterea limbii romani reprezintă un avantaj;

Bibliografie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s